Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Doelen stellen in de klinische praktijk: hoe doe je dat?

Auteurs : Colin van der Heiden, Kees Korrelboom

Gepubliceerd in: Doelgestuurd behandelen in de cognitieve gedragstherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Behandeldoelen helpen de focus in de behandeling te behouden en maken gerichte evaluatie van de voortgang mogelijk. Zij maken dus ook helder of een behandeling al dan niet afgesloten kan worden. Daarvoor dienen doelen wel concreet en meetbaar te zijn. Om tot concrete en meetbare doelen te komen wordt de SMART-methode gebruikt. Daarbij worden doelen zo veel mogelijk in gedragstermen geformuleerd: wat doet de patiënt na een succesvolle behandeling wel weer wat hij nu vanwege zijn klachten niet – meer – doet, en wat doet de patiënt dan niet meer wat hij nu vanwege zijn klachten wel doet? (Specifiek en Meetbaar.) Ook wordt beoordeeld of het behalen van deze doelen voor de patiënt relevant is: als deze doelen behaald zijn, kan de patiënt dan zonder behandeling verder? (Acceptabel.) Tot slot wordt ingeschat of het behalen van de behandeldoelen realistisch (behoort het tot de mogelijkheden van de patiënt?) en op redelijke termijn haalbaar is (Realistisch en Tijdgebonden).
Voetnoten
1
Het aantal sessies dat nodig geacht wordt, kan natuurlijk per probleem/stoornis verschillen. Hetzelfde geldt voor het moment waarop de eerste effecten verwacht mogen worden. De therapeut moet er rekening mee houden dat de meeste empirisch ondersteunde behandelingen rond de 15 sessies omvatten. En hierbij moet ook de in H. 1 beschreven ‘wet van de verminderde meeropbrengst’ in gedachten worden gehouden: het meeste effect treedt binnen de eerste 10 sessies op, en na 25 sessies is de kans dat vervolgsessies nog tot verdere verbetering leiden zeer klein geworden (Robinson et al., 2020).
 
Metagegevens
Titel
Doelen stellen in de klinische praktijk: hoe doe je dat?
Auteurs
Colin van der Heiden
Kees Korrelboom
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2992-2_3