Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2012

01-12-2012

Fragiliteit bij jonge ouderen: meting met de Tilburg Frailty Indicator

Auteurs: R.J.J. Gobbens, M.A.L.M van Assen, K.G. Luijkx, M. T. Wijnen-Sponselee, J.M.G.A. Schols

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond:

Fragiele ouderen lopen een verhoogd risico op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals een ziekenhuis- of verpleeghuisopname of vroegtijdige sterfte. De Tilburg Frailty Indicator (TFI) is een gevalideerde vragenlijst voor het meten van fragiliteit bij zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder.

Doelen:

Bepalen van de prevalentie van fragiliteit van zelfstandig wonende jonge ouderen, en nagaan welke factoren een voorspellende waarde hebben voor fragiliteit bij deze doelgroep.

Methode:

308 jonge ouderen (58 tot en met 64 jaar) vulden de TFI in, voorafgaand aan een bezoek aan een Consultatiebureau voor Ouderen in Roosendaal. De TFI bevat vragen met betrekking tot fysieke, psychische en sociale fragiliteit en vragen over mogelijke determinanten van fragiliteit.

Resultaten:

18,4% van de steekproef van jonge ouderen was fragiel. Vrouwen scoorden significant hoger op psychische en sociale fragiliteit. De determinanten verklaarden 37% van de fragiliteitscore. Een laag inkomen, een ongezonde leefstijl, multimorbiditeit, het doormaken van levensgebeurtenissen en ontevredenheid over de woonomgeving voorspelden zoals verwacht fragiliteit. De drie domeinen van fragiliteit (lichamelijk, psychisch, sociaal) werden door verschillende determinanten beïnvloed.

Conclusie:

Een aanzienlijk deel van de jonge ouderen in de steekproef was fragiel. De bevinding dat de drie domeinen van fragiliteit door verschillende determinanten worden voorspeld onderstreept het belang om breed te kijken naar het functioneren van de individuele oudere persoon.
Literatuur
1.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek. Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008/2050. Centraal Bureau voor de Statistiek. Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008/2050.
2.
go back to reference Gobbens R, Luijkx K,Wijnen-Sponselee M, van Assen M, Schols JM.Wetenschappelijke definities en metingen van kwetsbaarheid. In: van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 39-48. Gobbens R, Luijkx K,Wijnen-Sponselee M, van Assen M, Schols JM.Wetenschappelijke definities en metingen van kwetsbaarheid. In: van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 39-48.
3.
go back to reference Fried LP, Tangen CM,Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56:M146-156.CrossRef Fried LP, Tangen CM,Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56:M146-156.CrossRef
4.
go back to reference Deeg DJH, Puts MTE. Kwetsbaarheid bij ouderen: predictoren en gevolgen. Verpleegkunde. 2008;23:12-23. Deeg DJH, Puts MTE. Kwetsbaarheid bij ouderen: predictoren en gevolgen. Verpleegkunde. 2008;23:12-23.
5.
go back to reference Markle-Reid M, Browne G. Conceptualizations of frailty in relation to older adults. J Adv Nurs. 2003;44:58-68.PubMedCrossRef Markle-Reid M, Browne G. Conceptualizations of frailty in relation to older adults. J Adv Nurs. 2003;44:58-68.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Gezondheidsraad. Vergrijzen met ambitie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005. Gezondheidsraad. Vergrijzen met ambitie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005.
7.
go back to reference Van den Berg Jeths A, Timmermans JM, Hoeymans N, I.B.W. Ouderen nu en in de toekomst. Gezondheid, verpleging en verzorging 2000 -2020. In: RIVM/SCP, ed. Bilthoven/Den Haag, 2004. Van den Berg Jeths A, Timmermans JM, Hoeymans N, I.B.W. Ouderen nu en in de toekomst. Gezondheid, verpleging en verzorging 2000 -2020. In: RIVM/SCP, ed. Bilthoven/Den Haag, 2004.
8.
go back to reference Schuurmans H, Steverink N, Lindenberg S, Frieswijk N, Slaets JP. Old or frail: what tells us more? J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004;59:M962-965.PubMedCrossRef Schuurmans H, Steverink N, Lindenberg S, Frieswijk N, Slaets JP. Old or frail: what tells us more? J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004;59:M962-965.PubMedCrossRef
9.
go back to reference Deeg DJH, Puts MTE. Het kwetsbare succes van ouder worden. Over kwetsbaarheid, multimorbiditeit en beperkingen. Tijdschrift voorVerpleeghuisgeneeskunde. 2007;32:148-151.CrossRef Deeg DJH, Puts MTE. Het kwetsbare succes van ouder worden. Over kwetsbaarheid, multimorbiditeit en beperkingen. Tijdschrift voorVerpleeghuisgeneeskunde. 2007;32:148-151.CrossRef
10.
go back to reference Metzelthin SF, Daniels R, van Rossum E, de Witte L, van den HeuvelWJ, Kempen GI. The psychometric properties of three self-report screening instruments for identifying frail older people in the community. BMC Public Health. 2010;10:176-183.PubMedCrossRef Metzelthin SF, Daniels R, van Rossum E, de Witte L, van den HeuvelWJ, Kempen GI. The psychometric properties of three self-report screening instruments for identifying frail older people in the community. BMC Public Health. 2010;10:176-183.PubMedCrossRef
11.
go back to reference Gobbens RJ, van AssenMA, Luijkx KG,Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. The Tilburg Frailty Indicator: psychometric properties. J Am Med Dir Assoc. 2010;11:344-355.PubMedCrossRef Gobbens RJ, van AssenMA, Luijkx KG,Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. The Tilburg Frailty Indicator: psychometric properties. J Am Med Dir Assoc. 2010;11:344-355.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Gobbens RJ, van Assen MA, Luijkx KG, Schols JM. The predictive validity of the Tilburg Frailty Indicator: disability, health care utilization,and quality of life in a population at risk. Gerontologist. 2012;52:619-631PubMedCrossRef Gobbens RJ, van Assen MA, Luijkx KG, Schols JM. The predictive validity of the Tilburg Frailty Indicator: disability, health care utilization,and quality of life in a population at risk. Gerontologist. 2012;52:619-631PubMedCrossRef
13.
go back to reference Den Draak M, van Campen C. Kwetsbare ouderen in Nederland. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 51-65. Den Draak M, van Campen C. Kwetsbare ouderen in Nederland. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 51-65.
14.
go back to reference Gobbens RJ, van AssenMA, Luijkx KG,Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. Determinants of frailty. J Am Med Dir Assoc. 2010;11:356-364.PubMedCrossRef Gobbens RJ, van AssenMA, Luijkx KG,Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. Determinants of frailty. J Am Med Dir Assoc. 2010;11:356-364.PubMedCrossRef
15.
go back to reference Huisman M. Sociaaleconomische status. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 137-145. Huisman M. Sociaaleconomische status. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 137-145.
16.
go back to reference StrawbridgeWJ, Shema SJ, Balfour JL, Higby HR, Kaplan GA. Antecedents of frailty over three decades in an older cohort. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 1998;53:S9-16.PubMedCrossRef StrawbridgeWJ, Shema SJ, Balfour JL, Higby HR, Kaplan GA. Antecedents of frailty over three decades in an older cohort. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 1998;53:S9-16.PubMedCrossRef
17.
go back to reference PutsMT, Lips P, Deeg DJ. Sex differences in the risk of frailty for mortality independent of disability and chronic diseases. J Am Geriatr Soc. 2005;53:40-47.CrossRef PutsMT, Lips P, Deeg DJ. Sex differences in the risk of frailty for mortality independent of disability and chronic diseases. J Am Geriatr Soc. 2005;53:40-47.CrossRef
18.
go back to reference Etman A, Burdorf A, Van der Cammen TJ, Mackenbach JP, Van Lenthe FJ. Socio-demographic determinants of worsening in frailty among community-dwelling older people in 11 European countries. J Epidemiol Community Health. 2012. Doi:10.1136/jech-2011-200027. Etman A, Burdorf A, Van der Cammen TJ, Mackenbach JP, Van Lenthe FJ. Socio-demographic determinants of worsening in frailty among community-dwelling older people in 11 European countries. J Epidemiol Community Health. 2012. Doi:10.1136/jech-2011-200027.
19.
go back to reference Levers MJ, Estabrooks CA, Ross Kerr JC. Factors contributing to frailty: literature review. J Adv Nurs. 2006;56:282-291.PubMedCrossRef Levers MJ, Estabrooks CA, Ross Kerr JC. Factors contributing to frailty: literature review. J Adv Nurs. 2006;56:282-291.PubMedCrossRef
20.
go back to reference Gobbens RJJ. Frail Elderly. Towards an integral approach. Proefschrift Universiteit van Tilburg. Ridderkerk: Ridderprint BV, 2010. Gobbens RJJ. Frail Elderly. Towards an integral approach. Proefschrift Universiteit van Tilburg. Ridderkerk: Ridderprint BV, 2010.
21.
go back to reference Gobbens RJ, Luijkx KG,Wijnen-SponseleeMT,Schols JM. Towards an integral conceptual model of frailty. J Nutr Health Aging. 2010;14:175-181.PubMedCrossRef Gobbens RJ, Luijkx KG,Wijnen-SponseleeMT,Schols JM. Towards an integral conceptual model of frailty. J Nutr Health Aging. 2010;14:175-181.PubMedCrossRef
22.
go back to reference Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed: Lawrence Erlbaum Assoc Inc, 1988. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed: Lawrence Erlbaum Assoc Inc, 1988.
23.
go back to reference Broese van Groenou M. Sociale kwetsbaarheid. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 121-134. Broese van Groenou M. Sociale kwetsbaarheid. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 121-134.
24.
go back to reference Andrew MK, Mitnitski AB, Rockwood K. Social vulnerability, frailty and mortality in elderly people. PLoS One. 2008;3:e2232.PubMedCrossRef Andrew MK, Mitnitski AB, Rockwood K. Social vulnerability, frailty and mortality in elderly people. PLoS One. 2008;3:e2232.PubMedCrossRef
25.
go back to reference Comijs H. Psychische kwetsbaarheid. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: 306 Tijdschr Gerontol Geriatr 2012; 43 Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 107-117. Comijs H. Psychische kwetsbaarheid. In: Van Campen C, ed. Kwetsbare ouderen. Den Haag: 306 Tijdschr Gerontol Geriatr 2012; 43 Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, pp. 107-117.
27.
go back to reference Bortz WM, 2nd.A conceptual framework of frailty: a review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002;57:M283-288.PubMedCrossRef Bortz WM, 2nd.A conceptual framework of frailty: a review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002;57:M283-288.PubMedCrossRef
28.
go back to reference De Boer AH. Rapportage Ouderen 2006, Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006. De Boer AH. Rapportage Ouderen 2006, Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006.
29.
go back to reference Fried LP, Ferrucci L, Darer J,Williamson JD, Anderson G. Untangling the concepts of disability, frailty, and comorbidity: implications for improved targeting and care. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004;59:255-263.PubMedCrossRef Fried LP, Ferrucci L, Darer J,Williamson JD, Anderson G. Untangling the concepts of disability, frailty, and comorbidity: implications for improved targeting and care. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004;59:255-263.PubMedCrossRef
30.
go back to reference Bergman H, Ferrucci L, Guralnik J, et al. Frailty: an emerging research and clinical paradigm-- issues and controversies. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62:731-737.PubMedCrossRef Bergman H, Ferrucci L, Guralnik J, et al. Frailty: an emerging research and clinical paradigm-- issues and controversies. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62:731-737.PubMedCrossRef
31.
go back to reference Rodriguez-Manas L, Feart C, Mann G, et al. Searching for an Operational Definition of Frailty: A Delphi Method Based Consensus Statement. The Frailty Operative Definition-Consensus Conference Project. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012. Doi:10.1093/gerona/gls119. Rodriguez-Manas L, Feart C, Mann G, et al. Searching for an Operational Definition of Frailty: A Delphi Method Based Consensus Statement. The Frailty Operative Definition-Consensus Conference Project. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012. Doi:10.1093/gerona/gls119.
32.
go back to reference Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009. Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009.
Metagegevens
Titel
Fragiliteit bij jonge ouderen: meting met de Tilburg Frailty Indicator
Auteurs
R.J.J. Gobbens
M.A.L.M van Assen
K.G. Luijkx
M. T. Wijnen-Sponselee
J.M.G.A. Schols
Publicatiedatum
01-12-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2012
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-012-0043-8

Andere artikelen Uitgave 6/2012

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2012 Naar de uitgave