Skip to main content
main-content
Top

23-09-2014 | Nieuws

Sportfysiotherapeuten willen positie versterken

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) heeft drie duidelijke beleidslijnen voor de komende jaren: differentiatie, ketenzorg en klinisch-wetenschappelijk onderzoek.

 

NVFS-voorzitter Bart Smit ziet heldere opties voor versterking van de sportfysiotherapeuten. ‘In de eerste plaats willen we de komende jaren komen tot een sterkere differentiatie tot de verschillende bloedgroepen binnen de fysiotherapie die zich met sportfysiotherapie bezighouden’, zegt hij. ‘Ten tweede willen we als beroepsvereniging zwaarder inzetten op sportketenzorg, in samenwerking met de sportartsen, de arthroscopisten en de sportorthopeden. Hun beroepsgroepen hebben al aangegeven hiervoor open te staan, dus hiermee is een goede basis voor deze samenwerking gelegd. En ze zien de sportfysiotherapeuten als een belangrijke schakel in deze keten, niet alleen voor diagnostiek maar ook voor behandeling. Als derde participeren we financieel in het hoogleraarschap musculoskeletale fysiotherapie aan de VU in Amsterdam, omdat we dit zien als de juiste basis om ons meer te gaan richten op de klinische wetenschap.’

‘Wij proberen onze positie te versterken door in te zetten op kwaliteit en onderscheidend vermogen, terwijl het KNGF met kwaliteit een pas op de plaats maakt om eerst een discussie over geld te voeren'

De NVFS denkt langs deze lijnen een actieve bijdrage te kunnen leveren aan versterking van de positie van de sportfysiotherapeuten. ‘Belangrijk hierbij is dat we erin slagen transparantie te bieden over de kwaliteit van ons werk’, zegt Smit. ‘Samen met onze ketenpartners hopen we de komende drie jaar tot invulling te komen van de belangrijkste uitkomstindicatoren. Voor de sportfysiotherapie zelf moet die periode van drie jaar haalbaar zijn. Voor de ketenzorg is het een grotere ambitie, maar ambitie zet druk op de ketel en zorgt voor versnelling.’

 

Smit ziet bij het huidige bestuur van het KNGF nog onvoldoende beleid dat op de beleidsvisie van de NVFS aansluit. ‘We praten echt nog op basis van twee talen langs elkaar heen’, zegt hij. ‘Wij proberen onze positie te versterken door in te zetten op kwaliteit en onderscheidend vermogen, terwijl het KNGF met kwaliteit een pas op de plaats maakt om eerst een discussie over geld te voeren. Naar onze mening is dit de verkeerde weg, want zolang je positie niet goed is, heb je niets te zoeken in een discussie over geld. Deze discrepantie tussen ons beleid en het beleid van het KNGF ervaren wij overigens niet alleen, dit is bij de andere beroepsverenigingen net zo goed het geval. De uitdaging aan ons allen is dus de beleidsvisies bij elkaar te brengen. Een scheuring willen we voorkomen, want niemand heeft baat bij de komst van verschillende beroepsverenigingen voor de fysiotherapie. Dat maakt ons allemaal alleen maar zwakker.’

Tip

Op donderdag 27 en vrijdag 28 november 2014 vindt de 10e editie van het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres plaats in Ermelo. Ook dit jaar heeft het congres veel te bieden:

  • interessante (internationale) keynote sprekers
  • verdiepende parallelsessies
  • interactieve workshops
  • netwerkplein voor ontmoetingen met bekende en nieuwe vakgenoten
  • gegroepeerd rond diverse takken van sport

Het congres is bedoeld voor sportartsen, (sport)fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, inspanningsfysiologen, orthopeden, cardiologen, bedrijfsartsen, huisartsen en artsen en andere sportbetrokkenen met belangstelling. Ga voor meer informatie naar www.vsgjaarcongres.nl.

Auteur(s): Frank van Wijck Beeld: Thinkstock

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.