Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Vergoedingsregelingen voor dieetkosten

(december 2009)

Auteurs: Drs. J.J. van Duinen, R. van Nuland

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Uitgaven ten gevolge van ziekte, waaronder de kosten voor het volgen van een dieet, kunnen hoog zijn, zeker als gebruikgemaakt moet worden van dieetpreparaten. In veel gevallen is er een tegemoetkoming of vergoeding van de gemaakte kosten mogelijk. Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van dieetpreparaten bij specifieke indicaties. De kosten voor een consult bij een diëtist maken deel uit van de basisverzekering volgens de zorgverzekeringswet (Zvw). Voor gemaakte dieetkosten ten gevolge van het gebruik van dieetproducten is fiscale aftrek van de belasting mogelijk, maar hiervoor gelden beperkende voorwaarden en regelingen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst volgens de Wet bijzondere bijstand. Iedere gemeente is echter vrij hierin eigen procedures te hanteren.
Literatuur
go back to reference Gezondheidsraad. Richtlijnen Goede Voeding 2006. Publ. nr. 2006/21. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006. Gezondheidsraad. Richtlijnen Goede Voeding 2006. Publ. nr. 2006/21. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006.
go back to reference Klabbers ThGM, redactie. Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid. Deventer: Kluwer, 2008. Klabbers ThGM, redactie. Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid. Deventer: Kluwer, 2008.
go back to reference Koetzier W. Belastingrecht in perspectief. Den Haag: SDU uitgevers, 2007. Koetzier W. Belastingrecht in perspectief. Den Haag: SDU uitgevers, 2007.
go back to reference Nationale Ombudsman. Klachten over de overheid. Den Haag: Nationale Ombudsman, 2009. Nationale Ombudsman. Klachten over de overheid. Den Haag: Nationale Ombudsman, 2009.
go back to reference Nibud. Verantwoording methode voor het berekenen van dieetmeerkosten. Utrecht: Nibud, 2009. Nibud. Verantwoording methode voor het berekenen van dieetmeerkosten. Utrecht: Nibud, 2009.
go back to reference Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeraars. Als u er samen met uw zorgverzekeraar niet uitkomt ... Zeist, 2008. Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeraars. Als u er samen met uw zorgverzekeraar niet uitkomt ... Zeist, 2008.
go back to reference Tappel JB. Elsevier Sociale Verzekeringen Almanak 2008. Amsterdam: Elsevier, 2008. Tappel JB. Elsevier Sociale Verzekeringen Almanak 2008. Amsterdam: Elsevier, 2008.
go back to reference Voedingscentrum. Zie http://​www.​voedingscentrum.​nl/​Assets/​Uploads/​Documents/​Voedingscentrum/​Professionals/​richtlijnenvoeds​elkeuze09.​pdf.​ Voedingscentrum. Zie http://​www.​voedingscentrum.​nl/​Assets/​Uploads/​Documents/​Voedingscentrum/​Professionals/​richtlijnenvoeds​elkeuze09.​pdf.​
go back to reference www.belastingdienst.nl (Belastingdienst, zoek op dieetkosten) www.belastingdienst.nl (Belastingdienst, zoek op dieetkosten)
go back to reference www.juridischsteunpunt.nl (voor juridisch advies) www.juridischsteunpunt.nl (voor juridisch advies)
go back to reference www.nibud.nl (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting voor actuele dieetmeerkosten) www.nibud.nl (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting voor actuele dieetmeerkosten)
go back to reference www.nvdietist.nl (Nederlandse Vereniging van Diëtisten, o.a. ledendiensten) www.nvdietist.nl (Nederlandse Vereniging van Diëtisten, o.a. ledendiensten)
go back to reference www.skgz.nl (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen) www.skgz.nl (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen)
go back to reference www.spvd.nl (Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten, onder­steuning vergoedingsaanvragen) www.spvd.nl (Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten, onder­steuning vergoedingsaanvragen)
go back to reference www.zn.nl (Zorgverzekeraars Nederland, met informatie voor o.a. zorgprofessio­nals, zoek op dieet) www.zn.nl (Zorgverzekeraars Nederland, met informatie voor o.a. zorgprofessio­nals, zoek op dieet)
Metagegevens
Titel
Vergoedingsregelingen voor dieetkosten
Auteurs
Drs. J.J. van Duinen
R. van Nuland
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0510-0_53