Skip to main content
Top

2007 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Algemene ziekteleer

Auteurs: Drs. IJ.D. Jüngen, Dr. M.J. Zaagman-van Buuren

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Verpleegkundige zorg is gericht op het verlichten van de last van ziekte. Als verpleegkundige leer je in de eerste plaats goed en gericht observeren. Welke klachten en gedragingen presenteert de patiënt? Wat zie je? Je leert verschijnselen te herkennen en te interpreteren, zodat je bij de uitoefening van je beroep op de juiste wijze kunt reageren. Daarvoor is gedegen theoretische en praktische kennis nodig van de anatomie, fysiologie en ziekteleer.

In het basiswerk Algemene ziekteleer worden de belangrijkste verschijnselen en complicaties van ziektes behandeld. Het eerste deel is algemeen van karakter en behandelt ziektekunde en geneeskunde, gezondheid, ziekte en ziekteverloop, medische microbiologie, immunologie en oncologie. In het tweede deel staat het klinisch observeren centraal. Aan bod komen onder andere veranderingen en afwijkingen aan de huid, cyanose, het spijsverteringskanaal, neurologische symptomen en slaapstoornissen.

Algemene ziekteleer sluit aan op het basiswerk Anatomie en fysiologie, waarin de basis wordt gelegd voor een goed begrip van de ziekteleer.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Gezondheid, ziekte en ziekteverloop

1 Gezondheid, ziekte en ziekteverloop
Samenvatting
Het is niet eenvoudig om op een juiste manier aan te geven wat precies onder gezondheid wordt verstaan. Dat komt vooral omdat ieder mens gezondheid weer op een andere manier ervaart; je kunt ook zeggen dat gezondheid iets subjectiefs is.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
2 Geneeskunde
Samenvatting
De huidige medische wetenschap heeft haar successen vooral op natuurwetenschappelijk gebied geboekt.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
3 Medische microbiologie
Samenvatting
Microbiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van micro-organismen. Dit zijn kleine organismen die niet met het blote oog waarneembaar zijn. Micro-organismen zijn van wezenlijk belang voor alle levensprocessen, ze zijn dan ook overal op aarde te vinden.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
4 Afweer van het menselijk lichaam en immunopathologie
Samenvatting
Het is voor micro-organismen niet eenvoudig om de mens ziek te maken. Direct al vanaf het eerste contact krijgt het te maken met de weerstand (afweersysteem) van de mens.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
5 Algemene oncologie
Samenvatting
Oncologie is de wetenschap die kanker (tumoren) bestudeert. Niet alleen de wijze waarop ze ontstaan en tot verschijnselen leiden, maar ook de diagnostiek en behandeling ervan.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
6 Algemene geneesmiddelenleer
Samenvatting
Kennis van de geneesmiddelenleer is van groot belang om op een juiste manier om te gaan met geneesmiddelen. Hoe is de weg van het geneesmiddel door het lichaam en wat doet het geneesmiddel met het lichaam? Wat zijn de bijwerkingen en welke invloed heeft het op andere geneesmiddelen? Verpleegkundigen delen medicijnen en observeren de gevolgen van medicatie voor de patiënt.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren

