Skip to main content
Top

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Griepvaccinatie bij kinderen met astma: een gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek

Onderzoek

Auteurs : Herman Bueving, Roos Bernsen, Johan de Jongste, Lisette van Suijlekom-Smit, Guus Rimmelzwaan, Albert Osterhaus, Maureen Rutten-van Mölken, Siep Thomas, Johannes van der Wouden

Gepubliceerd in: Schatjes zijn het

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Achtergrond In de meeste westerse landen wordt geadviseerd kinderen met astma te vaccineren tegen griep. Er is echter weinig bewijs dat griepvaccinatie resulteert in minder astma-exacerbaties. We onderzochten of griepvaccinatie effectiever is dan placebo ter voorkoming van aan influenza gerelateerde astma-exacerbaties bij kinderen met astma in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
 • Methoden We voerden gedurende 2 seizoenen (1999-2000 en 2000-2001) een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd parallelonderzoek uit bij kinderen met astma die in de huisartsenpraktijk werden gerekruteerd. In aanmerking kwamen kinderen van 6 tot 18 jaar die in het voorafgaande jaar medicatie hadden gebruikt in verband met astma. De kinderen werden parenteraal gevaccineerd met geïnactiveerd influenzavaccin of placebo. Luchtwegklachten werden bijgehouden in een dagboek. Wanneer de symptoomscore een bepaald tevoren gedefinieerd niveau bereikte, moesten de deelnemers de onderzoeksverpleegkundige bellen. De verpleegkundige bezocht het kind en nam een keelwat af. De primaire uitkomstmaat was het aantal astma-exacerbaties gerelateerd aan een virologisch aangetoonde influenza-infectie.
 • Resultaten In totaal werden 696 kinderen geïncludeerd; 347 ontvingen het vaccin en 349 ontvingen placebo. De keelwatten die positief waren voor influenza hadden betrekking op 42 astma-exacerbaties, waarvan er 24 voorkwamen in de groep die gevaccineerd werd en 18 in de placebogroep: een verschil van 33% ten gunste van placebo (31% na correctie voor confounders; 95%-BI –34-161). De ernst van de aan influenza gerelateerde astma-exacerbaties verschilde niet, maar in de vaccingroep duurden de exacerbaties 3,1 dagen korter (95%-BI –6,2-0,002 dagen; p=0,06).
 • Conclusie Griepvaccinatie bij kinderen met astma resulteerde niet in een significante afname van het aantal, de ernst of de duur van de astma-exacerbaties als gevolg van griep.
 • Vertaling voorHuisarts en Wetenschap van het oorspronkelijke Engelstalige artikel ‘Influenza vaccination in children with asthma, randomized double-blind placebo-controlled trial’ dat verscheen in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (2004;169:488-93) © American Thoracic Society. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
Literatuur
1.
go back to reference Minor TE, Dick EC, DeMeo AN, Ouellette JJ, Cohen M, Reed CE. Viruses as precipitants of asthmatic attacks in children. JAMA 1974;227:292-8.PubMedCrossRef Minor TE, Dick EC, DeMeo AN, Ouellette JJ, Cohen M, Reed CE. Viruses as precipitants of asthmatic attacks in children. JAMA 1974;227:292-8.PubMedCrossRef
2.
go back to reference Johnston SL, Pattemore PK, Sanderson G, Smith S, Lampe F, Josephs L, et al. Community study of role of viral infections in exacerbations of asthma in 9-11 year old children. BMJ 1995;310:1225-9.PubMedCentralPubMedCrossRef Johnston SL, Pattemore PK, Sanderson G, Smith S, Lampe F, Josephs L, et al. Community study of role of viral infections in exacerbations of asthma in 9-11 year old children. BMJ 1995;310:1225-9.PubMedCentralPubMedCrossRef
3.
go back to reference Nicholson KG, Snacken R, Palache AM. Influenza immunization policies in Europe and the United States. Vaccine 1995;13:365-9.PubMedCrossRef Nicholson KG, Snacken R, Palache AM. Influenza immunization policies in Europe and the United States. Vaccine 1995;13:365-9.PubMedCrossRef
4.
