Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-08-2005 | Spoedeisende hulp

Alleen pleisters plakken?

Psychosociale hulpverlening bij de Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen

Auteur: Lydia Dekker-Groot

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 4/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

De afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis is hectisch: er komen patiënten met een herseninfarct, een hyperventilatieaanval, of na een ongeval. Afhankelijk van hun klachten, volgen zij verdere behandeling in de thuissituatie, worden opgenomen op een andere afdeling in het ziekenhuis of komen soms te overlijden. Een opname op de Spoedeisende Hulp kan ingrijpend zijn voor patiënten en hun omgeving. Daarom is het belangrijk om maatschappelijk werk te verbinden aan deze afdeling, zo betoogt Lydia Dekker-Groot.
Voetnoten
1
UMCU Beleidsnota (2004), Spoedzorg op maat: Beleidsvisie acute zorg in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, januari 2004.
 
2
AZG, Werkwijze Medisch maatschappelijk Werk op de Centrale Spoedopvang AZG.
 
3
AZG, Werkwijze Medisch maatschappelijk Werk op de Centrale Spoedopvang AZG.
 
Literatuur
go back to reference Bout, J. van den, e.a. (1994) Omgaan met verlies en geweld, Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Bout, J. van den, e.a. (1994) Omgaan met verlies en geweld, Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V.
go back to reference Brinkman, F. (2003), Crisishulpverlening, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Brinkman, F. (2003), Crisishulpverlening, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Loo, J. van der (1997), Mannen en intake, Utrecht: Transact. Loo, J. van der (1997), Mannen en intake, Utrecht: Transact.
go back to reference Nicolai, N. (1992 & 1997), Vrouwenhulpverlening & psychiatrie, Amsterdam: Babylon-De Geus. Nicolai, N. (1992 & 1997), Vrouwenhulpverlening & psychiatrie, Amsterdam: Babylon-De Geus.
go back to reference Ministerie van Justitie (2003), Aanpak van huiselijk geweld. Ministerie van Justitie (2003), Aanpak van huiselijk geweld.
go back to reference Ministerie van Justitie (2003), Seksueel misbruik van kinderen. Ministerie van Justitie (2003), Seksueel misbruik van kinderen.
go back to reference Vlugt, I. van der (1998), Handelen bij mishandeling, Bunnik: transact en Stichting Ambulante FIOM. Vlugt, I. van der (1998), Handelen bij mishandeling, Bunnik: transact en Stichting Ambulante FIOM.
go back to reference Vries, S. de. e.a. (1992), Psychosociale hulpverlening in het maatschappelijke werk, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Vries, S. de. e.a. (1992), Psychosociale hulpverlening in het maatschappelijke werk, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
Metagegevens
Titel
Alleen pleisters plakken?
Psychosociale hulpverlening bij de Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen
Auteur
Lydia Dekker-Groot
Publicatiedatum
01-08-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 4/2005
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03070547

Andere artikelen Uitgave 4/2005

Vakblad Sociaal Werk 4/2005 Naar de uitgave

Vroeger of later

Ethiek

Boekwerk

Boekwerk

Het veld

Kort nieuws

Het veld

Scholing