Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 3/2016

01-06-2016 | Dossier

De wijkverpleegkundige in transitie

Auteur: Gideon Visser

Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2015 startte in Nederland de grootste verbouwing van de verzorgingsstaat in 40 jaar. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De verbouwing gaat gepaard met een bezuiniging van 20 procent op het bestaande budget, opgelegd door de Rijksoverheid. Hierbij veranderen de verhoudingen tussen het Rijk en de gemeente, maar ook de verhouding tussen de gemeente en zorgprofessionals. Bij deze transitie is de wijkverpleegkundige als ‘oude bekende’ in ere hersteld. Welke rol heeft de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams en hoe werkt zo’n team precies? In deze bijdrage schetsen we een beeld van de transitie en transformatie, gezien vanuit de wijkverpleegkundige in relatie tot het sociaal wijkteam.
Literatuur
go back to reference Decentralisatie betekent transitie & transformatie (2012). Den Haag: Ministerie van VWS en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Decentralisatie betekent transitie & transformatie (2012). Den Haag: Ministerie van VWS en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
go back to reference Hilhorst, P. & Lans, J. van der (2016). Kunnen generalisten good en bad cop tegelijk zijn? Hilhorst, P. & Lans, J. van der (2016). Kunnen generalisten good en bad cop tegelijk zijn?
go back to reference Kwakernaak, M., Deuten, J., Biene, M. van, Vos, W. & Hamdi, A. (2016). De Effectencalculator: Evalueren Nieuwe Stijl. Movisie: Utrecht. Kwakernaak, M., Deuten, J., Biene, M. van, Vos, W. & Hamdi, A. (2016). De Effectencalculator: Evalueren Nieuwe Stijl. Movisie: Utrecht.
go back to reference Putter, I.D. de, Francke, A.L., Veer, A.J.E. de & Rademakers, J.D.J.M. (2014). Kennissynthese - De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen: Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Nivel: Utrecht. Putter, I.D. de, Francke, A.L., Veer, A.J.E. de & Rademakers, J.D.J.M. (2014). Kennissynthese - De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen: Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Nivel: Utrecht.
go back to reference Vilans (2016). Hoe werken wijkverpleegkundigen samen met het sociale domein? Utrecht: Vilans. Vilans (2016). Hoe werken wijkverpleegkundigen samen met het sociale domein? Utrecht: Vilans.
Metagegevens
Titel
De wijkverpleegkundige in transitie
Auteur
Gideon Visser
Publicatiedatum
01-06-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 1380-3425
Elektronisch ISSN: 2468-1342
DOI
https://doi.org/10.1007/s41184-016-0057-8

Andere artikelen Uitgave 3/2016

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 3/2016 Naar de uitgave