Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2009 | Adoptie

Afstand en adoptie

Auteur: Liliane Waanders

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 1/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Is adoptie altijd problematisch? Nee, 85 procent van de geadopteerden leeft zonder problemen. Tegelijkertijd hebben afstand en adoptie grote gevolgen voor alle betrokkenen.1 Met die gevolgen komen maatschappelijk werkers, maar ook andere professionals in aanraking. De kunst is om te herkennen of en in welke mate een (hulp)vraag met afstand en/of adoptie te maken heeft.
Literatuur
go back to reference Dit artikel is niet bedoeld om de gevolgen van afstand en adoptie te bagatelliseren, maar ook niet om breed uit te meten wat er allemaal mis kan gaan. Mijn doel is om de lezer met dit artikel meer zicht te bieden op aspecten die bij afstand en adoptie een rol spelen. Dit artikel is niet bedoeld om de gevolgen van afstand en adoptie te bagatelliseren, maar ook niet om breed uit te meten wat er allemaal mis kan gaan. Mijn doel is om de lezer met dit artikel meer zicht te bieden op aspecten die bij afstand en adoptie een rol spelen.
go back to reference Op de website van de Stichting Adoptievoorzieningen, "http://www.adoptie.nl", onder Deskundigheidsbevordering vormen deze vragen het uitgangspunt voor de digitale Snelcursus adoptie voor hulpverleners die in de praktijk relatief weinig adoptiegezinnen tegenkomen. Op de website van de Stichting Adoptievoorzieningen, "http://​www.​adoptie.​nl", onder Deskundigheidsbevordering vormen deze vragen het uitgangspunt voor de digitale Snelcursus adoptie voor hulpverleners die in de praktijk relatief weinig adoptiegezinnen tegenkomen.
go back to reference De termen adoptie-alert, adoptiegericht en adoptiespecifek heb ik voor het eerst gebruikt tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep Nazorg die in opdracht van het ministerie van Justitie nadacht over de vraag op welke wijze een samenhangend en sluitend stelsel van nazorg bij afstand en adoptie kon worden vormgegeven. De termen adoptie-alert, adoptiegericht en adoptiespecifek heb ik voor het eerst gebruikt tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep Nazorg die in opdracht van het ministerie van Justitie nadacht over de vraag op welke wijze een samenhangend en sluitend stelsel van nazorg bij afstand en adoptie kon worden vormgegeven.
Metagegevens
Titel
Afstand en adoptie
Auteur
Liliane Waanders
Publicatiedatum
01-02-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 1/2009
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03088085

Andere artikelen Uitgave 1/2009

Vakblad Sociaal Werk 1/2009 Naar de uitgave

Wetten en regels

Adoptie

klaar voor de start?

Consequenties van vergrijzing

klaar voor de start?

Marie Kamphuisborg

agenda

Agenda