Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Cardiopulmonale reanimatie

Auteurs : drs. W. de Vries, dr. B. Winnen, prof. dr. H.H. Delooz

Gepubliceerd in: Leerboek intensive-care-verpleegkunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De zuurstoftoevoer naar de cellen is de meest kritische van onze levensfuncties. Dit is te wijten aan de geringe oplosbaarheid van zuurstof in water (0,0031 ml per 100 ml water en per mmHg partiële zuurstofdruk; 0,0233 ml per 100 ml water en per kPa partiële zuurstofdruk) en de lage partiële zuurstofdruk (<5 mmHg, < 0,7 kPa) waarbij onze cellen functioneren.
Literatuur
go back to reference Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Beleid ‘niet reanimeren’. Een leidraad voor discussie. Utrecht: CBO, 1991. Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Beleid ‘niet reanimeren’. Een leidraad voor discussie. Utrecht: CBO, 1991.
go back to reference Delden JJM van. Reanimeren, wel of niet. In: Vorderingen in de geneeskunde, kort en bondig 8. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994. Delden JJM van. Reanimeren, wel of niet. In: Vorderingen in de geneeskunde, kort en bondig 8. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994.
go back to reference European Resuscitation Council. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation. 2010;81:1219–451.CrossRef European Resuscitation Council. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation. 2010;81:1219–451.CrossRef
go back to reference Koster RW, Berdowski J. Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: resultaten Arrest 7 over 2006-2008. Betere overleving dankzij de automatische externe defibrillator? In: Hart- en vaatziekten in Nederland 2009. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2009. p. 49–59. Koster RW, Berdowski J. Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: resultaten Arrest 7 over 2006-2008. Betere overleving dankzij de automatische externe defibrillator? In: Hart- en vaatziekten in Nederland 2009. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2009. p. 49–59.
go back to reference Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel II, 3e dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1996. Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel II, 3e dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1996.
go back to reference Leenen HJJ. Handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwame patiënten. Commentaar bij het rapport van de KNMG. Tijdschr Gezondheidsrecht. 1998;(1):19. Leenen HJJ. Handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwame patiënten. Commentaar bij het rapport van de KNMG. Tijdschr Gezondheidsrecht. 1998;(1):19.
go back to reference Lomwel AB van, Veen EB van. De WGBO. De betekenis voor de hulpverleners in de gezondheidszorg, 2e dr. Lelystad: Vermande, 1999. Lomwel AB van, Veen EB van. De WGBO. De betekenis voor de hulpverleners in de gezondheidszorg, 2e dr. Lelystad: Vermande, 1999.
go back to reference Nederlandse Reanimatieraad. Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatieraad. Uden: NRR, 2008. Nederlandse Reanimatieraad. Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatieraad. Uden: NRR, 2008.
go back to reference Nederlandse Reanimatieraad. Richtlijnen reanimatie 2010 in Nederland en België. Uden: NRR, 2010. Nederlandse Reanimatieraad. Richtlijnen reanimatie 2010 in Nederland en België. Uden: NRR, 2010.
go back to reference Thijs LG, Strack van Schijndel RJM, Delooz HH, et al., red. Acute geneeskunde. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009. Thijs LG, Strack van Schijndel RJM, Delooz HH, et al., red. Acute geneeskunde. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009.
go back to reference Verweij MF, Kortmann FAM. Abstineren: argumentatie voor staken of afzien van levensverlengend handelen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:145–8.PubMed Verweij MF, Kortmann FAM. Abstineren: argumentatie voor staken of afzien van levensverlengend handelen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:145–8.PubMed
Metagegevens
Titel
6 Cardiopulmonale reanimatie
Auteurs
drs. W. de Vries
dr. B. Winnen
prof. dr. H.H. Delooz
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1430-0_6