go back to reference Rothbarth PH, Kempen BM, Sprenger MJ. Sense and nonsense of influenza vaccination in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1682-5.PubMedCrossRef Rothbarth PH, Kempen BM, Sprenger MJ. Sense and nonsense of influenza vaccination in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1682-5.PubMedCrossRef
7.
go back to reference Cates CJ, Jefferson TO, Bara AI, Rowe BH. Vaccines for preventing influenza in people with asthma (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford: Update Software, 2002. Cates CJ, Jefferson TO, Bara AI, Rowe BH. Vaccines for preventing influenza in people with asthma (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford: Update Software, 2002.
8.
go back to reference Kramarz P, DeStefano F, Gargiullo PM, Davis RL, Chen RT, Mullooly JP, et al. Influenza vaccination in children with asthma in health maintenance organizations. Vaccine Safety Datalink Team. Vaccine 2000;18:2288-94.PubMedCrossRef Kramarz P, DeStefano F, Gargiullo PM, Davis RL, Chen RT, Mullooly JP, et al. Influenza vaccination in children with asthma in health maintenance organizations. Vaccine Safety Datalink Team. Vaccine 2000;18:2288-94.PubMedCrossRef
9.
10.
go back to reference Meynaar IA, Van ’t Wout JW, Vandenbroucke JP, Van Furth R. De opvattingen van huisartsen en specialisten over de vaccinatie tegen influenza. Ned Tijdschr Geneeskd 1992;136:176-9.PubMed Meynaar IA, Van ’t Wout JW, Vandenbroucke JP, Van Furth R. De opvattingen van huisartsen en specialisten over de vaccinatie tegen influenza. Ned Tijdschr Geneeskd 1992;136:176-9.PubMed
11.
go back to reference Rimmelzwaan GF, De Jong JC, Bartelds AI, Dorigo-Zetsma JW, Fouchier RA, Osterhaus AD. Het influenzaseizoen 1999/2000 en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2000/01. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1968-71.PubMed Rimmelzwaan GF, De Jong JC, Bartelds AI, Dorigo-Zetsma JW, Fouchier RA, Osterhaus AD. Het influenzaseizoen 1999/2000 en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2000/01. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1968-71.PubMed
12.
go back to reference De Jong JC, Rimmelzwaan GF, Bartelds AI, Wilbrink B, Fouchier RA, Osterhaus AD. Het influenzaseizoen 2000/01 en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2001/02. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1945-50.PubMed De Jong JC, Rimmelzwaan GF, Bartelds AI, Wilbrink B, Fouchier RA, Osterhaus AD. Het influenzaseizoen 2000/01 en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2001/02. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1945-50.PubMed
13.
go back to reference Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Bilthoven; Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondsheidszorg (NIVEL); Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Nieuwsbrief influenza-surveillance 1999/2000; 8(Pt 8). Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Bilthoven; Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondsheidszorg (NIVEL); Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Nieuwsbrief influenza-surveillance 1999/2000; 8(Pt 8).
14.
go back to reference Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Bilthoven; Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondsheidszorg (NIVEL); Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Nieuwsbrief influenza-surveillance 2000/01; 9(Pt 5). Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Bilthoven; Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondsheidszorg (NIVEL); Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Nieuwsbrief influenza-surveillance 2000/01; 9(Pt 5).
