Skip to main content
Top

19-06-2014 | Verpleegkunde | E-learning

Klinisch redeneren

Punten: 2

Accreditatie is verlopen

Geaccrediteerd door: Kwaliteitsregister V&V

Aantal pogingen: 1

Lees het   bijbehorende artikel

In de huidige professionaliseringsslag van de verpleegkundige en verzorgende beroepen wordt veel aandacht besteed aan het proces waarin zorgverleners tot besluiten komen over goede zorg. Dit proces heet klinisch redeneren. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte diagnosen en het kiezen van de juiste zorgresultaten en interventies in nauwe samenwerking met een individuele zorgvrager.

De online kennistoets Klinisch redeneren gaat over onder meer de professionalisering in de zorg, de ontwikkeling van verpleegkundige kennis, de classificaties voor diagnosen, resultaten en interventies, het proces van klinisch redeneren en de relatie tussen klinisch redeneren en evidence-based practice handelen.

Het bij de toets behorende artikel is verschenen in Bijzijn XL n° 6/2014.

Accreditatie aangevraagd: Kwaliteitsregister V&V.