Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2007

01-10-2007 | Artikel

Geheugenpoli’s in Nederland: Ontwikkelingen sinds 1998

Auteurs: F. R. J. Verhey, I. Ramakers, J. Jolles, Ph. Scheltens, M. Vernooij-Dassen, M. Olde Rikkert

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Development of memory clinics in the NetherlandsAim Memory Clinics (MC’s) are multidisciplinary teams involved with early diagnosis and treatment of people with dementia. In order to attain more insight into the development of this kind of services in the Netherlands, we compared the data of two inventories, one of 1998 and the other of 2004. Results The number of MC’s increased from 12 to 40. The number of referrals per service has also increased. Dementia was the most important syndromal diagnosis. The focus is less exclusively on academic centres. An growing number of MC’s has structural collaborations with local service providers for mental health. Differences among MC’s exist with regard to the number of referrals per week, the intensity and duration of the diagnostic procedures and the proportion of people without dementia. There is much interest among MC’s to participate in a national network for harmonisation and quality control. Conclusion MC’s are an increasing part of standard care for people with early dementia and other cognitive disorders.
Tijdschr Gerontol Geriatr 2007; 38: 237-245
Literatuur
go back to reference Gezondheidsraad. Psychogeriatrische ziektebeelden in het bijzonder dementie, depressie en delirium. Den Haag: Gezondheidsraad, 1988. Gezondheidsraad. Psychogeriatrische ziektebeelden in het bijzonder dementie, depressie en delirium. Den Haag: Gezondheidsraad, 1988.
go back to reference Walstra GJM, Derix MMA, Hijdra A, Crevel Hv. Een polikliniek voor geheugenstoornissen; eerste ervaringen. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde 1992;136:328-32. Walstra GJM, Derix MMA, Hijdra A, Crevel Hv. Een polikliniek voor geheugenstoornissen; eerste ervaringen. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde 1992;136:328-32.
go back to reference Wind AW. Mogelijkheden om dementie in een vroeg stadium te herkennen. Huisarts en wetenschap 1997;40:589-92. Wind AW. Mogelijkheden om dementie in een vroeg stadium te herkennen. Huisarts en wetenschap 1997;40:589-92.
go back to reference CBO. Conceptrichtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Centraal begeleidingsorgaan voor Intercollegiale toesting, 2004. CBO. Conceptrichtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Centraal begeleidingsorgaan voor Intercollegiale toesting, 2004.
go back to reference Wright N, Lindesay J. A survey of memory clinics in the British Isles. International Journal of Geriatric Psychiatry 1995;10:379-86.CrossRef Wright N, Lindesay J. A survey of memory clinics in the British Isles. International Journal of Geriatric Psychiatry 1995;10:379-86.CrossRef
go back to reference Verhey FRJ, Reyersen van Buuren E, Jolles J. De geheugenkliniek: multidisciplinaire benadering bij stoornissen van het geheugen en andere cognitieve stoornissen. Amsterdam: Gerontologisch instituut, 1987. Verhey FRJ, Reyersen van Buuren E, Jolles J. De geheugenkliniek: multidisciplinaire benadering bij stoornissen van het geheugen en andere cognitieve stoornissen. Amsterdam: Gerontologisch instituut, 1987.
go back to reference Verhey FRJ, Nods M, Ponds RWHM, Scheltens P. Geheugenpoliklinieken in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Neurologie 1999;3:169-74. Verhey FRJ, Nods M, Ponds RWHM, Scheltens P. Geheugenpoliklinieken in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Neurologie 1999;3:169-74.
go back to reference Verhey FRJ, Ramakers I, Jolles J, Scheltens P, Blom M, Vernooij-Dassen M, et al. Geheugenpoliklinieken in Nederland. Inventarisatie 2004. Neuropsych publishers. Maastricht: University of Maastricht, 2005. Verhey FRJ, Ramakers I, Jolles J, Scheltens P, Blom M, Vernooij-Dassen M, et al. Geheugenpoliklinieken in Nederland. Inventarisatie 2004. Neuropsych publishers. Maastricht: University of Maastricht, 2005.
go back to reference EBRO. Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO). Uitgever van Zuiden Communications, 2005. EBRO. Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO). Uitgever van Zuiden Communications, 2005.
go back to reference College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De ziekte van Alzheimer: diagnostiek en medicamneteuze behandeling. Richtlijnen voor de praktijk. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2000. College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De ziekte van Alzheimer: diagnostiek en medicamneteuze behandeling. Richtlijnen voor de praktijk. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2000.