Klinisch observeren

Voorwerk
7 Veranderingen en afwijkingen aan de huid
Samenvatting
Het grootste orgaan in het lichaam is de huid. Omdat in ieder geval een deel ervan voor iedereen zichtbaar is, worden veranderingen of afwijkingen aan de huid snel opgemerkt.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
8 Circulatie
Samenvatting
Het circulatiesysteem omvat het hart, de bloedvaten, de lymfevaten, het bloed en de lymfe. Het belangrijkste doel van het circulatiesysteem is uiteindelijk ervoor te zorgen dat de lichaamscellen voldoende aanvoer krijgen van stoffen die voor de cellen onmisbaar zijn en om een goede afvoer te waarborgen van afbraakproducten van de celstofwisseling. Daarnaast is het circulatiesysteem belangrijk voor de bloedstolling en de afweer.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
9 Cyanose
Samenvatting
Onder cyanose of blauwzucht verstaan we een blauwgrijze verkleuring van de huid en slijmvliezen. Een dergelijke verkleuring wordt veroorzaakt door een toegenomen concentratie van gereduceerd hemoglobine in de capillairen.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
10 Stoornissen in het zuur-basenevenwicht
Samenvatting
Voor een normaal functioneren van het lichaam is neutrale zuurgraad nodig oftewel een pH van 7,4 (7,35–7,45). De pH heeft te maken met de concentratie van waterstofionen (H+-concentratie), die onder normale omstandigheden zeer laag is.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
11 Ziekteverschijnselen vanuit de longen en luchtwegen
Samenvatting
Ziekteverschijnselen vanuit longen en luchtwegen zijn in veel gevallen specifieke klachten: ze richten de aandacht op ziekteprocessen die zich daadwerkelijk afspelen binnen dit orgaansysteem.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
12 Stoornissen in de temperatuurregulatie
Samenvatting
Om stoornissen in de temperatuurregulatie goed te kunnen begrijpen, is inzicht in de gang van zaken onder normale omstandigheden noodzakelijk. Daarom volgt eerst een overzicht van de belangrijkste feiten die voor dit hoofdstuk van belang zijn. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar het boek Anatomie en fysiologie uit de serie Basiswerken.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
13 Verschijnselen vanuit het spijsverteringskanaal ten gevolge van ziekten
Samenvatting
Klachten vanuit het spijsverteringskanaal komen heel veel voor. Ze zijn in grote verscheidenheid mogelijk. Het kan komen door ziekten die zich ter plekke afspelen en die vergezeld gaan van verschijnselen die meestal goed kunnen worden uitgelegd vanuit duidelijk aan te wijzen ziekteprocessen.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
14 Icterus
Samenvatting
Bij geelzucht (icterus) is het gehalte aan galkleurstof (bilirubine) in het bloed en de weefsels te hoog. Dit geeft bij een lichte verhoging een gele verkleuring van alleen het oogwit, in ernstiger gevallen verkleurt de huid van het gehele lichaam geel.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
15 Stoornissen in mictie, uiterlijk en samenstelling van urine
Samenvatting
Door de nieren wordt per etmaal ongeveer anderhalve liter urine gemaakt. Daarin zitten vele afvalstoffen, vooral afbraakproducten van de stofwisseling die in de urine kunnen worden uitgescheiden omdat ze in water oplosbaar zijn. Vaak ook komen stoffen in de urine terecht die wel nodig zijn voor het lichaam, maar waarvan op dat moment een teveel aanwezig is.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
16 Peritonitis en ileus
Samenvatting
Het buikvlies (peritoneum) bekleedt de vrije buikholte en vrijwel alle organen die zich erin bevinden. Een ontsteking van het buikvlies heet peritonitis.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
17 Ziekteverschijnselen vanuit zenuwstelsel en zintuigen
Samenvatting
De neurologie en neurochirurgie zijn medische specialismen die zich bemoeien met aandoeningen die het zenuwstelsel betreffen (neurologische aandoeningen). Omdat deze zeker niet zeldzaam zijn is het zinvol iets af te weten van verschijnselen die erbij kunnen optreden, het ontstaan ervan te begrijpen en alvast op de hoogte te zijn van verschillende ziektebeelden waarbij ze kunnen optreden.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
18 Slaap en slaapstoornissen
Samenvatting
Veel mensen lijden aan een slaapstoornis. Voordat vastgesteld kan worden of iemand lijdt aan een slaapstoornis, is het van belang kennis te hebben van de fysiologie van de slaap.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
19 De oudere mens, sterven en de dood
Samenvatting
Als iemand 65 jaar is geworden, wordt hij/zij gerekend tot de oudere mensen of ouderen. Het aantal ouderen is de laatste jaren sterk gestegen en dat zal de komende jaren nog wel zo doorgaan.
IJ.D. Jüngen, M.J. Zaagman-van Buuren
Nawerk
Meer informatie
Titel
Algemene ziekteleer
Auteurs
Drs. IJ.D. Jüngen
Dr. M.J. Zaagman-van Buuren
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8105-0
Print ISBN
978-90-313-4571-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8105-0