Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2015

01-06-2015

Een gedroomde samenwerking

Stakeholdersbevraging in Vlaams-Limburg naar samenwerkingsverbanden in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Auteurs: Robbie Dumoulin, Leen Heylen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een uitgebreide stakeholdersbevraging naar samenwerking binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Samenwerking is een belangrijk thema in het huidige beleidsplan geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen dat inzet op vermaatschappelijking van de zorg. Het overlegplatform Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg (SPIL) rekruteerde vertegenwoordigers van de eerstelijnsgezondheidszorg via de Plaatselijk Overleg Platforms (POP) en andere relevante actoren. Het onderzoek werd kwalitatief gevoerd waarbij een waarderende benadering gehanteerd werd binnen de methodiek van focusgroepen. In totaal waren er 110 deelnemers voor twaalf focusgroepen. Aan hen werd gevraagd te dromen van een ideale samenwerking. Uit de resultaten blijkt een grote bereidheid tot effectief samenwerken waarbij de patiënt centraal staat. Er is vooral vraag naar kennis, expertise en praktische ondersteuning van elkaar. De vraag naar een consultfunctie is reëel. De belangrijkste voorwaarde voor samenwerking is elkaar kennen. Daar is tijd en ruimte voor nodig. Een gedeeld patiëntendossier staat ook op de verlanglijst. De conclusie is dat er geen vraag is naar grote nieuwe projecten maar wel naar het verder inzetten op de concrete uitwerking van samenwerking.
Literatuur
1.
go back to reference Studiecommissie voor de vergrijzing. Jaarlijks verslag. Brussel: Hoge Raad van Financiën; 2013. Studiecommissie voor de vergrijzing. Jaarlijks verslag. Brussel: Hoge Raad van Financiën; 2013.
2.
go back to reference Vandeurzen J. Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010–2014. Brussel: Kabinet van Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010. Vandeurzen J. Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010–2014. Brussel: Kabinet van Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010.
3.
go back to reference Mertens E. Behoefteonderzoek bij Limburgse senioren. Antwerpen: Universiteit Antwerpen Management School; 2005. Mertens E. Behoefteonderzoek bij Limburgse senioren. Antwerpen: Universiteit Antwerpen Management School; 2005.
4.
go back to reference Lommelen L, Heuten K, De Maesschalck L. Opvang van ouderen met psychiatrische problemen binnen het woonzorgcentrum. Geel: Campinia Media; 2013. Lommelen L, Heuten K, De Maesschalck L. Opvang van ouderen met psychiatrische problemen binnen het woonzorgcentrum. Geel: Campinia Media; 2013.
5.
go back to reference Vanderleyden L, Moons D. Informele zorg in Vlaanderen. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering; 2010. Vanderleyden L, Moons D. Informele zorg in Vlaanderen. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering; 2010.
6.
go back to reference Vandeurzen J. Beleidsplan Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen. Brussel: Kabinet van Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010. Vandeurzen J. Beleidsplan Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen. Brussel: Kabinet van Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010.
7.
go back to reference World Health Organization. Policies and practices for mental health in Europe: meeting the challenges. Kopenhagen: WHO; 2009. World Health Organization. Policies and practices for mental health in Europe: meeting the challenges. Kopenhagen: WHO; 2009.
8.
go back to reference Dienst psychosociale gezondheidszorg. Gids naar een betere ggz door de zorgcircuits en zorgnetwerken. Brussel: Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu; 2010. Dienst psychosociale gezondheidszorg. Gids naar een betere ggz door de zorgcircuits en zorgnetwerken. Brussel: Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu; 2010.
9.
go back to reference Team Gegevensverwerking en Resultaatsopvolging. Evolutie capaciteit ziekenhuizen. Brussel: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid; 2012. Team Gegevensverwerking en Resultaatsopvolging. Evolutie capaciteit ziekenhuizen. Brussel: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid; 2012.
10.
go back to reference Tsakitzidis G, Van Royen P. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Antwerpen: Standaard Uitgeverij; 2009. Tsakitzidis G, Van Royen P. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Antwerpen: Standaard Uitgeverij; 2009.
