Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 14 behandelt articulatorische plannings- en uitvoeringsstoornissen. Modellen en vormen, en diagnostiek en therapie komen aan bod.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Fonologische en articulatorische planningsstoornissen: modellen en vormen

maart 2006
Samenvatting
In dit katern worden stoornissen in de spraakproductie behandeld, die te verklaren zijn vanuit een afwijkende ontwikkeling van de regelkennis en toepassing van de fonologie of vanuit een stoornis in de articulatorische planning.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Diagnostiek van de fonologische en articulatorische planningsstoornissen

maart 2006
Samenvatting
De manifestatie van fonologische en articulatorische stoornissen verandert met de leeftijd; deze moeten worden beschouwd als een dynamische stoornis die wordt bepaald door de voortgang in neurologische rijping en door effecten van therapie.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Fonologische en articulatorische stoornissen, therapiegedeelte

oktober 2006
Samenvatting
In de eerste delen van hoofdstuk B4 van dit Handboek is besproken dat het mogelijk is een onderscheid aan te brengen in afwijkingen in spraakpatronen die meer articulatorisch bepaald zijn en die welke meer fonologisch van aard zijn.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie