Skip to main content

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen.

Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer. De artikelen van de themanummers worden op verzoek van de redactie geschreven en worden door de redactie en externe reviewers beoordeeld voor publicatie.

Meer informatie