15.
go back to reference Gerhard W. The role of the antibody response in influenza virus infection. Curr Top Microbiol Immunol 2001;260:171-90.PubMed Gerhard W. The role of the antibody response in influenza virus infection. Curr Top Microbiol Immunol 2001;260:171-90.PubMed
16.
go back to reference Johnson PR, Feldman S, Thompson JM, Mahoney JD, Wright PF. Immunity to influenza A virus infection in young children: a comparison of natural infection, live cold-adapted vaccine, and inactivated vaccine. J Infect Dis 1986;154:121-7.PubMedCrossRef Johnson PR, Feldman S, Thompson JM, Mahoney JD, Wright PF. Immunity to influenza A virus infection in young children: a comparison of natural infection, live cold-adapted vaccine, and inactivated vaccine. J Infect Dis 1986;154:121-7.PubMedCrossRef
17.
go back to reference Ghendon Y. The immune response to influenza vaccines. Acta Virol 1990;34:295-304.PubMed Ghendon Y. The immune response to influenza vaccines. Acta Virol 1990;34:295-304.PubMed
18.
go back to reference El-Madhun AS, Cox RJ, Soreide A, Olofsson J, Haaheim LR. Systemic and mucosal immune responses in young children and adults after parenteral influenza vaccination. J Infect Dis 1998;178:933-9.PubMedCrossRef El-Madhun AS, Cox RJ, Soreide A, Olofsson J, Haaheim LR. Systemic and mucosal immune responses in young children and adults after parenteral influenza vaccination. J Infect Dis 1998;178:933-9.PubMedCrossRef
19.
go back to reference Brokstad KA, Eriksson JC, Cox RJ, Tynning T, Olofsson J, Jonsson R, et al. Parenteral vaccination against influenza does not induce a local antigen-specific immune response in the nasal mucosa. J Infect Dis 2002;185:878-84.PubMedCrossRef Brokstad KA, Eriksson JC, Cox RJ, Tynning T, Olofsson J, Jonsson R, et al. Parenteral vaccination against influenza does not induce a local antigen-specific immune response in the nasal mucosa. J Infect Dis 2002;185:878-84.PubMedCrossRef
20.
go back to reference Beyer WE, Palache AM, De Jong JC, Osterhaus AD. Cold-adapted live influenza vaccine versus inactivated vaccine: systemic vaccine reactions, local and systemic antibody response, and vaccine efficacy. A meta-analysis. Vaccine 2002;20:1340-53.PubMedCrossRef Beyer WE, Palache AM, De Jong JC, Osterhaus AD. Cold-adapted live influenza vaccine versus inactivated vaccine: systemic vaccine reactions, local and systemic antibody response, and vaccine efficacy. A meta-analysis. Vaccine 2002;20:1340-53.PubMedCrossRef
21.
go back to reference Stenius-Aarniala B, Huttunen JK, Pyhala R, Haahtela T, Jokela P, Jukkara A, et al. Lack of clinical exacerbations in adults with chronic asthma after immunization with killed influenza virus. Chest 1986;89:786-9.PubMedCrossRef Stenius-Aarniala B, Huttunen JK, Pyhala R, Haahtela T, Jokela P, Jukkara A, et al. Lack of clinical exacerbations in adults with chronic asthma after immunization with killed influenza virus. Chest 1986;89:786-9.PubMedCrossRef
22.
go back to reference Sugaya N, Nerome K, Ishida M, Matsumoto M, Mitamura K, Nirasawa M. Efficacy of inactivated vaccine in preventing antigenically drifted influenza type A and well-matched type B. JAMA 1994;272:1122-6.PubMedCrossRef Sugaya N, Nerome K, Ishida M, Matsumoto M, Mitamura K, Nirasawa M. Efficacy of inactivated vaccine in preventing antigenically drifted influenza type A and well-matched type B. JAMA 1994;272:1122-6.PubMedCrossRef
23.
go back to reference Neuzil KM, Wright PF, Mitchel EF Jr, Griffin MR. The burden of influenza illness in children with asthma and other chronic medical conditions. J Pediatr 2000;137:856-64.PubMedCrossRef Neuzil KM, Wright PF, Mitchel EF Jr, Griffin MR. The burden of influenza illness in children with asthma and other chronic medical conditions. J Pediatr 2000;137:856-64.PubMedCrossRef
24.
go back to reference Izurieta HS, Thompson WW, Kramarz P, Shay DK, Davis RL, DeStefano F, et al. Influenza and the rates of hospitalization for respiratory disease among infants and young children. N Engl J Med 2000;342:232-9.PubMedCrossRef Izurieta HS, Thompson WW, Kramarz P, Shay DK, Davis RL, DeStefano F, et al. Influenza and the rates of hospitalization for respiratory disease among infants and young children. N Engl J Med 2000;342:232-9.PubMedCrossRef
25.
go back to reference Kramarz P, Destefano F, Gargiullo PM, Chen RT, Lieu TA, Davis RL, et al. Does influenza vaccination prevent asthma exacerbations in children? J Pediatr 2001;138:306-10.PubMedCrossRef Kramarz P, Destefano F, Gargiullo PM, Chen RT, Lieu TA, Davis RL, et al. Does influenza vaccination prevent asthma exacerbations in children? J Pediatr 2001;138:306-10.PubMedCrossRef
26.
go back to reference Smits AJ, Hak E, Stalman WA, Van Essen GA, Hoes AW, Verheij TJ. Clinical effectiveness of conventional influenza vaccination in asthmatic children. Epidemiol Infect 2002;128:205-11.PubMedCentralPubMed Smits AJ, Hak E, Stalman WA, Van Essen GA, Hoes AW, Verheij TJ. Clinical effectiveness of conventional influenza vaccination in asthmatic children. Epidemiol Infect 2002;128:205-11.PubMedCentralPubMed
27.
go back to reference Covalciuc KA, Webb KH, Carlson CA. Comparison of four clinical specimen types for detection of influenza A and B viruses by optical immunoassay (FLU OIA test) and cell culture methods. J Clin Microbiol 1999;12:3971-4. Covalciuc KA, Webb KH, Carlson CA. Comparison of four clinical specimen types for detection of influenza A and B viruses by optical immunoassay (FLU OIA test) and cell culture methods. J Clin Microbiol 1999;12:3971-4.
29.
go back to reference Demicheli V, Rivetti D, Deeks JJ, Jefferson TO. Vaccines for preventing influenza in healthy adults (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford: Update Software, 2002. Demicheli V, Rivetti D, Deeks JJ, Jefferson TO. Vaccines for preventing influenza in healthy adults (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford: Update Software, 2002.
30.
go back to reference Edwards KM, Dupont WD, Westrich MK, Plummer WD Jr, Palmer PS, Wright PF. A randomized controlled trial of cold-adapted and inactivated vaccines for the prevention of influenza A disease. J Infect Dis 1994;169:68-76.PubMedCrossRef Edwards KM, Dupont WD, Westrich MK, Plummer WD Jr, Palmer PS, Wright PF. A randomized controlled trial of cold-adapted and inactivated vaccines for the prevention of influenza A disease. J Infect Dis 1994;169:68-76.PubMedCrossRef
31.
go back to reference Nicholson KG, Nguyen-Van-Tam JS, Ahmed AH, Wiselka MJ, Leese J, Ayres J, et al. Randomised placebo-controlled crossover trial on effect of inactivated influenza vaccine on pulmonary function in asthma. Lancet 1998;351:326-31.PubMedCrossRef Nicholson KG, Nguyen-Van-Tam JS, Ahmed AH, Wiselka MJ, Leese J, Ayres J, et al. Randomised placebo-controlled crossover trial on effect of inactivated influenza vaccine on pulmonary function in asthma. Lancet 1998;351:326-31.PubMedCrossRef
32.
go back to reference The American Lung Association Asthma Clinical Centers. The safety of inactivated influenza vaccine in adults and children with asthma. N Engl J Med 2001;345:1529-36.CrossRef The American Lung Association Asthma Clinical Centers. The safety of inactivated influenza vaccine in adults and children with asthma. N Engl J Med 2001;345:1529-36.CrossRef
Metagegevens
Titel
Griepvaccinatie bij kinderen met astma: een gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek
Auteurs
Herman Bueving
Roos Bernsen
Johan de Jongste
Lisette van Suijlekom-Smit
Guus Rimmelzwaan
Albert Osterhaus
Maureen Rutten-van Mölken
Siep Thomas
Johannes van der Wouden
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6642-2_18