Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek geeft studenten, docenten en professionals in de verslavingszorg een gedegen overzicht van de belangrijkste aspecten van verslaving en de verslavingszorg. De focus ligt op gebruik, misbruik en afhankelijkheid van psychoactieve stoffen als alcohol, heroïne, cocaïne, XTC en cannabis. Daarnaast is er ook aandacht voor excessief gokken en andere gedragsverslavingen.

Wat elke professional over verslaving moet weten is opgebouwd uit vier hoofdstukken: Middelen, gebruik en gebruikers, Misbruik en afhankelijkheid, Maatschappelijke gevolgen en overheidsbeleid, en Behandeling, zorg en herstel bij verslaving. In deze derde editie zijn de praktische informatie en de literatuurlijsten geactualiseerd. Nieuw is de aandacht voor herstelondersteunende zorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënten. De tekst bevat veel verwijzingen naar websites met goede, actuele overzichten en praktische informatie over hulpverlening.

Dit boek is geschreven door dr. Jaap van der Stel, op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de stichting Resultaten Scoren. Resultaten Scoren heeft onder andere als doel om moderne verslavingskunde te bevorderen in opleidingen, trainingen en na- en bijscholing van professionals in de gezondheidszorg.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Middelen en gedrag – risico’s en problemen

Samenvatting
Dit hoofdstuk behandelt beknopt enkele achtergronden van het gebruik van middelen (zowel de psychoactieve stoffen als de voornoemde gedragsvormen) en de gebruikers daarvan. Na een algemene introductie wordt nader ingegaan op enkele kenmerken van psychoactieve stoffen en de risico’s die gemoeid zijn met het gebruik. Daarna worden enkele kenmerken van gebruikers en epidemiologische gegevens daaromtrent besproken.
Jaap van der Stel

2. Verslavingsstoornissen

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verslavingsstoornissen, al dan niet gerelateerd aan een middel. In de voorlaatste versie van de DSM (het psychiatrisch classificatiesysteem) werd onderscheid gemaakt tussen misbruik (van middelen) en afhankelijkheid (synoniem voor verslaving) daarvan. Dit onderscheid is in de DSM-5, de nu geldende editie, weggelaten. De term misbruik komt in de dagelijkse praktijk echter veelvuldig voor, waardoor deze in dit hoofdstuk nog wel wordt gebruikt. In par. 2.6 over de psychobiologie van verslaving wordt ingegaan op nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het hoofdstuk eindigt met een paragraaf met diverse verwijzingen naar aanvullende literatuur.
Jaap van der Stel

3. Maatschappelijke gevolgen en overheidsbeleid

Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat in op de gevolgen die misbruik en verslaving hebben voor de samenleving en hoe daar, in het bijzonder door overheid en instellingen, in preventieve of repressieve zin op wordt gereageerd. In vogelvlucht komen enkele aspecten van beleid inzake het beperken of voorkomen van maatschappelijke problemen op dit terrein aan de orde en worden de wettelijke kaders geschetst.
Jaap van der Stel

4. Behandeling, zorg en herstel bij verslaving

Samenvatting
In dit hoofdstuk komen de structuur en werking van de verslavingszorg aan de orde. Ruim aandacht wordt gegeven aan de studies, protocollen en richtlijnen die in het kader van het project Resultaten Scoren zijn verschenen. Verder zijn er uitgebreide overzichten opgenomen van thema’s die in de tekst slechts fragmentarisch worden aangestipt.
Jaap van der Stel

5. Aanvullende informatie

Samenvatting
In dit hoofdstuk staat, ter aanvulling op de diverse literatuuroverzichten elders in deze uitgave, een selectie van aanvullende informatie, die in druk of via internet beschikbaar is.
Jaap van der Stel

Nawerk

Meer informatie