Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-08-2005 | Thema

Hulpverlener, durf te denken!

Een pleidooi voor eigen-wijsheid

Auteurs: Laurens de Croesen, Arend Inklaar

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 4/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

De filosoof Immanuel Kant schreef in de achttiende eeuw al, dat ieder mens zelfstandig moest leren denken over het goede. Laurens de Croes vindt dat dat anno nu ook geldt voor maatschappelijk werkers. Zij zouden moeten nadenken over de ethische lading van hun werk. Tussen zijn betoog door, illusteert Arend Inklaar deze filosofie met de casus van Piet. In deze casus grijpt de maatschappelijk werker in, omdat hij dat beter vindt voor hem.
Voetnoten
1
Kant, I. (1784), Beantwortung der Frage: was Ist Aufklärung? Vertaald en geannoteerd door B. Delfgaauw (1988) Wat is Verlichting? Kampen.
 
2
Kunneman, H. (1996), Van Theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit, Amsterdam: Boom.
 
3
Janssen, J.H.G. (2002), De nieuwe code gedecodeerd. Maatschappelijk werk en beroepsethiek, vijfde druk, Baarn: Hbuitgevers.
 
4
Eeken, H.F.M. (2002), Denken over vrijheid, geschreven als epiloog bij gelijknamige cursus voor het waarden- en normendebat, Eindhoven.
 
5
Kant, I. (1785), Grondslagen van de Ethiek, oorspronkelijk: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, vertaald door I. de Lange, Amsterdam: Boom, 1978.
 
6
Soetenhorst-de Savornin Lohman, J. (1990), Doe wel en Zie om, Maatschappelijke hulpverlening in relatie tot het recht, Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
 
7
Kunneman, H. (1996), Van Theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit, Amsterdam: Boom.
 
8
Professor dr. H. Procee, hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot academische vorming en hoofd van Studium Generale aan de Universiteit Twente. Uitspraken gedaan in lezing en discussie ‘een avond over Immanuel Kant’. Filosofisch café Zwolle, 25-10-2004.
 
9
Eeken, H.F.M. (2002), Denken over vrijheid, geschreven als epiloog bij gelijknamige cursus voor het waarden- en normendebat, Eindhoven.
 
10
Loo, H. van der & W. van Reijen (1997), Paradoxen van modernisering, derde druk, Bussem: Coutinho.
 
11
Snellen, A. (1997), Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk, tweede herziene druk, Bussem: Coutinho.
 
12
Professor dr. H. Procee, hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot academische vorming en hoofd van Studium Generale aan de Universiteit Twente. Uitspraken gedaan in lezing en discussie ‘een avond over Immanuel Kant’. Filosofisch café Zwolle, 25-10-2004.
 
13
Snellen, A. (1997), Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk, tweede herziene druk, Bussem: Coutinho.
 
14
Kunneman, H. (1996), Van Theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit, Amsterdam: Boom.
 
15
Kunneman, H. (1996), Van Theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit, Amsterdam: Boom.
 
16
Snellen, A. (1997), Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk, tweede herziene druk, Bussem: Coutinho.
 
Metagegevens
Titel
Hulpverlener, durf te denken!
Een pleidooi voor eigen-wijsheid
Auteurs
Laurens de Croesen
Arend Inklaar
Publicatiedatum
01-08-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 4/2005
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03070543

Andere artikelen Uitgave 4/2005

Vakblad Sociaal Werk 4/2005 Naar de uitgave

Spoedeisende hulp

Alleen pleisters plakken?

Werk in uitvoering

Deel 9: Het bed moet bezet