Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

41. De zorg voor patiënten met kanker in de huisartspraktijk

Auteurs : M. E. T. C. van den Muijsenbergh, B. S. Wanrooij

Gepubliceerd in: Leerboek oncologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Per jaar heeft de huisarts te maken met elf patiënten die kanker krijgen en zo’n 60 patiënten die al bekend zijn met kanker. Vijf van hen zullen in dat jaar sterven. De huisarts vervult een belangrijke rol voor de patiënt als continue factor in de zorg. Ook in de fase dat de patiënt onder behandeling is van de medisch specialist, is het van belang dat de huisarts contact houdt met de patiënt. De huisarts moet zich ervan bewust zijn dat de kanker nog altijd een rol kan spelen bij klachten van de patiënt en hij moet bekend zijn met de risico’s van recidieven en gevolgen van de doorgemaakte behandeling op de langere termijn. De persoonlijke betrokkenheid en beschikbaarheid en goede informatie vinden patiënten het meest belangrijk. Contacten op initiatief van de huisarts worden gezien als blijk van deze betrokkenheid. De communicatie dient afgestemd te zijn op de behoeften van de patiënt, waarbij met name migranten nogal eens andere behoeften hebben dan de huisarts gewend is. Persoonlijke continuïteit van zorg blijkt, ook voor parttime werkende huisartsen, goed te realiseren, door duidelijke afspraken te maken met de patiënt. In de laatste levensfase is het zeer aan te bevelen dat de eigen huisarts continu beschikbaar is voor vragen van de patiënt. De aandacht van de huisarts is in alle fasen zowel medisch-technisch als psychosociaal gericht. Een proactieve aanpak voorkomt veel problemen en onnodige ziekenhuisopnamen. In de palliatieve fase heeft de huisarts intensief contact met de patiënt en diens familie. Hij bespreekt hun zorgen, vragen en klachten met hen, waarbij geldt dat hij het merendeel van deze klachten adequaat kan behandelen. In alle fasen van de oncologische zorg werkt de huisarts samen met medisch specialisten, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners. Wanneer er voldoende mantelzorg is, kunnen patiënten als zij dat willen hun laatste levensdagen thuis doorbrengen. Vrouwen hebben minder mogelijkheden om thuis te overlijden, waarschijnlijk door gebrek aan mantelzorg. Opname in een hospice is hiervoor een goed alternatief. Na het overlijden van de patiënt heeft de huisarts een taak in de begeleiding van de rouwende nabestaanden.
Literatuur
go back to reference Eizenga WH, Bont M de, Vriezen JA, Jobse AP, Kruyt JE, Lampe IH et al. Landelijke eerstelijns samenwerking afspraak palliatieve zorg. Huisarts Wet. 2006;49(6):308–12 en Tijdschrift LVW. 2006;6(2):18–23. Eizenga WH, Bont M de, Vriezen JA, Jobse AP, Kruyt JE, Lampe IH et al. Landelijke eerstelijns samenwerking afspraak palliatieve zorg. Huisarts Wet. 2006;49(6):308–12 en Tijdschrift LVW. 2006;6(2):18–23.
go back to reference Francke AL, Willems DL. Palliatieve zorg vandaag en morgen. Maarssen: Elsevier; 2000. Francke AL, Willems DL. Palliatieve zorg vandaag en morgen. Maarssen: Elsevier; 2000.
go back to reference Gezondheidsraad. Het nut van bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Den Haag: Gezondheidsraad; 2002. Gezondheidsraad. Het nut van bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Den Haag: Gezondheidsraad; 2002.
go back to reference Hartman E. Hoofdstuk kanker. In: Muijsenbergh van den en Oosterberg, editors. Zorg voor migranten, laaggeletterden en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Pharos / NHG Utrecht. 2016:255–64. Hartman E. Hoofdstuk kanker. In: Muijsenbergh van den en Oosterberg, editors. Zorg voor migranten, laaggeletterden en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Pharos / NHG Utrecht. 2016:255–64.
go back to reference Koelewijn M, Wanrooij BS. Basisprincipes van palliatieve zorg. Huisarts Wet. 2005;48:81–4. Koelewijn M, Wanrooij BS. Basisprincipes van palliatieve zorg. Huisarts Wet. 2005;48:81–4.
go back to reference Korevaar JC, Heins MJ, Donker GA, Rijken PM, Schellevis FG. Oncologie in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet. 2013;56(1):6–10. Korevaar JC, Heins MJ, Donker GA, Rijken PM, Schellevis FG. Oncologie in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet. 2013;56(1):6–10.
go back to reference Muijsenbergh METC van den. Palliatieve zorg: de persoonlijke specialiteit van elke huisarts. Huisarts Wet. 2003;46:80–6. Muijsenbergh METC van den. Palliatieve zorg: de persoonlijke specialiteit van elke huisarts. Huisarts Wet. 2003;46:80–6.
go back to reference NHG-Standpunt Kernwaarden Huisartsgeneeskunde. NHG 2011/LHV. 2012. NHG-Standpunt Kernwaarden Huisartsgeneeskunde. NHG 2011/LHV. 2012.
go back to reference NHG Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. Nederlands Huisartsen Genootschap Utrecht. 2014. NHG Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. Nederlands Huisartsen Genootschap Utrecht. 2014.
go back to reference Raams EJ, Wiersma Tj. Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken. Huisarts Wet. 2015;58(10):514–7. Raams EJ, Wiersma Tj. Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken. Huisarts Wet. 2015;58(10):514–7.
go back to reference Thoonsen B, Groot M. Consultatie bij palliatieve zorg. Huisarts Wet. 2008;51:319. Thoonsen B, Groot M. Consultatie bij palliatieve zorg. Huisarts Wet. 2008;51:319.
go back to reference Thoonsen B, Vissers K, Verhagen S, Prins J, Bor H, Weel C van, Groot M, Engels Y. Vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten. Huisarts Wet. 2016;59(5):194–8. Thoonsen B, Vissers K, Verhagen S, Prins J, Bor H, Weel C van, Groot M, Engels Y. Vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten. Huisarts Wet. 2016;59(5):194–8.
go back to reference Wanrooij BS, Koelewijn M. Palliatieve zorg. De dagelijkse praktijk van huisarts en verpleeghuisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007. Wanrooij BS, Koelewijn M. Palliatieve zorg. De dagelijkse praktijk van huisarts en verpleeghuisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007.
Metagegevens
Titel
De zorg voor patiënten met kanker in de huisartspraktijk
Auteurs
M. E. T. C. van den Muijsenbergh
B. S. Wanrooij
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0442-4_41