Skip to main content
main-content
Top

2014 | Boek

Spraakproductie

Handboek Stem–, Spraak– en Taalpathologie 6

Redacteuren: Dr. H.F.M Peters, Prof.dr. R. Bastiaanse, Prof.dr. J. Van Borsel, Prof.dr. P.H.O. Dejonckere, Dr. K. Jansonius-Schultheiss, Drs. Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 6 gaat over de feitelijke productie van spraak: hoe wordt spraak gemaakt? Naast spraakproductie komen spraakakoestiek, de ontwikkeling van het spreekapparaat en de spraakontwikkeling in het eerste levensjaar aan bod.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Spraakproductie: inleiding
mei 2003
Samenvatting
Dit deel van het handboek gaat over de feitelijke productie van spraak, ofwel hoe spraak gemaakt wordt.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
De productie van spraak
maart 2000
Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft een inleiding in de productie van spraakklanken; de nadruk zal liggen op de productie van niet–pathologische spraak in het Nederlands.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Spraakakoestiek
oktober 2000
Samenvatting
Spraak kan worden gedefinieerd als door mensen of machines geproduceerde luchttrillingen die bedoeld zijn om een betekenis van een spreker naar een hoorder over te brengen.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
De ontwikkeling van het spreekapparaat
augustus 1999
Samenvatting
Direct na de geboorte kan een baby nog niet spreken of spraak begrijpen, maar wel is er communicatie (zie hoofdstuk A6.4).
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Spraakontwikkeling in het eerste levensjaar
augustus 1998
Samenvatting
Wie gaat er niet vanuit dat iedere gezonde baby vroeg of laat vanzelf wel leert praten? In het algemeen kunnen peuters van nauwelijks een jaar oud al allerlei simpele mededelingen en opdrachten begrijpen, en vaak weten ze zelf ook al een paar woordjes te produceren.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie
Titel
Spraakproductie
Redacteuren
Dr. H.F.M Peters
Prof.dr. R. Bastiaanse
Prof.dr. J. Van Borsel
Prof.dr. P.H.O. Dejonckere
Dr. K. Jansonius-Schultheiss
Drs. Sj. Van der Meulen
B.J.E. Mondelaers
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0788-3
Print ISBN
978-90-368-0787-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0788-3