Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: SynthesHis 4/2012

01-12-2012

Zeven misverstanden rond het LSP

Auteur: Gerda Mensink

Gepubliceerd in: SynthesHis | Uitgave 4/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het LSP was eind oktober en begin november hot nieuws in praktisch alle landelijke media, het haalde zelfs de voorpagina van de Volkskrant en ook RTL Nieuws besteedde er veel aandacht aan. En terecht, het is een mijlpaal in de Nederlandse gezondheidszorg dat – nadat de overheid zich heeft teruggetrokken – de zorgverleners samen met patiënten, zorgverzekeraars én leveranciers een convenant hebben gesloten waarmee het elektronisch uitwisselen van gegevens via het LSP de komende drie jaar de kans krijgt om nut en noodzaak in de praktijk aan te tonen. Ook in de nieuwste berichtgeving blijven er misverstanden rond het LSP bestaan. Sommige zijn hardnekkig. Het wordt tijd om daar afscheid van te nemen. Daarom nemen we er enkele onder de loep.
Voetnoten
1
NHG-Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en Centrale Huisartsenpost, versie 3, 2008
 
2
Zie voor het convenant Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2013-2016: www.​vzvz.​nl → nieuws 06-11-2012 Ondertekening convenant
 
3
Zie voor het convenant Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2013-2016: www.​vzvz.​nl → nieuws 06-11-2012 Ondertekening convenant
 
Metagegevens
Titel
Zeven misverstanden rond het LSP
Auteur
Gerda Mensink
Publicatiedatum
01-12-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
SynthesHis / Uitgave 4/2012
Print ISSN: 1570-2693
Elektronisch ISSN: 1876-5548
DOI
https://doi.org/10.1007/s12494-012-0072-2

Andere artikelen Uitgave 4/2012

SynthesHis 4/2012 Naar de uitgave