11.
go back to reference Tomme N Van, Voets J, Verhoest K. Samenwerking in ketens en netwerken: praktijkervaringen uit de zorg- en welzijnssector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2011. Tomme N Van, Voets J, Verhoest K. Samenwerking in ketens en netwerken: praktijkervaringen uit de zorg- en welzijnssector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2011.
13.
go back to reference Jones J. Community-based mental health care in Italy: are there lessons for Britain? Health Place. 1996;2(2):125–8.CrossRef Jones J. Community-based mental health care in Italy: are there lessons for Britain? Health Place. 1996;2(2):125–8.CrossRef
14.
go back to reference World Health Organization. Mental health: a call for action by world health ministers. Genève: World Health Organization; 2001. World Health Organization. Mental health: a call for action by world health ministers. Genève: World Health Organization; 2001.
15.
go back to reference World Health Organization. Policies and practices for mental health in Europe. Kopenhagen: World Health Organization; 2008. World Health Organization. Policies and practices for mental health in Europe. Kopenhagen: World Health Organization; 2008.
16.
go back to reference Muijen M. The state of psychiatry in Europe: facing the challenges, developing consensus. Int Rev Psychiatry. 2012;24(4):274–7.PubMedCrossRef Muijen M. The state of psychiatry in Europe: facing the challenges, developing consensus. Int Rev Psychiatry. 2012;24(4):274–7.PubMedCrossRef
17.
go back to reference Thornicroft G, Tansella M. Components of a modern mental health service: a pragmatic balance of community and hospital care: overview of systematic evidence. Br J Psychiatry. 2004;185:283–90.PubMedCrossRef Thornicroft G, Tansella M. Components of a modern mental health service: a pragmatic balance of community and hospital care: overview of systematic evidence. Br J Psychiatry. 2004;185:283–90.PubMedCrossRef
18.
go back to reference Thornicorft G, Tansella M. The balanced care model: the case for both hospital- and community-based mental healthcare. Br J Psychiatry. 2013;202:246–8.CrossRef Thornicorft G, Tansella M. The balanced care model: the case for both hospital- and community-based mental healthcare. Br J Psychiatry. 2013;202:246–8.CrossRef
19.
go back to reference Caldas de Almeide JM, Killaspy H. Long-term mental health care for people with severe mental disorders. Brussel: Europese Unie; 2011. Caldas de Almeide JM, Killaspy H. Long-term mental health care for people with severe mental disorders. Brussel: Europese Unie; 2011.
20.
go back to reference Miller JS, Charles-Jones HD, Barry A, Saunders T. Multidisciplinary primary care mental health teams: a challenge to communication. Prim Care Ment Health. 2005;3:171–80. Miller JS, Charles-Jones HD, Barry A, Saunders T. Multidisciplinary primary care mental health teams: a challenge to communication. Prim Care Ment Health. 2005;3:171–80.
21.
go back to reference Fletcher J, King K, Christo J, et al. An evaluation of an Australian initiative designed to improve interdisciplinary collaboration in primary mental health care. Eval Program Plann. 2014;45:29–41.PubMedCrossRef Fletcher J, King K, Christo J, et al. An evaluation of an Australian initiative designed to improve interdisciplinary collaboration in primary mental health care. Eval Program Plann. 2014;45:29–41.PubMedCrossRef
22.
go back to reference Dosser DA, Handron DS, McCammon SL, Powell JY, Spencer SS. Challenges and strategies for teaching collaborative interdisciplinary practice in children’s mental health care. Fam Syst Health. 2001;19(1):65–82.CrossRef Dosser DA, Handron DS, McCammon SL, Powell JY, Spencer SS. Challenges and strategies for teaching collaborative interdisciplinary practice in children’s mental health care. Fam Syst Health. 2001;19(1):65–82.CrossRef
23.
go back to reference King K, Christo J, Fletcher J, Machlin A, Nicholas A, Pirkis J. The sustainability of an Australian initiative designed to improve interdisciplinary collaboration in mental health care. Int J Ment Health Syst. 2013;7(10):1–11. King K, Christo J, Fletcher J, Machlin A, Nicholas A, Pirkis J. The sustainability of an Australian initiative designed to improve interdisciplinary collaboration in mental health care. Int J Ment Health Syst. 2013;7(10):1–11.
