Skip to main content
Top

10-08-2017 | Verpleegkunde | E-learning

Verbanden aanleggen

Punten: 2

Geaccrediteerd door: Kwaliteitsregister V&V

Aantal pogingen: 3

Deze toets en de bijbehorende artikelen richten zich op verbandleer. Onder verbandleer verstaan we theoretische en praktische kennis van het aanleggen van verbanden, materialen, hulpmiddelen en aanlegtechnieken die worden toegepast bij het verbinden. Om een goed verband aan te kunnen leggen is het noodzakelijk kennis te hebben van het doel van het verband, het aanbod van materialen en zwachteltechnieken. Ook het herkennen van complicaties en de adequate behandeling ervan en het geven van informatie aan de patiënt is belangrijk.

De online kennistoets Verbanden aanleggen gaat over onder meer de aandachtspunten voor, tijdens en na het aanleggen van een verband en over wondbedekkende verbanden, een mitella en een draagband, een halskraag, diverse zwachteltechnieken voor compressieverbanden, beenzwachtelen, elastische compressiekousen, compressieverbanden voor de arm, (functioneel) immobiliserende verbanden, preventieve enkelverbanden, het dakpanpleisterverband en enkele speciale verbanden.

Het bij de toets behorende artikel is verschenen in twee delen in Bijzijn XL nr. 6 en Bijzijn XL nr. 7 (2017).
Accreditatie is toegekend: Kwaliteitsregister V&V.
Aantal punten: 2.