go back to reference Ruitenberg A, Ott A, van Swieten JC, Hofman A, Breteler MM. Incidence of dementia: does gender make a difference? Neurobiol Aging 2001;22(4):575-80.CrossRefPubMed Ruitenberg A, Ott A, van Swieten JC, Hofman A, Breteler MM. Incidence of dementia: does gender make a difference? Neurobiol Aging 2001;22(4):575-80.CrossRefPubMed
go back to reference Lindesay J, Marudkar M, van Diepen E, Wilcock G. The second Leicester survey of memory clinics in the British Isles. Int J Ger Psychiatry 2002;17:41-47.CrossRef Lindesay J, Marudkar M, van Diepen E, Wilcock G. The second Leicester survey of memory clinics in the British Isles. Int J Ger Psychiatry 2002;17:41-47.CrossRef
go back to reference College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De ziekte van Alzheimer: diagnostiek en medicamenteuze behandeling. Richtlijnen voor de praktijk. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2000. College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De ziekte van Alzheimer: diagnostiek en medicamenteuze behandeling. Richtlijnen voor de praktijk. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2000.
go back to reference Pelosi AJ, McNulty SV, Jackson GA. Role of cholinesterase inhibitors in dementia care needs rethinking. Bmj 2006;333(7566):491-3.CrossRefPubMed Pelosi AJ, McNulty SV, Jackson GA. Role of cholinesterase inhibitors in dementia care needs rethinking. Bmj 2006;333(7566):491-3.CrossRefPubMed
go back to reference Verhey F, Scheltens P, Olde Rikkert M. De ontwikkeling van geheugenpoliklinieken in Nederland. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2007;151:578-80. Verhey F, Scheltens P, Olde Rikkert M. De ontwikkeling van geheugenpoliklinieken in Nederland. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2007;151:578-80.
go back to reference Moniz-Crook E, Woods RT. The role of memory clinics and psychosocial intervention in the early stages of dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry 1997;12:1143-1145.CrossRef Moniz-Crook E, Woods RT. The role of memory clinics and psychosocial intervention in the early stages of dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry 1997;12:1143-1145.CrossRef
go back to reference National Institute for Health and Clinical Excellence (NHS), Social Care Institute for Excellence (SCIE). Dementia. Supporting people with dementia and their carers in health and social care. www.nice.ac.uk 2006. National Institute for Health and Clinical Excellence (NHS), Social Care Institute for Excellence (SCIE). Dementia. Supporting people with dementia and their carers in health and social care. www.​nice.​ac.​uk 2006.
go back to reference Wind A, Gussekloo J, Vernooij-Dassen M, Bouma M, Boomsma L, Boukes F. NHG-Standaard Dementie (tweede herziening) Huisarts en wetenschap 2003;46 (13):754-67. Wind A, Gussekloo J, Vernooij-Dassen M, Bouma M, Boomsma L, Boukes F. NHG-Standaard Dementie (tweede herziening) Huisarts en wetenschap 2003;46 (13):754-67.
go back to reference Wolfs CA, Verhey FR, Kessels A, Winkens RA, Severens JL, Dirksen CD. GP concordance with advice for treatment following a multidisciplinary psychogeriatric assessment. Int J Geriatr Psychiatry 2006. Wolfs CA, Verhey FR, Kessels A, Winkens RA, Severens JL, Dirksen CD. GP concordance with advice for treatment following a multidisciplinary psychogeriatric assessment. Int J Geriatr Psychiatry 2006.
go back to reference Draskovic I, Vernooij-Dassen M, Verhey FRJ, Scheltens P, Olde Rikkert MG. Kwaliteitsindicatoren Geheugenpoliklinieken: ontwikkeling en validering. In: publishers N, editor. Maastricht, 2006. Draskovic I, Vernooij-Dassen M, Verhey FRJ, Scheltens P, Olde Rikkert MG. Kwaliteitsindicatoren Geheugenpoliklinieken: ontwikkeling en validering. In: publishers N, editor. Maastricht, 2006.
Metagegevens
Titel
Geheugenpoli’s in Nederland: Ontwikkelingen sinds 1998
Auteurs
F. R. J. Verhey
I. Ramakers
J. Jolles
Ph. Scheltens
M. Vernooij-Dassen
M. Olde Rikkert
Publicatiedatum
01-10-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2007
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074854

Andere artikelen Uitgave 5/2007

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2007 Naar de uitgave

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Proefschrift in discussie

Proefschrift in discussie