Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 6 gaat over de feitelijke productie van spraak: hoe wordt spraak gemaakt? Naast spraakproductie komen spraakakoestiek, de ontwikkeling van het spreekapparaat en de spraakontwikkeling in het eerste levensjaar aan bod.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Spraakproductie: inleiding

mei 2003
Dit deel van het handboek gaat over de feitelijke productie van spraak, ofwel hoe spraak gemaakt wordt.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

De productie van spraak

maart 2000
Dit hoofdstuk geeft een inleiding in de productie van spraakklanken; de nadruk zal liggen op de productie van niet–pathologische spraak in het Nederlands.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Spraakakoestiek

oktober 2000
Spraak kan worden gedefinieerd als door mensen of machines geproduceerde luchttrillingen die bedoeld zijn om een betekenis van een spreker naar een hoorder over te brengen.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

De ontwikkeling van het spreekapparaat

augustus 1999
Direct na de geboorte kan een baby nog niet spreken of spraak begrijpen, maar wel is er communicatie (zie hoofdstuk A6.4).
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Spraakontwikkeling in het eerste levensjaar

augustus 1998
Wie gaat er niet vanuit dat iedere gezonde baby vroeg of laat vanzelf wel leert praten? In het algemeen kunnen peuters van nauwelijks een jaar oud al allerlei simpele mededelingen en opdrachten begrijpen, en vaak weten ze zelf ook al een paar woordjes te produceren.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie