Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de werking en afwijkingen van de urinewegen. Het is ontstaan als een chirurgisch specialisme, maar steeds vaker werkt de uroloog in de dagelijkse praktijk samen met andere behandelend specialisten, zoals internist–oncologen, seksuologen en gynaecologen. Vanwege de samenwerkingsverbanden heeft een probleemgeoriënteerde benadering van het vakgebied in het universitair onderwijs de voorkeur.Deze herziene uitgave van Urologie biedt een helder overzicht van de actuele stand van zaken in de urologie en plaatst symptomen, diagnose en therapie in het bredere kader van pathologie, anatomie en fysiologie. Aan de orde komen bijvoorbeeld de behandelmethoden bij incontinentie, bemoeilijkte mictie en infertiliteit. De probleemgeoriënteerde benadering met herkenbare en veelvoorkomende urologische casuïstiek als uitgangspunt is helder en compact. Dankzij de schema's, tabellen, figuren en het register is Urologie uiterst praktisch in gebruik. Daarnaast is achter in het boek een beschrijving van het urodynamische onderzoek als leermodule op cd–rom bijgevoegd.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Inleiding anatomie en diagnostiek

Samenvatting
Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de werking en afwijkingen van de mannelijke en vrouwelijke urinewegen. Het is ontstaan als een chirurgisch specialisme, waardoor vooral de afvloedstoornissen en stoornissen van het opvangsysteem (nierbekken, ureters, blaas, prostaat, urethra) traditioneel een belangrijke rol spelen.
C. H. Bangma

2 Hematurie

Samenvatting
Hematurie is een frequent voorkomend symptoom dat vaak wijst op een belangrijk ziektebeeld. Hematurie kan met het blote oog zichtbaar zijn (macroscopische hematurie), of is alleen te detecteren met behulp van de microscoop of de gevoelige dipstick-methode (microscopische hematurie).
P. F. A. Mulders, J. A. Witjes, C. H. Bangma

3 Pijnlijke mictie

Samenvatting
Een infectie van de lagere urinewegen is de belangrijkste oorzaak van een pijnlijke mictie. Andere aandoeningen, zoals een vernauwing van de plasbuis, stenen of tumoren, leiden minder vaak tot pijn bij de mictie.
B. L. H. Bemelmans

4 Pijn in de buik

Samenvatting
In dit hoofdstuk komen, aan de hand van een casus, buikklachten met een urologische oorzaak aan de orde.
E. R. Boevé, J. Zwartendijk

5 Urine-incontinentie

Samenvatting
Een 52-jarige vrouw bezoekt het spreekuur omdat zij ongewild ‘steeds een beetje urine verliest’. De klachten zijn begonnen na de geboorte van haar eerste kind, inmiddels twintig jaar geleden.
Ph. E. V. van Kerrebroeck

6 Bemoeilijkte mictie

Samenvatting
Een 59-jarige vertegenwoordiger heeft sinds driekwart jaar last met plassen. Het duurt langer voor de plas op gang komt en de straal is ook minder krachtig. Deze klachten zijn in de afgelopen maanden duidelijk toegenomen.
J. L. H. R. Bosch

7 Mannelijke infertiliteit

Samenvatting
Een 31-jarige man en zijn 28-jarige partner bezoeken het spreekuur van de uroloog in verband met een primair onvervulde kinderwens sinds 2 jaar. De cyclus van mevrouw is normaal met een duur van gemiddeld 28 dagen. Zij heeft geen gynaecologische voorgeschiedenis.
G. R. Dohle

8 Zwelling van het scrotum

Samenvatting
Een 22-jarige man verschijnt op het spreekuur met een sinds enkele weken bestaande zwelling in de linkerlies, die geleidelijk in grootte toeneemt. In het verleden werd vanwege retentio testis geprobeerd een orchidopexie uit te voeren, maar deze ingreep had niet het beoogde resultaat. Verder voelt de man zich moe en niet fit.
M. F. van Driel

9 Erectiele disfunctie

Samenvatting
Hans, 58 jaar oud, komt balend thuis. Ria, zijn vrouw, weet dat hij het op zijn werk niet meer zo naar zijn zin heeft. Vandaag is hij ook nog bij de huisarts geweest voor een periodieke controle vanwege zijn suikerziekte en hoge bloeddruk. Als regel verlopen deze bezoekjes zonder ophef omdat de controles meestal wel in orde zijn.
A. A. B. Lycklama à Nijeholt

10 Afwijkingen van de penis

Samenvatting
Een 28-jarige jongeman bezoekt het spreekuur van zijn huisarts omdat hij in toenemende moeite heeft met het terugtrekken van de voorhuid.
S. Horenblas

11 Gestoorde nierfunctie

Samenvatting
Bij echografisch onderzoek in de 26e week van de zwangerschap wordt bij de foetus beiderzijds een wijd verzamelsysteem van de nieren gezien. Ook beide ureters zijn verwijd en de blaas lijkt aan de grote kant te zijn.
J. M. Nijman

12 Congenitale afwijkingen

Samenvatting
Aangeboren afwijkingen van de urinewegen komen veelvuldig voor. Sommige zijn asymptomatisch en worden bij toeval ontdekt (agenesie van een nier, hoefijzernier, agenesie van een zaadblaas), sommige veroorzaken vooral cosmetische problemen (coronaire hypospadie, webbed penis) en weer andere leiden tot chronische symptomen (bijvoorbeeld incontinentie bij ureterectopie), verval van de nieren (bijvoorbeeld recidiverende urineweginfecties bij vesico-ureterale reflux) of levensbedreigend functieverlies van de urinewegen (bijvoorbeeld cloacale malformaties en blaasextrofie).
J. M. Nijman

13 Oud worden

Samenvatting
Een 53-jarige buschauffeur komt bij de huisarts met plasklachten. De straal is minder sterk dan vroeger, hij druppelt na en hij moet soms de bus aan de kant zetten om te plassen. Ook moet hij er ’s nachts uit om te plassen.
E. J. H. Meuleman

Nawerk

Meer informatie