Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 2/2016

01-04-2016 | Dossier Zorg en dwang

Vrijheidsbeperking blijft speerpunt IGZ

Auteur: Toine de Graaf

Gepubliceerd in: TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het terugdringen van vrijheidsbeperking in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de ggz is al jarenlang een speerpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het nodige is intussen bereikt en aan initiatieven geen gebrek. Toch zijn nog lang niet alle doelstellingen gerealiseerd. In dit artikel een overzicht van de stand van zaken.
Literatuur
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2008). Zorg voor vrijheid: terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen kán en moet. Den Haag: IGZ. Inspectie voor de Gezondheidszorg (2008). Zorg voor vrijheid: terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen kán en moet. Den Haag: IGZ.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2010). Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in langdurige zorg volop gaande. Duidelijke ambities voor 2011 nodig. Den Haag: IGZ. Inspectie voor de Gezondheidszorg (2010). Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in langdurige zorg volop gaande. Duidelijke ambities voor 2011 nodig. Den Haag: IGZ.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2015). Ggzinstellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen. Utrecht: IGZ. Inspectie voor de Gezondheidszorg (2015). Ggzinstellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen. Utrecht: IGZ.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2015). Toezicht vrijheidsbeperking onder dwang in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg: kritische benadering door zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren blijft nodig. Factsheet. Den Haag: IGZ. Inspectie voor de Gezondheidszorg (2015). Toezicht vrijheidsbeperking onder dwang in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg: kritische benadering door zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren blijft nodig. Factsheet. Den Haag: IGZ.
go back to reference Mast, J. & Tienhoven, P. van (2015). In voor beter, leven in vrijheid. Eindpublicatie project. Utrecht: Mast, J. & Tienhoven, P. van (2015). In voor beter, leven in vrijheid. Eindpublicatie project. Utrecht:
go back to reference Vilans. Vliet, M. van (2012). Feiten en cijfers: Vrijheidsbeperkende maatregelen. Utrecht: Vilans. Vilans. Vliet, M. van (2012). Feiten en cijfers: Vrijheidsbeperkende maatregelen. Utrecht: Vilans.
Metagegevens
Titel
Vrijheidsbeperking blijft speerpunt IGZ
Auteur
Toine de Graaf
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 1380-3425
Elektronisch ISSN: 2468-1342
DOI
https://doi.org/10.1007/s41184-016-0030-6

Andere artikelen Uitgave 2/2016

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 2/2016 Naar de uitgave

EditorialNotes

(On)veilig thuis?

Column

Aanraken

Dossier Zorg en dwang

Vrijheid vergroten kun je leren