Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2008

01-10-2008 | Artikel

Verschuiving van de ervaren gezondheid van 55-64-jarigen tussen 1992/’93 en 2002/’03. Verklarende factoren

Auteurs: Drs. K. van de Kamp, A. W. Braam, D. J. H. Deeg

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is na te gaan of er een verschil bestaat in ervaren gezondheid van 55-64-jarigen tussen 1992/’93 en 2002/’03 en in hoeverre het verschil is toe te schrijven aan demografische factoren, leefstijlfactoren en objectieve gezondheid. Er is gebruik gemaakt van data van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Het onderzoek omvat twee aselect getrokken steekproeven in 1992/’93 (oudste cohort) en 2002/’03 (jongste cohort), gestratificeerd naar sekse, leeftijd en verwachte sterfte na 5 jaar. Beschrijvende analyses wijzen uit dat het percentage respondenten dat de gezondheid als ‘zeer goed’ èn als ‘slecht’ ervaart in het jongste cohort hoger is dan in het oudste cohort. Het percentage dat de gezondheid als ‘goed’ en als ‘gaat wel’ ervaart is lager. Multinomiale regressieanalyses wijzen uit dat met name de slechtere objectieve gezondheid in het jongste cohort de oorzaak is van de toename in de als slecht ervaren gezondheid. De cohort- en periodefactoren zoals opleidingsniveau, het hebben van een betaalde baan en leefstijlfactoren verklaren de verschuiving in ervaren gezondheid tussen de cohorten nauwelijks. Geconcludeerd kan worden dat er een kleine verschuiving is in de ervaren gezondheid. Gegeven de slechtere objectieve gezondheidstoestand van het jongste cohort is de ervaren gezondheid verbeterd.
Literatuur
1.
go back to reference Hoeymans N, Picavet HSJ, Tijhuis MAR. Wat is ervaren gezondheid en hoe wordt het gemeten? Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2005, www.nationaalkompas.nl. Bilthoven: RIVM. Hoeymans N, Picavet HSJ, Tijhuis MAR. Wat is ervaren gezondheid en hoe wordt het gemeten? Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2005, www.nationaalkompas.nl. Bilthoven: RIVM.
2.
go back to reference Idler EL, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Behav 1997;38:21-37. Idler EL, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Behav 1997;38:21-37.
3.
go back to reference DeSalvo KB, Bloser N, Reynolds K, He J, Muntner P. Mortality prediction with a single general self-rated health question. A meta-analysis. J Gen Intern Med 2005;20:267-75. DeSalvo KB, Bloser N, Reynolds K, He J, Muntner P. Mortality prediction with a single general self-rated health question. A meta-analysis. J Gen Intern Med 2005;20:267-75.
4.
go back to reference Deeg DJH, Kriegsman DMW, van Zonneveld RJ. Prevalentie van vier chronische ziekten en hun samenhang met gezondheidsbeperkingen bij ouderen in Nederland, 1956-1993. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1994;72:434-441. Deeg DJH, Kriegsman DMW, van Zonneveld RJ. Prevalentie van vier chronische ziekten en hun samenhang met gezondheidsbeperkingen bij ouderen in Nederland, 1956-1993. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1994;72:434-441.
5.
go back to reference Monden CWS, Kraaykamp G, de Graaf, ND. Trends in social inequality in self-reported health in the Netherlands; does infant mortality in year of birth as a cohort indicator matter? Soc Sci Med 2003;56:987-1000. Monden CWS, Kraaykamp G, de Graaf, ND. Trends in social inequality in self-reported health in the Netherlands; does infant mortality in year of birth as a cohort indicator matter? Soc Sci Med 2003;56:987-1000.
6.
go back to reference Parker MG, Thorslund M. Health trends in the elderly population: getting better and getting worse. Gerontologist 2007;47:150-58. Parker MG, Thorslund M. Health trends in the elderly population: getting better and getting worse. Gerontologist 2007;47:150-58.
7.
go back to reference Deeg DJH. Ervaren gezondheid verschilt naar tijd en plaats. In: VU-Visie op veroudering, 1998. Amsterdam: Thele Thesis. Deeg DJH. Ervaren gezondheid verschilt naar tijd en plaats. In: VU-Visie op veroudering, 1998. Amsterdam: Thele Thesis.
8.
go back to reference Molarius A, Berglund K, Eriksson C, Lambe M, Nordström E, Eriksson HG, Feldman I. Socioeconomic conditions, lifestyle factors, and self-rated health among men and women in Sweden. Eur J Public Health 2006;17:125-33. Molarius A, Berglund K, Eriksson C, Lambe M, Nordström E, Eriksson HG, Feldman I. Socioeconomic conditions, lifestyle factors, and self-rated health among men and women in Sweden. Eur J Public Health 2006;17:125-33.
9.
go back to reference Hoeymans N, Feskens EJM, van den Bos GAM, Kromhout D. Age, time and cohort effects on functional status and self-rated health in elderly men. Am J of Public Health 1997;87:1620-25. Hoeymans N, Feskens EJM, van den Bos GAM, Kromhout D. Age, time and cohort effects on functional status and self-rated health in elderly men. Am J of Public Health 1997;87:1620-25.
10.
go back to reference Parkatti T, Deeg DJH, Bosscher RJ, Launer LLJ. Physical activity and self-rated health among 55- to 89-year-old Dutch people. J Aging Health 1998;10:311-326. Parkatti T, Deeg DJH, Bosscher RJ, Launer LLJ. Physical activity and self-rated health among 55- to 89-year-old Dutch people. J Aging Health 1998;10:311-326.
11.
go back to reference Leinonen R, Heikkinen E, Jylhä. Predictors of decline in self-assessments of health among older people – a 5-year longitudinal study. Soc Sci Med 2001;52:1329-41. Leinonen R, Heikkinen E, Jylhä. Predictors of decline in self-assessments of health among older people – a 5-year longitudinal study. Soc Sci Med 2001;52:1329-41.
12.
go back to reference Jylhä M, Volpato S, Guralnik JM. Self-rated health showed a graded association with frequently used biomarkers in a large population sample. J Clin Epidemiol 2006;59:465-471. Jylhä M, Volpato S, Guralnik JM. Self-rated health showed a graded association with frequently used biomarkers in a large population sample. J Clin Epidemiol 2006;59:465-471.
13.
go back to reference Farmer MM, Ferraro KF. Distress and perceived health: mechanisms of health decline. J Health Soc Behav 1997;39:298-311. Farmer MM, Ferraro KF. Distress and perceived health: mechanisms of health decline. J Health Soc Behav 1997;39:298-311.
14.
go back to reference Han B, Jylhä M. Improvement in depressive symptoms and changes in self-rated health among community-dwelling disabled older adults. Aging and Mental Health 2006;10: 599-605. Han B, Jylhä M. Improvement in depressive symptoms and changes in self-rated health among community-dwelling disabled older adults. Aging and Mental Health 2006;10: 599-605.
15.
go back to reference Broese van Groenou MI, Deeg DJH. Sociaal-economische gezondheidsverschillen bij ouderen. Tijdschr voor gezondheidswetenschappen 2000;78:294-302. Broese van Groenou MI, Deeg DJH. Sociaal-economische gezondheidsverschillen bij ouderen. Tijdschr voor gezondheidswetenschappen 2000;78:294-302.
16.
go back to reference Van Lenthe FJ, Schrijvers CTM, Droomers M, Joung IMA, Louwman MJ, Mackenbach JP. Investigating explanations of socio-economic inequalities of health. Eur Public Health Association 2004;14:63-70. Van Lenthe FJ, Schrijvers CTM, Droomers M, Joung IMA, Louwman MJ, Mackenbach JP. Investigating explanations of socio-economic inequalities of health. Eur Public Health Association 2004;14:63-70.
17.
go back to reference Bardage C, Pluijm SMF, Pedersen NL, Deeg DJH, Jylhä M, Noale M, Blumstein T, Otero A. Self-rated health among older adults: a cross-national comparison. Eur J Ageing 2005;2:149-158. Bardage C, Pluijm SMF, Pedersen NL, Deeg DJH, Jylhä M, Noale M, Blumstein T, Otero A. Self-rated health among older adults: a cross-national comparison. Eur J Ageing 2005;2:149-158.
18.
go back to reference Mackenbach JP, Martikainen P, Looman CWN, Dalstra JAA, Kunst AE, Lahelma E. The shape of the relationship between income and self-assessed health: an international study. Int J Epidemiol 2005;43:286-293. Mackenbach JP, Martikainen P, Looman CWN, Dalstra JAA, Kunst AE, Lahelma E. The shape of the relationship between income and self-assessed health: an international study. Int J Epidemiol 2005;43:286-293.
19.
go back to reference Ferraro KF, Albrecht-Jensen CM. Does religion influence adult health? Journal for the scientific study of religion 1991;30:193-202. Ferraro KF, Albrecht-Jensen CM. Does religion influence adult health? Journal for the scientific study of religion 1991;30:193-202.
20.
go back to reference Krause N, Ingersoll-Dayton B, Liang J, Sugisawa H. Religion, social support, and health among the Japanese elderly. J Health Soc Behav 1999;40:405-421. Krause N, Ingersoll-Dayton B, Liang J, Sugisawa H. Religion, social support, and health among the Japanese elderly. J Health Soc Behav 1999;40:405-421.
21.
go back to reference Veenstra G. Social capital, SES and health: an individual-level analysis. Soc Sci Medi 2000;50:619-629. Veenstra G. Social capital, SES and health: an individual-level analysis. Soc Sci Medi 2000;50:619-629.
22.
go back to reference Roes T, redactie. De sociale staat van Nederland 2005. Den Haag: SCP, 2005. Roes T, redactie. De sociale staat van Nederland 2005. Den Haag: SCP, 2005.
23.
go back to reference Martikainen P, Adda J, Ferrie JE, Smith GD, Marmot M. Effects of income and wealth on GHQ depression and poor self rated health in white collar women and men in the Whitehall ΙΙ study. J Epidemiol Community Health 2003;57:718-23. Martikainen P, Adda J, Ferrie JE, Smith GD, Marmot M. Effects of income and wealth on GHQ depression and poor self rated health in white collar women and men in the Whitehall ΙΙ study. J Epidemiol Community Health 2003;57:718-23.
24.
go back to reference Boer AH de (red). Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Rapportage ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006. Boer AH de (red). Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Rapportage ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006.
25.
go back to reference Becker J, de Hart J. Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie. Den Haag: SCP, 2006. Becker J, de Hart J. Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie. Den Haag: SCP, 2006.
26.
go back to reference Ferrie JE, Shipley MJ, Newman K, Stansfeld SA, Marmot M. Self-reported job insecurity and health in the Whitehall ΙΙ study: potential explanations of the relationship. Soc Sci Med 2005;60:1593-1602. Ferrie JE, Shipley MJ, Newman K, Stansfeld SA, Marmot M. Self-reported job insecurity and health in the Whitehall ΙΙ study: potential explanations of the relationship. Soc Sci Med 2005;60:1593-1602.
27.
go back to reference Godin I, Kittel F, Coppieters Y, Siegrist J. A prospective study of cumulative job stress in relation to mental health. BMC Public Health 2005;5:67. Godin I, Kittel F, Coppieters Y, Siegrist J. A prospective study of cumulative job stress in relation to mental health. BMC Public Health 2005;5:67.
28.
go back to reference Siegrist J, Wahrendorf M, von dem Knesebeck O, Jürges H, Börsch-Supan A. Quality of work, well-being, and intended early retirement of older employees – baseline results from the SHARE study. Eur J Public Health 2006;17:62-68. Siegrist J, Wahrendorf M, von dem Knesebeck O, Jürges H, Börsch-Supan A. Quality of work, well-being, and intended early retirement of older employees – baseline results from the SHARE study. Eur J Public Health 2006;17:62-68.
29.
go back to reference Benyamini Y, Leventhal EA, Leventhal H. Elderly people’s ratings of the importance of health-related factors to their self-assessments of health. Soc Sci Med 2003:56:1661-67. Benyamini Y, Leventhal EA, Leventhal H. Elderly people’s ratings of the importance of health-related factors to their self-assessments of health. Soc Sci Med 2003:56:1661-67.
30.
go back to reference Visser M, Pluijm SMF, van der Horst MHL, Poppelaars JL, Deeg DJH. Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/’03 minder gezond dan in 1992/’93. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2973-8. Visser M, Pluijm SMF, van der Horst MHL, Poppelaars JL, Deeg DJH. Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/’03 minder gezond dan in 1992/’93. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2973-8.
