Skip to main content
main-content
Top

16-12-2013 | Nieuws

Inspectie hamert op sturen op functioneren van zorgmedewerkers

Sterker sturen op het functioneren van zorgmedewerkers komt de kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de Staat van de Gezondheidszorg 2013. Het jaarlijkse rapport beschrijft deze keer welke waarborgen nodig zijn om te sturen op functioneren en daarmee disfunctioneren te voorkomen. De IGZ hamert op een cultuur waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken op gedrag en vindt dat een instelling of zorgprofessional het vermogen moet hebben om te leren van fouten.

Verantwoord functioneren is de verantwoordelijkheid van zorgprofessionals zelf, hun collega’s en van het bestuur van een zorginstelling. Met de Staat van de Gezondheidszorg 2013 geeft de IGZ aan dat het nodig is om het sturen op functioneren in ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartspraktijken en andere zorginstellingen concreet te maken. Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: “In het kader van de patiëntveiligheid juicht de inspectie het toe dat zorginstellingen sterker sturen op het functioneren van hun zorgverleners. Dat is de verantwoordelijkheid van instellingen en zorgverleners zelf, maar de IGZ houdt hier wel toezicht op. De verschillende beroepsgroepen zijn al enige tijd bezig om het begrip ‘sturen op functioneren’ concreet te maken. Met de Staat van de Gezondheidszorg 2013 maakt inspectie duidelijk wat zij verwacht.”

Cultuurverandering

Bij sturen op functioneren gaat het niet alleen om procedures en systemen, maar ook om cultuur. De IGZ ziet dat er bij een melding over disfunctioneren, bij collega’s vaak al veel eerder signalen waren dat een medewerker of afdeling niet goed draaide. Zorgmedewerkers moeten elkaar veilig kunnen aanspreken op gedrag. Ronnie van Diemen: “Waar angst regeert, wordt niet geleerd. We zien als inspectie dat dit aloude gezegde nog steeds vaak actueel is.”

Vermogen om te leren

De IGZ vindt het belangrijk dat een instelling of zorgprofessional het vermogen heeft om te leren. De inspectie wil bij een calamiteit zien dat die erkend en onderzocht wordt en dat er zaken verbeterd worden. Investeren in de kwaliteit en veiligheid van zorg betekent. investeren in zorgprofessionals. Functioneringsgesprekken, visitaties en andere audits kunnen daarbij helpen Als verbetering achterwege blijft, moet het bestuur optreden om de patiëntveiligheid te borgen. De IGZ ziet erop toe dat besturen deze verantwoordelijkheid nemen. De inspectie ziet haar optreden bij mogelijk disfunctioneren als sluitstuk. Zij neemt maatregelen als sprake is van disfunctioneren en er risico’s voor patiënten kunnen optreden: Een situatie die voorkomen had moeten worden door professionals zelf, hun collega’s en bestuurders.

Deskundigheid

V&VN werkt met de IGZ en andere veldpartijen al samen om betere sturing op functioneren in de praktijk te realiseren. V&VN-voorzitter Henk Bakker: "V&VN zet in op een meer kwalitatieve invulling van de herregistratie Wet BIG door hierin naast werkervaring in de toekomst ook bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering en visitatie op te nemen. Daarnaast ziet V&VN de ontwikkeling van het concept van Excellente Zorgals belangrijke basis voor optimaal functionerende zorgprofessionals."

 

 

Auteur(s): V&VN

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.