Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2008

01-10-2008 | Artikel

CVA-patiënten die aangewezen zijn op langdurige verpleeghuiszorg.

Wie zijn ze? Met welke problemen kampen zij? Welke zorg ontvangen ze?

Auteurs: Dr. M. Smalbrugge, W. P. Achterberg, M. G. Dik, C. M. P. M. Hertogh, D. H. Frijters

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond en doel: Een substantieel deel van de patiënten die een acute beroerte doormaken wordt langdurig van verpleeghuiszorg afhankelijk. Weinig kennis is voorhanden over de demografische kenmerken, klinische kenmerken en zorgproblemen van deze patiëntengroep en evenmin over ontvangen zorg in relatie tot de aanwezige zorgproblemen. Deze studie is een eerste aanzet tot nadere beschrijving van deze patiëntenpopulatie.
Methode: In acht verpleeghuizen zijn in de periode januari 2004 – maart 2007 bij bewoners met een beroerte die op langdurige verpleeghuiszorg zijn aangewezen, met de Minimum Data Set van het Resident Assessment Instrument demografische en gezondheidsgerelateerde gegevens verzameld, evenals informatie over sociaal functioneren en ontvangen zorg. Dataverzameling vond plaats rond opname en na een half jaar.
Resultaten: Veel patiënten hebben problemen met zelfredzaamheid, stemming, pijn en cognitie. Regelmatig is ook sprake van verminderde beslisvaardigheid. De meerderheid verblijft op somatische afdelingen, ook wanneer sprake is van ernstige cognitieve problemen zoals dementie. Gebruik van beschermende middelen en maatregelen vindt, ook op somatische afdelingen, veelvuldig plaats. Ongeveer 40%, voornamelijk patiënten op somatische afdelingen, ontvangt paramedische behandeling. Sociale participatie is laag en negatief gecorreleerd met ADL-afhankelijkheid.
Conclusie: Patiënten met een beroerte die op langdurige verpleeghuiszorg zijn aangewezen kampen met problemen op diverse domeinen. De hoge prevalentie van ernstige cognitieve problemen op somatische afdelingen en het ruime gebruik van beschermende middelen en maatregelen op deze afdelingen, roept de vraag op of het huidige zorgaanbod het meest passend is bij de zorgproblemen van deze patiëntengroep.
Literatuur
1.
go back to reference Factsheet Beroerte 2006. Nederlandse Hartstichting, 2006. Factsheet Beroerte 2006. Nederlandse Hartstichting, 2006.
2.
go back to reference van Exel NJ, Koopmanschap MA, Scholte op Reimer W, Niessen LW, Huijsman R.Cost-effectiveness of integrated stroke services. QJM 2005; 98:415-25. van Exel NJ, Koopmanschap MA, Scholte op Reimer W, Niessen LW, Huijsman R.Cost-effectiveness of integrated stroke services. QJM 2005; 98:415-25.
3.
go back to reference Kollen B, Kwakkel G, Lindeman E. Functional recovery after stroke: a review of current developments in stroke rehabilitation research. Rev Recent Clin Trials 2000; 1:75-80. Kollen B, Kwakkel G, Lindeman E. Functional recovery after stroke: a review of current developments in stroke rehabilitation research. Rev Recent Clin Trials 2000; 1:75-80.
4.
go back to reference Krikke-Sjardijn C, Hertogh CMPM. Verpleeghuiszorg en –revalidatie. In: Franke CL, Limburg M (Eds.) Handboek Cerebrovasculaire aandoeningen. De Tijdstroom, Utrecht: 2006. Krikke-Sjardijn C, Hertogh CMPM. Verpleeghuiszorg en –revalidatie. In: Franke CL, Limburg M (Eds.) Handboek Cerebrovasculaire aandoeningen. De Tijdstroom, Utrecht: 2006.
5.
go back to reference Beroerte, beroering en borging in de keten. Resultaten van de Edisse-studie van drie regionale experimenten met stroke service. Edisse: Evaluation Dutch Integrated Stroke Service Experiments. ZonMW, 2001, Den Haag. Beroerte, beroering en borging in de keten. Resultaten van de Edisse-studie van drie regionale experimenten met stroke service. Edisse: Evaluation Dutch Integrated Stroke Service Experiments. ZonMW, 2001, Den Haag.
6.
go back to reference Jongenelis K, Pot AM, Eisses AMH, Beekman ATF, Kluiter H, Ribbe MW. Prevalence and risk indicators of depression in elderly nursing home patients: the AGED study. J Affect Dis 2004; 83:135-142. Jongenelis K, Pot AM, Eisses AMH, Beekman ATF, Kluiter H, Ribbe MW. Prevalence and risk indicators of depression in elderly nursing home patients: the AGED study. J Affect Dis 2004; 83:135-142.
7.