31.
go back to reference Radloff LS. The CES-D Scale: a self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement 1977;1:385-401. Radloff LS. The CES-D Scale: a self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement 1977;1:385-401.
32.
go back to reference Barger SD. Do Psychological characteristics explain socioeconomic stratification of self-rated health. J of Health Psychology, 2006;11:21-35. Barger SD. Do Psychological characteristics explain socioeconomic stratification of self-rated health. J of Health Psychology, 2006;11:21-35.
33.
go back to reference Spiers N, Jagger C, Clarke M. Physical function and perceived health: cohort differences and interrelationships in older people. J Gerontology, 1996;51B:S226-233. Spiers N, Jagger C, Clarke M. Physical function and perceived health: cohort differences and interrelationships in older people. J Gerontology, 1996;51B:S226-233.
34.
go back to reference Chen H, Cohen P, Kasen S. Cohort-differences in self-rated health: evidence from a three-decade, community-based, longitudinal study of women. Am J Epidemiol 2007;166:439-446. Chen H, Cohen P, Kasen S. Cohort-differences in self-rated health: evidence from a three-decade, community-based, longitudinal study of women. Am J Epidemiol 2007;166:439-446.
35.
go back to reference Jagger C, Matthews RJ, Matthews FE, Spiers NA, Nickson J, Paykel ES, Huppert FA, Brayne C. Cohort differences in disease and disability in the young-old: findings from the MRC Cognitive Function and Ageing Study. BMC Public Health 2007;7:156. Jagger C, Matthews RJ, Matthews FE, Spiers NA, Nickson J, Paykel ES, Huppert FA, Brayne C. Cohort differences in disease and disability in the young-old: findings from the MRC Cognitive Function and Ageing Study. BMC Public Health 2007;7:156.
36.
go back to reference Schuit AJ, van Leest LATM. Neemt het aantal mensen met voldoende lichamelijke activiteit toe of af? Nationaal Kompas Volksgezondheid 2005, www.nationaalkompas.nl. Bilthoven: RIVM. Schuit AJ, van Leest LATM. Neemt het aantal mensen met voldoende lichamelijke activiteit toe of af? Nationaal Kompas Volksgezondheid 2005, www.nationaalkompas.nl. Bilthoven: RIVM.
37.
go back to reference Reuser M, Bonneux L, Willekens F. The burden of mortality of obesity at middle and old age is small. A life table analysis of the US health and retirement survey. Eur J Epidemiol 2008; jun 27. E-publicatie Reuser M, Bonneux L, Willekens F. The burden of mortality of obesity at middle and old age is small. A life table analysis of the US health and retirement survey. Eur J Epidemiol 2008; jun 27. E-publicatie
38.
go back to reference Kriegsman DMW, Penninx BWJH, van Eijk JTM, Boeke AJP, Deeg DJH. Self-reports and General Practitioner information on the presence of chronic diseases in community dwelling elderly. J Clin Epidemiol 1996;49:1407-1417. Kriegsman DMW, Penninx BWJH, van Eijk JTM, Boeke AJP, Deeg DJH. Self-reports and General Practitioner information on the presence of chronic diseases in community dwelling elderly. J Clin Epidemiol 1996;49:1407-1417.
39.
go back to reference Goodwin R, Engstrom G. Personality and the perception of health in the general population. Psychol Med 2002;32:325-32. Goodwin R, Engstrom G. Personality and the perception of health in the general population. Psychol Med 2002;32:325-32.
Metagegevens
Titel
Verschuiving van de ervaren gezondheid van 55-64-jarigen tussen 1992/’93 en 2002/’03. Verklarende factoren
Auteurs
Drs. K. van de Kamp
A. W. Braam
D. J. H. Deeg
Publicatiedatum
01-10-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2008
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078152

Andere artikelen Uitgave 5/2008

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2008 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Boekbespreking

Boekbespreking

Congresagenda

Congresagenda