Skip to main content
main-content

Web-tv overzicht Huisarts Totaal

Web-tv overzicht Huisarts Totaal

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

Antistolling anno 2014 - thema: Eenvoud

Als behandelaar heeft u een sterk adviserende rol richting uw patiënt om toe te lichten hoe de DOAC werkt. Maar hoe doet u dat? En maakt een DOAC het leven van u als behandelaar en dat van uw patiënt eenvoudiger of juist niet?

15-04-2015 | Web-TV on demand | E-learning

Hooikoorts: accepteren of aanpakken?

Het hooikoortsseizoen is weer in aantocht en dat brengt uiteraard extra patiënten naar de huisartspraktijk. Maar bij welke patiënten gaat het echt om hooikoorts? Welke klachten zie je dan? En, nog veel belangrijker: hoe pak je die klachten aan?

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

Antistolling anno 2014 - thema: Effectiviteit, veiligheid en breed indicatiegebied

Tijdens deze nascholing bespreken twee cardiologen, een internist en een huisarts hun ervaring met antistolling anno 2014.

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

NOAC's in Nederland, een minder bloederig alternatief?

Tijdens deze uitzending bespreken twee cardiologen, een internist en een huisarts hun ervaring met NOAC’s anno 2014.

08-10-2013 | Web-TV on demand | E-learning

NHG-DM2 2013

Tijdens deze interactieve live nascholing wordt de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 (2013) onder de loep genomen. De sprekers zullen de belangrijkste verschillen met de huidige standaard bespreken en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk duiden.

27-08-2015 | Web-TV on demand | E-learning

Verwardheid: alcohol of encefalopathie?

Deze nascholing heeft live plaats gevonden op donderdag 25 juni 2015. De geaccrediteerde on-demand versie is nu beschikbaar.

Norgine bv

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

Pijnbehandeling bij artrosepatiënten

Uit de Nationale Pijnmeting blijkt dat de behandeling van chronische pijn, zoals bij artrosepatiënten, vaak niet afdoende is. Wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken? En wat zijn de mogelijke gevolgen (depressie, slaapklachten)?

09-12-2013 | Web-TV on demand | E-learning

Diabetes; meer dan HBA1C management. Individuele behandeling van diabetes type 2

Tijdens deze interactieve nascholing wordt vanuit het perspectief van de internist, de kaderarts en de diabetesverpleegkundige ingegaan op de individuele behandeling van diabetes type 2.

01-07-2013 | Web-TV on demand | E-learning

Astma; nieuwe zorgstandaard volwassenen en kinderen

Ruim de helft van patiënten met astma heeft zijn/haar aandoening onvoldoende onder controle. De nieuwe zorgstandaarden astma kunnen u helpen het percentage patiënten met goede astmacontrole te verhogen. Maar heeft u, als behandelaar, de handvatten al om deze standaarden dagelijks te gebruiken?

07-10-2013 | Web-TV on demand | E-learning

‘Pijn & Pillen’, de medicamenteuze behandeling van chronische pijn in de eerste lijn

Met de nascholing 'Pijn & Pillen' kunt u uw kennis vergroten over de diagnostiek en de medicamenteuze behandeling van chronische pijn, in het bijzonder neuropathische pijn, in de eerste lijn. U krijgt inzicht in een pijnmechanisme als sensitisatie en leert efficiënt en effectief omgaan met pijnbehandeling.

28-05-2013 | Web-TV on demand | E-learning

Chronische pijn: gerichter behandelen in minder tijd

Tijdens deze interactieve nascholing krijgt u handvatten om de behoeften van patiënten met ernstige chronische pijn beter te begrijpen en leert u oplossingen te ontwikkelen om de pijnbehandeling te verbeteren.

12-11-2013 | Web-TV on demand | E-learning

Anticonceptie; geen routineklus

Tijdens deze web-tv-uitzending “Anticonceptie; geen routineklus” staat de vrouw centraal. Niet alleen haar medische situatie, maar ook haar leefstijl en individuele behoeften. Iedere vrouw is anders en dus geldt logischerwijs hetzelfde voor het anticonceptieconsult.

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

De nieuwe NHG standaard Fractuurpreventie

In oktober 2012 is de nieuwe NHG-standaard Fractuurpreventie verschenen. Deze standaard is de opvolger van de NHG-standaard Osteoporose uit 2005.

22-12-2014 | Web-TV on demand | E-learning

Fractuurpreventie, de NHG Standaard en dan...

Tijdens deze online nascholing wordt aandacht besteed aan de praktische consequenties van de toepassing van de NHG Standaard Fractuurpreventie die in 2012 is verschenen. Ingegaan wordt o.a. op het maken DEXA en VFA en de interpretatie van de resultaten.

27-03-2013 | Web-TV on demand | E-learning

Plasklachten bij mannen

De huisarts ziet regelmatig patiënten met functionele klachten van de lage urinewegen (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) zoals zwakke straal, vaak plassen en incontinentie. Door de vergrijzing en toenemende levensverwachting is het aannemelijk dat dit aantal zal toenemen.

Beeldrechten