Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Psychopraktijk 1/2013

01-02-2013 | Artikel

Zingeving en ouder worden

Auteur: Dr. Gerben Westerhof

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 1/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Nu mensen steeds ouder worden, dient zich de vraag naar een zinvolle invulling van de latere levensfase steeds vaker aan. In dit artikel geef ik een overzicht van theorieën, onderzoek en interventies op het gebied van zingeving op latere leeftijd. De zin die ouderen zelf aan hun leven geven staat hierbij centraal.
Literatuur
1.
go back to reference Frankl VE (1963) Man's search for meaning. New York: Washington Square Press Frankl VE (1963) Man's search for meaning. New York: Washington Square Press
2.
go back to reference Schulenberg S ea (2008) Logotherapy for clinical practice. Psychotherapy: theory, research, practice, training 45: 447-463; Wong PTP (2010) Meaning therapy: An integrative and positive existential psychotherapy. Journal of contemporary psychotherapy 40: 85-93 Schulenberg S ea (2008) Logotherapy for clinical practice. Psychotherapy: theory, research, practice, training 45: 447-463; Wong PTP (2010) Meaning therapy: An integrative and positive existential psychotherapy. Journal of contemporary psychotherapy 40: 85-93
3.
go back to reference Yalom ID (1980) Existential psychotherapy. New York: Basic Books Yalom ID (1980) Existential psychotherapy. New York: Basic Books
4.
go back to reference King LA ea (2006) Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of personality and social psychology 90: 179-196PubMedCrossRef King LA ea (2006) Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of personality and social psychology 90: 179-196PubMedCrossRef
5.
go back to reference Dittmann-Kohli F & Westerhof GJ (2000) The personal meaning system in a life span perspective. In Reker GT & Chamberlain K (eds) Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span. Thousand Oaks, Ca.: Sage (p 107-123)CrossRef Dittmann-Kohli F & Westerhof GJ (2000) The personal meaning system in a life span perspective. In Reker GT & Chamberlain K (eds) Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span. Thousand Oaks, Ca.: Sage (p 107-123)CrossRef
6.
go back to reference Dittmann-Kohli F (1995) Das persönliche Sinnsystem. Ein Vergleich zwischen frühem und spätem Erwachsenenalter. Göttingen: Hogrefe; Westerhof GJ (2009) Persoonlijke zingeving en ouderen: Theorie, onderzoek en toepassing. Tijdschrift geestelijke verzorging 51: 23-32 Dittmann-Kohli F (1995) Das persönliche Sinnsystem. Ein Vergleich zwischen frühem und spätem Erwachsenenalter. Göttingen: Hogrefe; Westerhof GJ (2009) Persoonlijke zingeving en ouderen: Theorie, onderzoek en toepassing. Tijdschrift geestelijke verzorging 51: 23-32
7.
go back to reference Kuin Y & Westerhof GJ (2007) Zingeving. In AM Pot ea (red) Handboek ouderenpsychologie. Utrecht: Tijdstroom (p 175-190) Kuin Y & Westerhof GJ (2007) Zingeving. In AM Pot ea (red) Handboek ouderenpsychologie. Utrecht: Tijdstroom (p 175-190)
8.
go back to reference Pinquart M (2002) Creating and maintaining purpose in life in old age: A meta-analysis. Ageing international 27: 90-114; Westerhof GJ (2010) Personal meaning and successful aging: A psychogerontological perspective. In Bouwer J (ed) Successful aging, spirituality, and meaning: Multidisciplinary perspectives. Leuven: Peeters (p 73-90) Pinquart M (2002) Creating and maintaining purpose in life in old age: A meta-analysis. Ageing international 27: 90-114; Westerhof GJ (2010) Personal meaning and successful aging: A psychogerontological perspective. In Bouwer J (ed) Successful aging, spirituality, and meaning: Multidisciplinary perspectives. Leuven: Peeters (p 73-90)
9.
go back to reference Dittmann-Kohli F (1995), zie noot 6; Westerhof GJ ea (2003) The aging paradox: Towards personal meaning in gerontological theory. In Biggs S (ed) The need for theory: Social gerontology for the 21stcentury. Amityville, NY: Baywood (p 127-143); Westerhof G J & Dittmann-Kohli F (2004) De paradox van het ouder worden: welbevinden, zingeving en aanpassing. In Goossens L ea (red) Ontwikkeling en levensloop. Leuven: Leuven University Press (p 375-396) Dittmann-Kohli F (1995), zie noot 6; Westerhof GJ ea (2003) The aging paradox: Towards personal meaning in gerontological theory. In Biggs S (ed) The need for theory: Social gerontology for the 21stcentury. Amityville, NY: Baywood (p 127-143); Westerhof G J & Dittmann-Kohli F (2004) De paradox van het ouder worden: welbevinden, zingeving en aanpassing. In Goossens L ea (red) Ontwikkeling en levensloop. Leuven: Leuven University Press (p 375-396)
10.
go back to reference Dittmann-Kohli F ea (eds) (2001) Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven: Ergebnisse des Alters-Survey. Stuttgart: Kohlhammer Dittmann-Kohli F ea (eds) (2001) Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven: Ergebnisse des Alters-Survey. Stuttgart: Kohlhammer
11.
go back to reference Westerhof GJ & Bohlmeijer E (2010) Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Boom Westerhof GJ & Bohlmeijer E (2010) Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Boom
13.
go back to reference Crumbaugh J & Maholick LT (1969) Manual instruction for the purpose in life test. Munster, IN: Psychometric affiliates Crumbaugh J & Maholick LT (1969) Manual instruction for the purpose in life test. Munster, IN: Psychometric affiliates
14.
go back to reference Dittmann-Kohli F & Westerhof GJ (1997) The SELE-sentence completion questionnaire: A new instrument for the assessment of personal meaning in research on aging. Anuario de psicologia 73: 7-18 Dittmann-Kohli F & Westerhof GJ (1997) The SELE-sentence completion questionnaire: A new instrument for the assessment of personal meaning in research on aging. Anuario de psicologia 73: 7-18
15.
go back to reference Westerhof GJ & Bohlmeijer E (2010), zie noot 11 Westerhof GJ & Bohlmeijer E (2010), zie noot 11
16.
go back to reference Becker HM (2004) Levenskunst op leeftijd. Delft: Eburon Becker HM (2004) Levenskunst op leeftijd. Delft: Eburon
17.
go back to reference Westerhof GJ ea (2010) Reminiscence and mental health: A review of recent progress in theory, research, and intervention. Ageing and society 30: 697-721CrossRef Westerhof GJ ea (2010) Reminiscence and mental health: A review of recent progress in theory, research, and intervention. Ageing and society 30: 697-721CrossRef
18.
go back to reference Pinquiart M & Forstmeier S (2012) Effects of reminiscence interventions on psychosocial outcomes: A meta-analysis. Aging and mental health 16: 541-558CrossRef Pinquiart M & Forstmeier S (2012) Effects of reminiscence interventions on psychosocial outcomes: A meta-analysis. Aging and mental health 16: 541-558CrossRef
19.
go back to reference Franssen J & Bohlmeijer E (2003) Op zoek naar zin. Utrecht: Trimbos; Bohlmeijer E & Westerhof GJ (2010) Op verhaal komen: Je autobiografie als bron van wijsheid. Amsterdam: Boom Franssen J & Bohlmeijer E (2003) Op zoek naar zin. Utrecht: Trimbos; Bohlmeijer E & Westerhof GJ (2010) Op verhaal komen: Je autobiografie als bron van wijsheid. Amsterdam: Boom
20.
go back to reference Westerhof GJ ea (2010) Improvement in personal meaning mediates the effects of a life review intervention on depressive symptoms in a randomized controlled trial. Gerontologist 50: 541-549PubMedCrossRef Westerhof GJ ea (2010) Improvement in personal meaning mediates the effects of a life review intervention on depressive symptoms in a randomized controlled trial. Gerontologist 50: 541-549PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Zingeving en ouder worden
Auteur
Dr. Gerben Westerhof
Publicatiedatum
01-02-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 1/2013
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-013-0005-z

Andere artikelen Uitgave 1/2013

Psychopraktijk 1/2013 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel

Richtlijnen en Protocollen

Specifieke aandachtspunten bij ouderen