24.
go back to reference Ungewitter C, Bötgger D, El-Jurdi J, et al. Struktur und Kooperation in der Versorgung psychisch Kranker. Nervenarzt. 2013;84:307–14.PubMedCrossRef Ungewitter C, Bötgger D, El-Jurdi J, et al. Struktur und Kooperation in der Versorgung psychisch Kranker. Nervenarzt. 2013;84:307–14.PubMedCrossRef
25.
go back to reference Cromwell DM. Building spirited multidisciplinary teams. J Perianesth Nurs. 2000;15(2):108–14.CrossRef Cromwell DM. Building spirited multidisciplinary teams. J Perianesth Nurs. 2000;15(2):108–14.CrossRef
26.
go back to reference Blok C de, Vat L, Soest-Poortvliet M van, et al. Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT. Utrecht: Nivel; 2012. Blok C de, Vat L, Soest-Poortvliet M van, et al. Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT. Utrecht: Nivel; 2012.
27.
go back to reference Pacquette-Warren J, Vingilis E, Greenslade J, Newnam S. What do practioners think? A qualitative study of a shared mental health and nutrition primary care program. Int J Integr Care. 2006;6(9):1–9. Pacquette-Warren J, Vingilis E, Greenslade J, Newnam S. What do practioners think? A qualitative study of a shared mental health and nutrition primary care program. Int J Integr Care. 2006;6(9):1–9.
28.
go back to reference Jünger S, Pestinger M, Elsner F, Krumm N, Radbruch L. Criteria for succesful multiprofessional cooperation in palliative care teams. Palliat Med. 2007;21:347–54.PubMedCrossRef Jünger S, Pestinger M, Elsner F, Krumm N, Radbruch L. Criteria for succesful multiprofessional cooperation in palliative care teams. Palliat Med. 2007;21:347–54.PubMedCrossRef
29.
go back to reference Hansen J, Greuningen M van, Batenburg RS. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn: achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie. Utrecht: Nivel; 2010. Hansen J, Greuningen M van, Batenburg RS. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn: achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie. Utrecht: Nivel; 2010.
30.
go back to reference Plochg T. Building a tower of babel in health care? Theory & pratice of community-based integrated care. Int J Integr Care. 2006;6(4):1. Plochg T. Building a tower of babel in health care? Theory & pratice of community-based integrated care. Int J Integr Care. 2006;6(4):1.
31.
go back to reference Fuller JD, Perkins D, Parker S, et al. Effectiveness of service linkages in primary mental health care: a narrative review part 1. BMC Health Serv Res. 2011;11:72–83.PubMedCentralPubMedCrossRef Fuller JD, Perkins D, Parker S, et al. Effectiveness of service linkages in primary mental health care: a narrative review part 1. BMC Health Serv Res. 2011;11:72–83.PubMedCentralPubMedCrossRef
32.
go back to reference Elliott J, Heesterbeek S, Lukensmeyer C, Slocum N, Steyaert S. Participatieve methoden: Een gids voor de gebruikers. Brussel: Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (Vlaams Parlement); 2006. Elliott J, Heesterbeek S, Lukensmeyer C, Slocum N, Steyaert S. Participatieve methoden: Een gids voor de gebruikers. Brussel: Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (Vlaams Parlement); 2006.
33.
go back to reference Barret F, Fry R, Wittockx H. Appreciative Inquiry: Het basiswerk. Tielt: Lannoo & Scriptum; 2012. Barret F, Fry R, Wittockx H. Appreciative Inquiry: Het basiswerk. Tielt: Lannoo & Scriptum; 2012.
34.
go back to reference Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analyses. Qual Health Res. 2005;15:1277–88.PubMedCrossRef Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analyses. Qual Health Res. 2005;15:1277–88.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Een gedroomde samenwerking
Stakeholdersbevraging in Vlaams-Limburg naar samenwerkingsverbanden in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen
Auteurs
Robbie Dumoulin
Leen Heylen
Publicatiedatum
01-06-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2015
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-015-0131-7

Andere artikelen Uitgave 3/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2015 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen