Skip to main content
Top

2009 | hbo | Boek

Zakboek ziektebeelden Gastro-enterologie

Auteur: Karin Linden

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Zakboek ziektebeelden Gastro-enterologie

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Aambeien
Samenvatting
In het slijmvlies van het rectum bevinden zich, vlak voor de anus, twee ‘zwellichaampjes’ (veneuze vaatnetwerken: de plexus haemorrhoidalis superior en inferior). Ze zijn normaliter gevuld met bloed en functioneren als een soort kussentjes die ervoor zorgen dat de anus lekdicht afgesloten is. Een aanvulling op de functie van de sfincters dus. In deze ‘zwellichaampjes’ kunnen zich aambeien of hemorroïden (genoemd naar de plexussen) ontwikkelen. De netwerken zijn dan opgezwollen en uitgezakt doordat het elastische steunweefsel erin is beschadigd (uitgerekt). Ze puilen uit naar de inhoud van het rectum (inwendige hemorroïden) en soms ook naar buiten (uitwendige hemorroïden). Een iets uitpuilende plexus haemorrhoidalis is als normaal te beschouwen en bij iedereen aanwezig. Aambeien komen veel voor, vooral boven de leeftijd van 50 jaar. Aambeien komen voor bij 8% van de bevolking; vaker bij vrouwen dan bij mannen.
M.J. Zaagsman van Buuren, E.B. Swinkels
2 Appendicitis
Samenvatting
Appendicitis is een (meestal plotseling ontstane) ontsteking van het wormvormige aanhangsel (appendix vermiformis) van de blinde darm (caecum). De naam blindedarmontsteking is dus eigenlijk onjuist.
M.J. Zaagsman van Buuren, E.B. Swinkels
3 Colitis ulcerosa
Samenvatting
Colitis ulcerosa (cu) is een chronische ontsteking van het slijmvlies van het colon (dikke darm). Het is een continue oppervlakkige ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm, waarbij het rectum vrijwel altijd is ontstoken (proctitis). cu begint in het rectum (endeldarm) en kan zich dan uitbreiden over de hele dikke darm. Meestal (in 75 procent van de gevallen) raakt alleen het linkercolondeel betrokken, in veel gevallen ook blijft de ontsteking beperkt tot het rectum (proctitis). De ziekte kan op iedere leeftijd voorkomen, maar wordt het meest gezien tussen het 15e en 40e levensjaar.
M.J. Zaagsman van Buuren, P.A.M. Slegers van der Plas
4 Ziekte van Crohn
Samenvatting
Een niet-specifieke chronische ontsteking van alle lagen van de darmwand, die meestal optreedt in de laatste ileumlis of in het colon, maar ook in de gehele tractus digestivus kan voorkomen.
V.J. de Ru, P.A.M. Slegers van der Plas
5 Diarree
Samenvatting
Het is normaal als we 120-200 gram feces per dag produceren. Dit hoeft niet in één keer te gebeuren: driemaal daags het toilet bezoeken mag, maar ook driemaal per week behoort nog tot de normale stoelgang. Normale feces is worstvormig en heeft een vaste consistentie.
M.J. Zaagsman van Buuren, P.A.M. Slegers van der Plas
6 Galblaasontsteking
Samenvatting
Een ontstoken galblaas kan acuut, met duidelijke verschijnselen, en chronisch voorkomen. De chronische vorm manifesteert zich via een acute fase of een van de mogelijke complicaties, maar is meestal klachtenvrij of subklinisch verlopend.
M.J. Zaagsman van Buuren, E. Storm mdl
7 Galstenen
Samenvatting
Vorming of aanwezigheid van cholesterol- of pigmentstenen in galblaas of galgangen.
B. Reichgelt, J.R. Echter
8 Gastritis
Samenvatting
Gastritis is een ontsteking van het maagslijmvlies.
V.J. de Ru, I. Draaijer-Janssen
9 Hepatitis
Samenvatting
Bij een leverontsteking staat het afsterven of veranderd zijn van levercellen centraal. In de meeste gevallen volgt geen echte klassieke ontstekingsreactie. In bepaalde gevallen kunnen echter toch lokaal immunologische reacties volgen, die vaak aanleiding geven tot blijvende beschadigingen. Hepatitis kan acuut en chronisch voorkomen.