go back to reference Hénon H, Pasquier F, Leys D. Poststroke dementia. Cerebrovasc Dis 2006; 22:61–70. Hénon H, Pasquier F, Leys D. Poststroke dementia. Cerebrovasc Dis 2006; 22:61–70.
8.
go back to reference Leys D, Hénon H, Mackowiak-Cordoliani M-A, Pasquier F. Poststroke dementia. Lancet Neurol 2005; 4:752–59. Leys D, Hénon H, Mackowiak-Cordoliani M-A, Pasquier F. Poststroke dementia. Lancet Neurol 2005; 4:752–59.
9.
go back to reference Achterberg W, Pot AM, Kerkstra A, Ooms M, Muller M, Ribbe M. The effect of depression on social engagement in newly admitted Dutch nursing home residents. Gerontologist. 2003 Apr; 43(2):213-8. Achterberg W, Pot AM, Kerkstra A, Ooms M, Muller M, Ribbe M. The effect of depression on social engagement in newly admitted Dutch nursing home residents. Gerontologist. 2003 Apr; 43(2):213-8.
10.
go back to reference Lai JM, Karlawish J. Assessing the capacity to make everyday decisions: a guide for clinicians and an agenda for future research. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15:101-11. Lai JM, Karlawish J. Assessing the capacity to make everyday decisions: a guide for clinicians and an agenda for future research. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15:101-11.
11.
go back to reference Stewart JT. Psychiatric and behavioral manifestations of vascular dementia. Am J Geriatr Cardiol 2007; 16:165-70. Stewart JT. Psychiatric and behavioral manifestations of vascular dementia. Am J Geriatr Cardiol 2007; 16:165-70.
12.
go back to reference Moretti R, Torre P, Antonello RM, Cazzato G. Behavioral alterations and vascular dementia. Neurologist. 2006; 12:43-7. Moretti R, Torre P, Antonello RM, Cazzato G. Behavioral alterations and vascular dementia. Neurologist. 2006; 12:43-7.
13.
go back to reference Achterberg WP, van Campen C, Pot AM, Kerkstra A, Ribbe MW. Effects of the Resident Assessment Instrument on the care process and health outcomes in nursing homes. A review of the literature. Scand J Rehabil Med 1999; 31:131-7. Achterberg WP, van Campen C, Pot AM, Kerkstra A, Ribbe MW. Effects of the Resident Assessment Instrument on the care process and health outcomes in nursing homes. A review of the literature. Scand J Rehabil Med 1999; 31:131-7.
14.
go back to reference Morris JN, Hawes C, Fries BE. Designing the National Resident Assessment Instrument for Nursing Homes. Gerontologist 1990; 30:293 307. Morris JN, Hawes C, Fries BE. Designing the National Resident Assessment Instrument for Nursing Homes. Gerontologist 1990; 30:293 307.
15.
go back to reference Morris JN, Nonemaker S, Murphy K, Hawes C, Fries BE, Mor V, Phillips C. A commitment to change: revision of HCFA's RAI. J Am Geriatr Soc 1997; 45:1011-1016. Morris JN, Nonemaker S, Murphy K, Hawes C, Fries BE, Mor V, Phillips C. A commitment to change: revision of HCFA's RAI. J Am Geriatr Soc 1997; 45:1011-1016.
16.
go back to reference Sgadari A., Morris J.N., Fries B.E., Ljunggren G., Jonsson P.V., DuPaquier J.N., Schroll M. Efforts to establish the reliability of the RAI. Age Ageing 1997; 26(S2):27-30. Sgadari A., Morris J.N., Fries B.E., Ljunggren G., Jonsson P.V., DuPaquier J.N., Schroll M. Efforts to establish the reliability of the RAI. Age Ageing 1997; 26(S2):27-30.
17.
go back to reference Gerritsen D, Ooms M, Steverink N, Frijters D, Bezemer D, Ribbe M. Drie nieuwe observatieschalen in het verpleeghuis: schalen uit het Resident Assessment Instrument voor activiteiten van het Dagelijks Leven, cognitie en depressie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35:55-64. Gerritsen D, Ooms M, Steverink N, Frijters D, Bezemer D, Ribbe M. Drie nieuwe observatieschalen in het verpleeghuis: schalen uit het Resident Assessment Instrument voor activiteiten van het Dagelijks Leven, cognitie en depressie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35:55-64.
18.
go back to reference Gerritsen DL, Steverink N, Frijters DH, Hirdes JP, Ooms ME, Ribbe MW. A revised index for social engagement for long-term care. J Gerontol Nurs 2008; 34:40-8. Gerritsen DL, Steverink N, Frijters DH, Hirdes JP, Ooms ME, Ribbe MW. A revised index for social engagement for long-term care. J Gerontol Nurs 2008; 34:40-8.
19.
