Skip to main content
main-content
Top

19-10-2016 | Verpleegkunde | Nieuws

Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling moet situatie verpleeghuizen op lange termijn verbeteren

 

De Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling van V&VN is geschreven vanuit de opvatting dat verpleeghuisbewoners hun leven zo veel mogelijk moeten kunnen zoals zij dat gewend waren.

Ook heeft de leidraad tot doel kwaliteit van leven en van zorg te bevorderen door een actieve dialoog tussen zorgvrager en diens naasten en zorgverlener.

Het resultaat van het gebruik van de leidraad is een op de zorgvraag afgestemde personeelssamenstelling met ruimte voor professionele normen en waarden, zodat er een veilige en prettige woonomgeving ontstaat.

Ontwikkelen

“De zorg in verpleeghuizen is complex en niet met een paar stevige uitspraken of ‘kortetermijnaanpakken’ op orde”, schrijft V&VN-directeur Sonja Kerstens in het voorwoord van de leidraad. “Dat vraagt om professionals, teams en organisaties die zich voortdurend ontwikkelen. “

Positief

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) prijst Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en alle andere betrokkenen voor het ontwikkelen van de nieuwe leidraad. Hij wijst erop dat een betere samenstelling van personeel zorgt voor meer kwaliteit van de zorg en daarmee voor kwaliteit van leven voor de bewoners. "De juiste opleiding en ervaring zijn daarbij essentieel. Maar bijvoorbeeld ook dat er voldoende aandacht is voor mensen en er altijd iemand is die de mensen echt kent."

Van Rijn steunt de keuze van V&VN en de Patiëntenfederatie Nederland voor een inhoudelijke en kwalitatieve personeelsnorm in verpleeghuizen. Dat bleek ook tijdens het debat over verpleeghuiszorg in de Tweede Kamer. Van Rijn: “Er zijn geen getallen die bij alle verpleeghuizen en arbeidsvraagstukken past. Er moet aandacht zijn voor de specifieke context.”

Niet vrijblijven

Van Rijn geeft ook aan dat de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling en het kwaliteitskader niet vrijblijvend zijn en vanaf januari in het toezichtinstrument van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden opgenomen. Van Rijn benadrukt de beweging van zorgkwaliteit naar kwaliteit van leven. Een Kamermeerderheid staat achter de gedifferentieerde aanpak van de leidraad.

Bron V&VN / Ministerie van VWS

Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.