M.J. Zaagsman van Buuren, J.R. Echter
10 Ileus
Samenvatting
Bij een ileus is er sprake van een belemmering van de darmpassage. De afsluiting van de darm is dan volledig. We spreken van een subileus als er nog enige passage door de darm mogelijk is. Er bestaat dus een onvermogen van de darm om de darminhoud (feces) in de richting van de anus voort te bewegen.
M.J.A. Brouwers, J.R. Echter
11 Hernia diaphragmatica
Samenvatting
Hernia diaphragmatica (hernia hiatus oesophagei, hiatushernia of middenrifbreuk) is de aandoening waarbij de maagfundus uitpuilt door de te wijde opening naast de cardia boven het middenrif. Mogelijk is de slokdarm te kort, waardoor een deel van de maag noodgedwongen omhoog getrokken wordt.
M.J. Zaagman van Buuren, E. Storm
12 Levercirrose
Samenvatting
Levercirrose is een diffuse irreversibele verbindweefseling (= verlittekening) van de lever, waardoor deze vervormt tot een hobbelig en/of verschrompeld geheel. Het proces verloopt progressief en gaat ten koste van de leverfunctie.
M.J. Zaagsman van Buuren, J.R. Echter
13 Obstipatie
Samenvatting
De normale fecesproductie bedraagt 120-200 gram per dag. Dit hoeft niet in één keer te gebeuren, driemaal daags het toilet bezoeken mag, maar ook driemaal per week behoort nog tot de normale stoelgang. Normale feces is worstvormig en heeft een vaste consistentie.
M.J. Zaagsman van Buuren, P.A.M. van der Slegers
14 Oesofagitis
Samenvatting
Oesofagitis is een ontsteking van het meerlagig plaveiselcelepitheel van de slokdarm.
V.J. de Ru, E. Storm
15 Oesofagusvarices
Samenvatting
Oesofagusvarices (slokdarmvarices) zijn gedilateerde (uitgezette/verwijde) subepitheliale venen die het meest uitgesproken zijn in het distale deel van de slokdarm.
R.L.K.W. Lie, E. Storm
16 Pancreatitis
Samenvatting
Pancreatitis is een ontsteking van de pancreas (de alvleesklier). Daarvan bestaat een acute en een chronische vorm. De acute vorm kan grofweg worden onderverdeeld in een (minder ernstige) oedemateuze vorm en een ernstige (hemorragisch) necrotiserende vorm.
M.J. Zaagsman van Buuren, A.M.P. Nieuwlaat
17 Spastisch colon
Samenvatting
Bij een spastisch colon (spastische darm) is sprake van een gestoorde darmfunctie zonder dat er zichtbare afwijkingen zijn. De aanwezige functionele klachten zijn vaak heftig en bezorgen veel last.
De benaming spastisch colon wordt gehanteerd omdat men denkt dat de klachten vooral worden veroorzaakt door een abnormaal spastisch samentrekken van de dikke darm. In feite is er sprake van een verstoring van de beweeglijkheid (= peristaltiek/motiliteit) van het maagdarmkanaal in zijn geheel. Het is daarom beter te spreken van het prikkelbare darmsyndroom (pds) of irritable bowel syndrome (ibs).
Bij pds trekt de dikke darm (meestal) veel vaker samen dan normaal, zodat het accent van de klachten daar komt te liggen. De aandoening komt voor bij 2% van de bevolking, met name bij jongvolwassenen, maar ook ouderen kunnen er last van hebben. pds komt 2 à 3 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
M.J. Zaagsman van Buuren, E. Storm
18 Ulcus pepticum
Samenvatting
Een ulcus pepticum is een tot in de onderliggende spierlaag doordringend defect van met zuur maagsap in aanraking komend slijmvlies van het maag-darmkanaal.
B. Reichgelt, J.R. Echter
Nawerk
Meer informatie
Titel
Zakboek ziektebeelden Gastro-enterologie
Auteur
Karin Linden
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7548-6
Print ISBN
978-90-313-6459-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7548-6