Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2015 | Abstracts | Uitgave 4/2015

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2015

Abstracts EUSUHM-congres 2015

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 4/2015
Zowel de gezondheid als het schoolverzuim van leerlingen beïnvloedt hun schoolprestaties en hun uiteindelijke opleidingsniveau. Het opleidingsniveau op volwassen leeftijd is gerelateerd aan gezondheid. Deze wederzijdse afhankelijkheid maakt dat schoolverzuim een probleem is voor de publieke gezondheid. Bij schoolziekteverzuim van leerlingen komen de risicofactoren gezondheid en schoolverzuim samen. Aandacht voor leerlingen met schoolziekteverzuim kan zowel hun gezondheid als onderwijskansen verbeteren, en daarmee bijdragen aan het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. In Nederland is de interventie M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) ontwikkeld om schoolziekteverzuim van vmbo-leerlingen (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) aan te pakken. Scholen werken hierin nauw samen met jeugdartsen. Aan de hand van criteria voor verzuimomvang (elke vierde ziekmelding in 3 maanden tijd of elke zevende aaneengesloten schooldag ziek gemeld) worden leerlingen en hun ouders uitgenodigd voor een consult bij de jeugdarts. Het doel van het consult is het optimaliseren van zorg en niet het controleren van de afwezigheid van de leerling. De jeugdarts analyseert de achterliggende problematiek en maakt samen met leerlingen, ouders, school en behandelaars (indien van toepassing) een plan van aanpak. Hierin staat beschreven welke zorg, begeleiding en aanpassingen op school nodig zijn, waardoor de leerling weer zo goed mogelijk kan deelnemen aan het lesprogramma. De school- en jeugdarts monitoren het plan, waarin eveneens de onderling gemaakte afspraken staan. Het doel van de huidige studie is het onderzoeken van de effectiviteit van deze interventie op de verzuimomvang. ...

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Over dit artikel