Skip to main content
Top

2008 | Boek

Zorg voor de oudere cliënt.

Werkcahier Kwalificatieniveau 5

Auteur: TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het werkcahier Zorg voor de ouderen cliënt is grondig herzien en bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. de zorg voor generieke beperkingen bij de oudere cliënt 2. verwarde cliënt 3. zorg voor de overledene/zorg voor de stervende cliënt Daarnaast is er aandacht voor palliatieve zorg/complementaire zorg

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Informatie over het werkcahier
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
2. Inleiding
In dit werkcahier komen een aantal veel voorkomende vaardigheden aan bod, die van belang zijn in de verpleegkundige zorg voor de oudere cliënt.
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
3. Beginvereisten
Voor het juist kunnen uitvoeren van de in dit cahier beschreven vaardigheden is het van belang dat je inzicht hebt en vaardig bent in basistechnieken van gespreksvaardigheden, dat je de algemene regels met betrekking tot het informeren van cliënten kunt hanteren, dat je vaardig bent in het uitvoeren van de basiszorg aan een cliënt en dat je de basisvaardigheden bij verplaatsingstechnieken beheerst.
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
4. De zorg voor de oudere cliënt
Zoals in de algemene inleiding (hoofdstuk 2) naar voren is gekomen, neemt het aantal ouderen in Nederland toe en vanaf 2011 zal er een sterkere stijging zijn door de babyboom.
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
5. Zorg voor de oudere cliënt met een mobiliteitstekort
Als mensen zich niet zelfstandig, zonder hulpmiddelen, kunnen bewegen, spreken we van een mobiliteitstekort. Daarin zijn verschillende niveaus te onderscheiden. Op niveau 1 is sprake van het nodig hebben van een hulpmiddel of apparaat om te bewegen, op niveau 4 is er sprake van het niet zelfstandig kunnen bewegen (vgl. Gordon, 2002, p. 168).
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
6. De zorg voor de verwarde oudere cliënt
De verpleegkundige zal met het toenemen van het aantal ouderen in de zorg ook meer te maken krijgen met ouderen met een psychische stoornis. Bijvoorbeeld dementie komt bij 7% van de 65-plussers voor en bij 20% van de mensen van 80 jaar en ouder (zie www.​ouderenhulp.​nl). Kennis van de aandoeningen en inzicht in de gevolgen van deze aandoeningen voor het welzijn van de cliënt is daardoor voorwaardelijk voor een goede zorgverlening.
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
7. Het verzorgen van een overledene
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
8. Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Deze zelfevaluatietoets bevat 30 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de verpleegkundige vaardigheden uit dit werkcahier. Beantwoord de volgende vragen en ga voor jezelf na, of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
9. Practicum
Het practicum gebruik je voor het ‘in de vingers’ krijgen van de vaardigheid. Door goed te oefenen is het mogelijk om op school de meeste vaardigheden zo goed te beheersen, dat het voor de cliënt en voor jezelf verantwoord is deze (onder begeleiding) toe te passen.
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
10. Oefenen tijdens het praktijkleren
Als je de geleerde vaardigheden in de praktijk gaat oefenen, kan het gebeuren dat je het werkritme van je collega’s wilt overnemen. Realiseer je in dat geval dat je collega’s zo bedreven zijn in het geven van de zorg, dat ze veel ‘op de automatische piloot’ kunnen doen. Hierdoor ligt hun werktempo hoger dan dat van jou. Zij hebben de ervaring, veel oefening gehad in verschillende situaties en zij hebben een ‘klinische’ blik. Jij nog niet. Jij zult in het begin nog vaak moeten nadenken over hoe je de handeling aan die cliënt, afhankelijk van zijn of haar stoornissen, beperkingen of handicaps moet aanpassen. Met andere woorden: neem de tijd om nieuw te leren handelingen in een eigen tempo in te oefenen.
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Nawerk
Meer informatie
Titel
Zorg voor de oudere cliënt.
Auteur
TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6285-1
Print ISBN
978-90-313-5036-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6285-1