Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Zonder doel kun je niet scoren

Over het waarom en hoe van doelgestuurd behandelen

Auteurs : Colin van der Heiden, Kees Korrelboom

Gepubliceerd in: Doelgestuurd behandelen in de cognitieve gedragstherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doelgestuurd behandelen beoogt behandelingen efficiënter en effectiever te maken en demoralisatie bij zowel patiënten als behandelaars te voorkomen. Dit wordt nagestreefd door behandelingen specifiek te richten op het bereiken van concrete, bij aanvang van de behandeling opgestelde doelen, door de voortgang in de richting van die doelen frequent in kaart te brengen en door consequenties te verbinden aan de uitkomsten van die evaluaties. Dat wil zeggen dat behandelingen worden afgerond zodra de doelen behaald zijn, maar ook als duidelijk wordt dat deze niet haalbaar zijn. Doelgestuurd behandelen is geen nieuwe therapievorm, maar een procedureel kader waarbinnen bestaande therapeutische interventies worden toegepast. Het toepassen van de doelgestuurde principes behelst vooral een attitudeverandering. Allereerst bij de behandelaar, en via hem bij de patiënt. Na een schets van het ‘waarom’ worden in dit hoofdstuk de principes van doelgestuurd behandelen kort beschreven.
Voetnoten
1
Dit boek gaat over curatieve psychotherapie. Ons inziens zou elke vorm van therapie doelen moeten formuleren. Uiteraard zullen doelen in een op care gerichte behandeling anders zijn dan in een op cure gerichte behandeling, maar ook dan geldt: zonder doel kun je niet scoren.
 
2
In het kader van psychologische behandelingen wordt een ‘Acceptabel doel’ meestal opgevat als een doel dat de patiënt ‘relevant’ acht en dat de behandeling voor hem ‘de moeite waard’ maakt (zie H. 3 voor een uitgebreidere bespreking van SMART).
 
3
Binnen doelgestuurd behandelen wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van zogenaamde empirisch ondersteunde behandelingen, oftewel EST’s (empirically supported treatments).
 
4
Met rules of engagement worden de ‘spelregels’ van de therapie bedoeld. Het gaat dan vooral over de inzet en activiteiten die tijdens de behandeling van de patiënt worden verwacht. De rules worden nader toegelicht in H. 2.
 
Metagegevens
Titel
Zonder doel kun je niet scoren
Auteurs
Colin van der Heiden
Kees Korrelboom
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2992-2_1