Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2012 | Uitgave 5/2012

Tijdschrift voor Urologie 5/2012

Behandeling van urethrastricturen door urologen in Nederland; wie doet wat?

BEHANDELING VAN URETHRASTRICTUREN DOOR UROLOGEN IN NEDERLAND; WIE DOET WAT?

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 5/2012
Auteurs:
drs. M.A. van Leeuwen, drs. J.J. Brandenburg, dr. E.T. Kok, dr. P.L.M. Vijverberg, prof. dr. J.L.H.R Bosch
Belangrijke opmerkingen
uroloog
epidemioloog
Alle auteurs zijn werkzaam op de afdeling Urologie vande desbetreffende ziekenhuizen.
Correspondentie
svleeuwen79@hotmail.com

Samenvatting

Deze studie is uitgevoerd om de huidige gang van zaken in Nederland te inventariseren wat betreft diagnostiek, behandeling en follow-up van anterieure urethrastricturen, waartoe een 16-item vragenlijst is toegestuurd aan alle 323 urologen.
Het responspercentage bedroeg 74%. 97% van de urologen gebruikte een urethrotomia interna en 23% een urethraplastiek. 6% van de urologen verrichtte > 5 urethraplastieken per jaar; bij urologen jonger dan 50 jaar was dit 3%. Endoscopische procedures werden veelvuldig toegepast, ook bij zeer hoge recidiefkans. De urethraplastiek werd door 21% van de urologen gezien als primaire behandeloptie. Diagnostische work-up en wijze van follow-up, evenals de definiëring van succes die deze behandeling met zich meebrachten, was zeer divers.
De meeste urologen menen dat een urethraplastiek alleen een optie is na falen van een urethrotomia interna. Endoscopische procedures worden veelvuldig toegepast, ook bij een grote kans op recidief. Urethraplastiek wordt slechts door een klein aantal, vooral oudere urologen frequent verricht. Centralisatie en gecentraliseerde opleidingsvoorzieningen zijn nodig om in de toekomst hoogwaardige reconstructieve zorg te kunnen bieden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel