Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit werkboek voor therapeuten biedt een heldere leidraad en ondersteuning bij de uitvoering van het geprotocolleerde behandelprogramma Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT), ontwikkeld door Cohen, Mannarino & Deblniger (2006). Dit programma is verschenen in een Nederlandse vertaling onder de titel: Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten met de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (2008).

Het programma is een behandelpakket, samengesteld uit componenten (modules) die elkaar in een logische volgorde opvolgen. In dit werkboek vindt u begeleidend materiaal voor het doorlopen van alle modules. U bespreekt telkens met de ouder(s) en de jeugdige wat zij dienen te doen, lezen en/of invullen. Per module wordt aangegeven wat het doel is en hoe vastgesteld wordt of dit bereikt is. Daarna volgen relevante informatie, opdrachten en ruimte voor het noteren van aantekeningen.

Bij dit werkboek voor therapeuten hoort ook nog een werkboek voor kinderen en jongeren en een werkboek voor ouders. Alle werkboeken sluiten nauw op elkaar aan en op de eerder verschenen handleiding Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Traumatische stress BSL

Voorwerk

1. Psycho-educatie

Zusammenfassung
Het doel van module 1 is ouders en jeugdige voorzien van relevante informatie over de specifieke problemen van de jeugdige (1.2), over de inhoud en de opzet van de behandeling (1.3) en over gevaar, trauma, traumareacties en herstelbevorderende factoren (1.4).
Renée Beer, Ramón Lindauer

2. Relaxatie

Zusammenfassung
Het doel van deze module is dat ouders en jeugdige bij zichzelf fysiologische en lichamelijke stressreacties kunnen herkennen en verminderen.
Renée Beer, Ramón Lindauer

3. Affectmodulatie

Zusammenfassung
De jeugdige leert emoties beter te herkennen, uiten en reguleren zodat hij/zij niet langer bang hoeft te zijn om erdoor overspoeld te worden.
Renée Beer, Ramón Lindauer

4. Cognities 1

Zusammenfassung
Het doel van deze module is dat zowel jeugdige als ouder gaat begrijpen dat en hoe denken, voelen en doen onderling samenhangen en hoe je gevoelens kunt beı¨nvloeden door gedachten en overtuigingen te onderzoeken en te veranderen.
Renée Beer, Ramón Lindauer

5. Het traumaverhaal

Zusammenfassung
Het doel van het traumaverhaal is de jeugdige minder gevoelig te maken voor herinneringen aan de schokkende ervaring(en), opdat symptomen van posttraumatische stress verdwijnen en de jeugdige in staat is om de herinneringen te integreren in het geheel van zijn/haar levenservaringen.
Renée Beer, Ramón Lindauer

6. Cognities 2

Zusammenfassung
Voor verwerking is meer nodig dan alleen woorden geven aan de herinnering(en). Daarnaast zal tussen de woorden moeten worden gezocht naar ‘gedachtespinsels’ die emotionele problemen in stand houden.
Renée Beer, Ramón Lindauer

7. Combinatiesessies met ouder en jeugdige

Zusammenfassung
Het doel van deze module is communicatie mogelijk maken tussen ouder en jeugdige over wat hij/zij heeft meegemaakt op een manier die helpend is voor de jeugdige, en deze communicatie ook daadwerkelijk op gang brengen.
Renée Beer, Ramón Lindauer

8. In vivo controle over situaties die herinneren aan de gebeurtenis(sen)

Zusammenfassung
Het doel van deze module is het opheffen van de vermijding van situaties die herinneren aan de traumatiserende gebeurtenis(sen).
Renée Beer, Ramón Lindauer

9. En nu naar de toekomst

Zusammenfassung
Het doel van deze module is het aanleren van vaardigheden die nodig lijken om beter voorbereid te zijn op de toekomst, waarin zich nieuwe incidenten kunnen voordoen.
Renée Beer, Ramón Lindauer

Traumatische rouw

Voorwerk

10. Psycho-educatie over rouw

Zusammenfassung
Die Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus ist seit Jahren im Umschwung. Die zunehmende Spezialisierung, die in der früheren DDR ihre Wurzeln im damaligen Zentralinstitut für Diabetes in Karlsburg (Mecklenburg-Vorpommern) hatte, hat die Diagnostik und Therapie in großem Maße in den ambulanten Bereich verschoben.
Renée Beer, Ramón Lindauer

11. Rouwen om het verlies en omgaan met ambivalente gevoelens

Zusammenfassung
Het doel van deze module is het bevorderen van het rouwproces door verschillende aspecten uit elkaar te halen en de aandacht daarop te vestigen.
Renée Beer, Ramón Lindauer

12. Positieve herinneringen bewaren

Zusammenfassung
Het doel van deze module is de jeugdige helpen te beseffen dat hij/zij nog steeds gelukkig kan en mag zijn.
Renée Beer, Ramón Lindauer

13. En nu naar de toekomst

Zusammenfassung
Het doel van deze module is het bevorderen van acceptatie dat de relatie met de overledene een relatie is uit het verleden, die in het geheugen is opgeslagen, en van acceptatie dat het leven verdergaat zonder deze overleden dierbare.
Renée Beer, Ramón Lindauer

Nawerk

Meer informatie