Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2014 | op onderzoek

Wijk en Psychiatrie

Efectief participatiemodel om van cliënt burger te worden

Auteurs: Simona Karbouniaris, Anne Tuk

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe kun je mensen met een psychiatrische achtergrond betrekken bij de wijk? Stichting Welzijn Amersfoort ontwikkelde daarvoor Wijk en Psychiatrie. Mensen die de deur niet uit kwamen, deden zo nieuwe contacten op, er ontstond een infrastructuur en de vooroordelen over psychiatrische patiënten verminderden. De Hogeschool Utrecht onderzocht hun methode en constateerde dat het werkte.
Voetnoten
1
Wilken en Karbouniaris (2012) trachten in de Participatie, Autonomie en Supportschaal (PAS) de mate van participatie, ondersteuning en de beleefde kwaliteit meetbaar te maken. Hierbij onderscheiden zij maatschappelijke participatie – buurt, werk of studie, vrije tijdsbesteding –, sociale steun van familie, vrienden, kennissen of buren en niet hulp of ondersteuning vanuit instellingen, zoals professionele hulpverlening – onderverdeeld in informele contacten en mantelzorg – en de beleving van sociale contacten. De PAS-vragenlijst is een samengestelde vragenlijst, gebaseerd op onder meer de autonomieschaal van Bekker & Van Assen (2006) en de Social Support Questionnaire (Sarason et al., 1983), aangevuld met nieuwe items.
 
Literatuur
go back to reference Bekker M.H. J. & Assen M.A.L.M. van (2006). A Short Form of the Autonomy Scale: Properties of the Autonomy-Connectedness Scale (ACS-30). Journal of Personality Assessment, 86(1), 51–60.PubMedCrossRef Bekker M.H. J. & Assen M.A.L.M. van (2006). A Short Form of the Autonomy Scale: Properties of the Autonomy-Connectedness Scale (ACS-30). Journal of Personality Assessment, 86(1), 51–60.PubMedCrossRef
go back to reference Brettschneider, E., Veenstra, H., Kranendonk, S. & Wiel, K. van der (2007). Wijk en Psychiatrie. Onderzoeksrapportage 2005-2007. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Brettschneider, E., Veenstra, H., Kranendonk, S. & Wiel, K. van der (2007). Wijk en Psychiatrie. Onderzoeksrapportage 2005-2007. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
go back to reference Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L. (2003). Sociaal isolement: Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland. Den Haag: Elsevier Overheid/Reed Business Information. Hortulanus, R., Machielse, A. & Meeuwesen, L. (2003). Sociaal isolement: Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland. Den Haag: Elsevier Overheid/Reed Business Information.
go back to reference Kal, D., Post, R. & Scholtens, G. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh. Kal, D., Post, R. & Scholtens, G. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh.
go back to reference Karbouniaris, S. (2010). Schothorst: aansluiting tussen mensen met een psychiatrische beperking en andere wijkbewoners. In Dankers & Wilken, Schakels in de buurt Amsterdam: SWP, p.71–86. Karbouniaris, S. (2010). Schothorst: aansluiting tussen mensen met een psychiatrische beperking en andere wijkbewoners. In Dankers & Wilken, Schakels in de buurt Amsterdam: SWP, p.71–86.
go back to reference Karbouniaris, S. (2013). Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies. Utrecht: MOVISIE. Karbouniaris, S. (2013). Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies. Utrecht: MOVISIE.
go back to reference Karbouniaris, S. & Wilken, J.P. (2012). Wijk en Psychiatrie. Onderzoeksresultaten 2008-2012. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S. & Wilken, J.P. (2012). Wijk en Psychiatrie. Onderzoeksresultaten 2008-2012. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
go back to reference Karbouniaris, S., Wilken, J.P. & Tuk, A. (2012). Wijk en Psychiatrie. De ontwikkeling van een maatschappelijk steunsysteem. In: Wilken J.P. & Dankers T. (red.) (2012). Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: MOVISIE/Wmowerkplaatsen, p. 67–75. Karbouniaris, S., Wilken, J.P. & Tuk, A. (2012). Wijk en Psychiatrie. De ontwikkeling van een maatschappelijk steunsysteem. In: Wilken J.P. & Dankers T. (red.) (2012). Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: MOVISIE/Wmowerkplaatsen, p. 67–75.
go back to reference Kwekkeboom, C. M.H. (red.) (2006). Een eigen huis… Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving. Breda: Avans Hogeschool. Kwekkeboom, C. M.H. (red.) (2006). Een eigen huis… Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving. Breda: Avans Hogeschool.
go back to reference Machielse, A. (2003). Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van social geïsoleerde mensen. Den Haag: Elsevier Overheid/Reed Business Information. Machielse, A. (2003). Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van social geïsoleerde mensen. Den Haag: Elsevier Overheid/Reed Business Information.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2001). Kwetsbaar in kwadraat; Krachtige steun aan kwetsbare mensen. Den Haag: RMO. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2001). Kwetsbaar in kwadraat; Krachtige steun aan kwetsbare mensen. Den Haag: RMO.
go back to reference Sarason, I.G., e.a. (1987). A brief measure of social support: practical and theoretical implications. Journal of Social and Personal Relationships, 4, 497–510.CrossRef Sarason, I.G., e.a. (1987). A brief measure of social support: practical and theoretical implications. Journal of Social and Personal Relationships, 4, 497–510.CrossRef
go back to reference Wilken, J.P. & Dankers, T. (2010). Schakels in de buurt. op weg naar nieuwe vormen van zorg en welzijn in de wijk. Amsterdam: SWP. Wilken, J.P. & Dankers, T. (2010). Schakels in de buurt. op weg naar nieuwe vormen van zorg en welzijn in de wijk. Amsterdam: SWP.
go back to reference Wilken, J.P. & Karbouniaris, S. (2008; 2010; 2012). Vragenlijst Participatie, Autonomie en Steun Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Wilken, J.P. & Karbouniaris, S. (2008; 2010; 2012). Vragenlijst Participatie, Autonomie en Steun Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
Metagegevens
Titel
Wijk en Psychiatrie
Efectief participatiemodel om van cliënt burger te worden
Auteurs
Simona Karbouniaris
Anne Tuk
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-014-0043-6

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Vakblad Sociaal Werk 3/2014 Naar de uitgave

redactioneel

Geld

het veld

het veld