Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2015 | Onderzoek | Uitgave 8/2015

Huisarts en wetenschap 8/2015

Controle na borstkanker: voorkeuren van patiënten

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 8/2015
Auteurs:
dr.ir. Carriene Roorda, Geertruida de Bock, Christian Scholing, prof.dr. Klaas van der Meer, prof.dr. Marjolein Berger, Marlieke de Fouw, dr. Annette Berendsen
Belangrijke opmerkingen
UMC Groningen, afdeling Huisartsgeneeskunde, Postbus 196, 9700 AD Groningen: dr.ir. C. Roorda- Lukkien, epidemioloog; C. Scholing, in opleiding tot spoedeisendehulparts; prof.dr. K. van der Meer, huisarts; prof.dr. M.Y. Berger, huisarts; M. de Fouw, in opleiding tot arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde; dr. A.J. Berendsen, huisarts. UMC Groningen, afdeling Epidemiologie: ir. C. Roorda-Lukkien, epidemioloog; prof.dr. G.H. de Bock, epidemioloog · Correspondentie: c.roorda-lukkien@med.umcg.nl · Mogelijke belangenverstrengeling: dit onderzoek werd gesubsidieerd door de Stichting Stoffels-Hornstra te Coevorden.
Dit is een bewerkte vertaling van Roorda C, De Bock GH, Scholing C, Van der Meer K, Berger MY, De Fouw M, Berendsen AJ. Patients’ preferences for post-treatment breast cancer follow-up in primary care vs. secondary care: a qualitative study. Health Expect 2014 Mar 25. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Roorda-Lukkien C, De Bock GH, Scholing C, Van der Meer K, Berger MY, De Fouw M, et al. Controle na borstkanker: voorkeuren van patiënten. Huisarts Wet 2015;58(8):417-9.

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met borstkanker specialistische nacontrole prefereren boven nacontrole door de huisarts. Door middel van een kwalitatief onderzoek wilden wij de voorkeuren van Nederlandse vrouwen met borstkanker wat betreft nacontrole in de eerste lijn versus de tweede lijn verder uitdiepen.

Methode

Met zeventig patiënten van het Registratie Netwerk Groningen hielden wij semigestructureerde interviews. Daarvoor maakten wij gebruik van een interviewleidraad. We hebben de interviews opgenomen en verbatim getranscribeerd. Twee onderzoekers hebben vervolgens onafhankelijk van elkaar een kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse op de transcripten uitgevoerd. We hebben verschillen in codering tussen de onderzoekers besproken, totdat we consensus bereikten.

Resultaten

De meerderheid van de patiënten (43/56) had een voorkeur voor specialistische nacontrole, vergeleken met andere vormen van nacontrole. Meer dan de helft (39/68) zou nacontrole in de huisartsenpraktijk accepteren, onder de voorwaarden van goede communicatie tussen huisarts en specialist en voldoende kennis bij huisartsen over nacontrole. Patiënten noemden zowel voordelen als belemmeringen ten aanzien van de nacontrole in de eerste lijn. Voordelen waren: de persoonlijke aard van de huisartspatiëntrelatie en de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk. Belemmeringen waren: beperkte kennis en vaardigheden, tijd en motivatie van huisartsen. Een andere belemmering betrof het vertrouwen van patiënten in de specialistische nacontrole.

Conclusie

Meer dan de helft van de patiënten stond open voor nacontrole in de eerste lijn. Mogelijk kan het vertrouwen in nacontrole door de huisarts toenemen als de communicatie tussen de eerste en tweede lijn verbetert en de kennis en vaardigheden van huisartsen worden vergroot door goede instructie en training.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 8/2015

Huisarts en wetenschap 8/2015 Naar de uitgave