Skip to main content
Top

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Behandeling

Auteurs : A.C. de Groot, J. Toonstra

Gepubliceerd in: Kanker en huid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er zijn diverse mogelijkheden om huidkanker of de voorstadia daarvan te behandelen. De keuze van de therapie is afhankelijk van onder meer de diagnose, diepte van de tumor, (histologische) groeiwijze, grootte, lokalisatie, primaire tumor of recidief, eventuele uitzaaiingen, leeftijd en conditie van de patiënt. In de huisartsenpraktijk bestaat het grootste deel van de dermato-oncologie uit drie maligne aandoeningen (basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom, melanoom) en de premaligne actinische keratosen. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten kan de huisarts de (eerste) behandeling zelf uitvoeren, waarbij chirurgische excisie voor de maligne tumoren en cryotherapie voor actinische keratosen als standaardtherapie beschouwd worden. Bij goede indicatiestelling en zorgvuldige lege artis uitvoering daarvan, is de eerstelijnszorg voor dermato-oncologische patiënten effectief, efficiënt, patiëntvriendelijk en goedkoop. Een groot voordeel van chirurgie is dat histologische verifi catie van de diagnose en van radicaliteit kan plaatsvinden. Andere behandelmodaliteiten komen alleen in aanmerking wanneer de standaardtherapie door tumor- of patiëntkarakteristieken minder wenselijk of geschikt is. Hierna worden zowel de behandelmethoden die door de huisarts kunnen worden uitgevoerd als enkele therapiemogelijkheden voor de tweede lijn kort besproken. Therapie voor zeldzame aandoeningen en gemetastaseerde kanker valt buiten het bestek van dit boek. Behandelingen voor individuele diagnosen zijn beschreven bij de betreffende ziektebeelden.
Literatuur
go back to reference Vijlder HC de, Middelburg TA, Bruijn HS de, et al. De Rotterdamse benadering van fotodynamische therapie. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:589–92. Vijlder HC de, Middelburg TA, Bruijn HS de, et al. De Rotterdamse benadering van fotodynamische therapie. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:589–92.
go back to reference Vries E de, Nijsten T, Louwman MWJ, Coebergh JWW. Huidkankerepidemie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A76–8. Vries E de, Nijsten T, Louwman MWJ, Coebergh JWW. Huidkankerepidemie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A76–8.
go back to reference Mosterd K, Krekels GAM, Nieman FHM, et al. Micrografi sche chirurgie van Mohs voor het basaalcelcarcinoom in het gelaat: een gerandomiseerde, gecontroleerde trial. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A22–8. Mosterd K, Krekels GAM, Nieman FHM, et al. Micrografi sche chirurgie van Mohs voor het basaalcelcarcinoom in het gelaat: een gerandomiseerde, gecontroleerde trial. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A22–8.
go back to reference Graaf YGL de, Claas FHJ, Bouwes Bavinck JN, et al. Huidkanker en andere huidaandoeningen bij patiënten na transplantatie van een solide orgaan. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:511–7.PubMed Graaf YGL de, Claas FHJ, Bouwes Bavinck JN, et al. Huidkanker en andere huidaandoeningen bij patiënten na transplantatie van een solide orgaan. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:511–7.PubMed
go back to reference Thissen MRTM, Neumann HAM, Kuijpers DIM. Ruimere toepassing van fotodynamische therapie in de dermatologie . Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:232–7.PubMed Thissen MRTM, Neumann HAM, Kuijpers DIM. Ruimere toepassing van fotodynamische therapie in de dermatologie . Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:232–7.PubMed
Metagegevens
Titel
9 Behandeling
Auteurs
A.C. de Groot
J. Toonstra
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7751-0_9