Skip to main content
main-content
Top

2003 | Boek

Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen

Auteurs: Marc Noom, Jeanne Roorda-Honée, Paul Heydendael

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie: Werken in SPH

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit cahier gaat over jonge en volwassen thuislozen. De auteurs bespreken wie deze thuislozen zijn en hoe ze in die situatie zijn terechtgekomen. In de afgelopen decennia zijn allerlei voorzieningen voor thuislozen geïnitieerd. De huidige trend is om het gefragmentariseerde aanbod meer op elkaar af te stemmen en organisatorisch onder één noemer te brengen. Tegelijkertijd zijn er veranderingen aan de gang in de methodieken voor jongeren en volwassenen. Deze veranderingen zijn onder meer terug te vinden in de opleidingen voor hulpverleners en in de professionalisering van de zorg. Dit cahier biedt een beknopt overzicht van de stand van zaken.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Definitie en afbakening
Samenvatting
Wie zijn de thuislozen eigenlijk, wie rekenen wij daartoe? Hoe kunnen wij de thuislozen - jongeren en volwassenen - definiëren? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er hierbij tussen jonge en volwassen thuislozen? En hoe noemen we hen?
Marc Noom, Jeanne Roorda-Honée, Paul Heydendael
2. Achtergronden
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens geschiedenis, kenmerken, oorzaken en trajecten naar thuisloosheid beschreven. De paragrafen over kenmerken en oorzaken zullen enige overlap vertonen, waarbij het goed is te bedenken dat de paragraaf over kenmerken vooral bedoeld is om de situatie van thuislozen te schetsen, terwijl de paragraaf over oorzaken een verklaring voor het ontstaan van thuisloosheid probeert te geven.
Gerdi Buit
3. Voorzieningen
Samenvatting
Voor thuislozen zijn er diverse voorzieningen, uiteenlopend van opvang tot ambulante en residentiëe hulpverlening. De voorzieningen voor jongeren en volwassenen zijn grotendeels gescheiden. De enige overlap die er is, is dat jongeren zo nu en dan gebruikmaken van opvangmogelijkheden die eigenlijk bedoeld zijn voor volwassenen.
Marc Noom, Jeanne Roorda-Honée, Paul Heydendael
4. Methodisch werken
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen verschillende vormen van hulpverlening aan jonge en volwassen thuislozen naar voren. De achtergrond van de hulpverleners in deze sector is zeer divers. Het is daarom niet goed mogelijk om de rol van de hulpverlener in algemene termen te beschrijven. We hebben ervoor gekozen om de verschillende methodieken te beschrijven en vervolgens de rol van de hulpverlener daarin minder nadrukkelijk naar voren te laten komen. Het spreekt echter voor zich dat het de hulpverlener is die verantwoordelijk is voor het realiseren van de hulpverlening.
Marc Noom, Jeanne Roorda-Honée, Paul Heydendael
5. Opleiding en professionalisering
Samenvatting
Welke toerusting wordt gevraagd van mensen die werkzaam zijn in de hulpverlening aan thuislozen? Met andere woorden: wat moet je in huis hebben om in deze hulpverlening goed te kunnen werken en wat vraagt dit van de sociaal-pedagogische hulpverleners, zoals deze zorgverleners meestal genoemd worden?
Marc Noom, Jeanne Roorda-Honée, Paul Heydendael
Nawerk
Meer informatie
Titel
Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen
Auteurs
Marc Noom
Jeanne Roorda-Honée
Paul Heydendael
Copyright
2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0675-6
Print ISBN
978-90-313-3403-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0675-6