go back to reference Sawyer P, Lillis JP, Bodner EV, Allman RM. Substantial daily pain among nursing home residents. J Am Med Dir Assoc 2007; 8:158-165. Sawyer P, Lillis JP, Bodner EV, Allman RM. Substantial daily pain among nursing home residents. J Am Med Dir Assoc 2007; 8:158-165.
20.
go back to reference Hawes C, Morris JN, Phillips CD, Mor V, Fries BE, Nonemaker S. Reliability estimates for the Minimum Data Set for nursing home resident assessment and care screening (MDS). Gerontologist 1995; 35:172-8. Hawes C, Morris JN, Phillips CD, Mor V, Fries BE, Nonemaker S. Reliability estimates for the Minimum Data Set for nursing home resident assessment and care screening (MDS). Gerontologist 1995; 35:172-8.
21.
go back to reference Burrows AB, Morris JN, Simon SE, Hirdes JP, Phillips C. Development of a minimum data set-based depression rating scale for use in nursing homes. Age Ageing 2000; 29:165-172. Burrows AB, Morris JN, Simon SE, Hirdes JP, Phillips C. Development of a minimum data set-based depression rating scale for use in nursing homes. Age Ageing 2000; 29:165-172.
22.
go back to reference Morris JN, Fries BE, Mehr DR, Hawes C, Phillips C, Mor V, Lipsitz LA. MDS Cognitive Performance Scale. J Gerontol 1994; 49:m174 m182. Morris JN, Fries BE, Mehr DR, Hawes C, Phillips C, Mor V, Lipsitz LA. MDS Cognitive Performance Scale. J Gerontol 1994; 49:m174 m182.
23.
go back to reference Hartmaier SL, Sloane PD, Guess HA, Koch GG, Mitchell CM, Phillips CD. Validation of the Minimum Data Set Cognitive Performance scale: agreement with the mini ¬mental state examination. J Gerontol 1995; 50:m128 m133. Hartmaier SL, Sloane PD, Guess HA, Koch GG, Mitchell CM, Phillips CD. Validation of the Minimum Data Set Cognitive Performance scale: agreement with the mini ¬mental state examination. J Gerontol 1995; 50:m128 m133.
24.
go back to reference Mor V, Branco K, Fleishman J, Hawes C, Phillips C, Morris J, Fries B. The structure of social engagement among nursing home residents. J Gerontol 1995; 50B:P1-P8. Mor V, Branco K, Fleishman J, Hawes C, Phillips C, Morris J, Fries B. The structure of social engagement among nursing home residents. J Gerontol 1995; 50B:P1-P8.
25.
go back to reference ActiZ. De branche in cijfers. ActiZ, Utrecht, 2006. ActiZ. De branche in cijfers. ActiZ, Utrecht, 2006.
26.
go back to reference Dijk KN van, Vries CS de, Berg PB van den, Brouwers JR, Jong de-Berg van den LT. Drug utilization in Dutch nursing homes. Eur J Clin Pharmacol 2000; 55:65-71. Dijk KN van, Vries CS de, Berg PB van den, Brouwers JR, Jong de-Berg van den LT. Drug utilization in Dutch nursing homes. Eur J Clin Pharmacol 2000; 55:65-71.
27.
go back to reference Kumlien S, Axelsson K. Stroke patients in nursing homes: eating, feeding, nutrition and related care. J Clin Nurs 2002; 11:498-509. Kumlien S, Axelsson K. Stroke patients in nursing homes: eating, feeding, nutrition and related care. J Clin Nurs 2002; 11:498-509.
28.
go back to reference Schroll M, Jónsson PV, Mor V, Berg K, Sherwood S.An international study of social engagement among nursing home residents. Age Ageing 1997; 26 Suppl 2:55-9. Schroll M, Jónsson PV, Mor V, Berg K, Sherwood S.An international study of social engagement among nursing home residents. Age Ageing 1997; 26 Suppl 2:55-9.
29.
go back to reference De Boer ME, Leemrijse CJ, Van Den Ende CH, Ribbe MW, Dekker J. The availability of allied health care in nursing homes. Disabil Rehabil 2007; 29:665-70. De Boer ME, Leemrijse CJ, Van Den Ende CH, Ribbe MW, Dekker J. The availability of allied health care in nursing homes. Disabil Rehabil 2007; 29:665-70.
Metagegevens
Titel
CVA-patiënten die aangewezen zijn op langdurige verpleeghuiszorg.
Wie zijn ze? Met welke problemen kampen zij? Welke zorg ontvangen ze?
Auteurs
Dr. M. Smalbrugge
W. P. Achterberg
M. G. Dik
C. M. P. M. Hertogh
D. H. Frijters
Publicatiedatum
01-10-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2008
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078153

Andere artikelen Uitgave 5/2008

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2008 Naar de uitgave

Proefschriften in discussie

Proefschriften in discussie

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Congresagenda

Congresagenda