Skip to main content

21-12-2014 | hbo | Video

9.28a Art. acromioclavicularis - HVT-kantelmanipulatie - clavicula naar caudaal, variant I AA

Lees verder

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

De pols-handregio

Bron:
Extremiteiten