Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

15-01-2018 | Artikel | Uitgave 4/2018 Open Access

Tijdschrift voor Urologie 4/2018

Abirateron in combinatie met androgeendeprivatietherapie bij patiënten met hormoonnaïef gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Is het tijdperk van androgeendeprivatie-monotherapie voorbij?

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 4/2018
Auteurs:
dr. Robert J. van Soest, dr. Pim J. van Leeuwen, dr. Joost L. Boormans, prof. dr. Chris H. Bangma

Samenvatting

Data van twee gerandomiseerde studies hebben aangetoond dat abirateron plus prednison, gecombineerd met androgeendeprivatietherapie (ADT) de overleving verbetert van patiënten met primair gemetastaseerd hormoonnaïef prostaatcarcinoom (mHSPC) in vergelijking met ADT alleen (hazardratio 0,62 en 0,63). De belangrijkste bijwerkingen (hypokaliëmie en hypertensie) waren mild (graad 1–2) en goed te behandelen. Voor patiënten met hoogrisico lokaal gevorderd of lymfogeen gemetastaseerd prostaatcarcinoom zonder metastasen op afstand was er een winst in progressievrije overleving, maar zijn de data nog te immatuur om overlevingswinst aan te tonen. Voor patiënten met mHSPC zou abirateron plus prednison en ADT als een nieuwe standaardbehandeling beschouwd kunnen worden.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel