Skip to main content
Top

10-12-2015 | Nieuws

SoundBite update

Auteur: Marijke Simons

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Horen met je kiezen. Die mogelijkheid kwam voor slechthorenden binnen bereik, toen het MUMC eind 2012 geleden besloot een in de Verenigde Staten ontwikkeld hoorapparaatje, de SoundBite,  in Nederland toe te gaan passen. Na drie jaar lijkt evaluatie op zijn plaats: hoe is de gebruikers die SoundBite bevallen? Een update.

Kaakbot in hoofdrol

De SoundBite, op de markt gebracht door Sonitus Medical, is bedoeld voor patiënten die geen gewoon hoorapparaat kunnen dragen of die aan één kant doof zijn. Die categorie patiënten was tot dan toe aangewezen op een zogenoemd Bone Conduction Device (BCD), een in het bot verankerd hoortoestel dat operatief aangebracht wordt.

Voor de SoundBite is geen operatie nodig. Het systeem bestaat uit twee onderdelen: een op maat gemaakt beugeltje dat over de molaren van de bovenkaak wordt geplaatst en een, eveneens op maat gemaakt, uitneembaar plaatje, dat in verbinding staat met een klein hoorapparaatje (microfoontje) dat achter of in het dove oor wordt geplaatst.

Het apparaatje transporteert geluid via trilling door het SoundBite-plaatje en het kaakbot naar de cochlea. Met als gevolg dat het geluid wordt doorgegeven aan het andere, goedfunctionerende, oor. Voorwaarde is dat patiënten beschikken over twee gezonde molaren in de bovenkaak, anders functioneert de Soundbite niet.

In het Amerikaanse vaktijdschrift 'Ottley & Neurology' werd de uitvinding beschreven als 'een veilig en effectief systeem, met een duidelijke meerwaarde voor eenzijdig dove patiënten, zonder medische, audiologische of tandheelkundige complicaties'.

Mede vanwege de positieve resultaten met de SoundBite in de Verenigde Staten besloten KNO-arts Robert Stokroos en audioloog Erwin George van het MUMC eind 2012, bij wijze van proef, bij een aantal slechthorenden, die geen gewoon hoorapparaat kunnen dragen, of die aan één kant doof zijn, het systeem te plaatsen. Aldus werd de SoundBite in Nederland geïntroduceerd.

Toekomstperspectief

In een artikel voor BBC news verscheen van de hand van Angela King, adviseur van het Britse Doveninstituut een artikel over de bezwaren die aan het apparaatje zouden kleven: niet erg  comfortabel en nog steeds zichtbaar. Hoe hebben de patiënten van het MUMC uiteindelijk op de SoundBite gereageerd?

Navraag leverde de volgende informatie op. Binnen een, inmiddels afgesloten, 'clinical trial' werden in het MUMC ongeveer 20 patiënten van de SoundBite voorzien. De resultaten werden als positief beoordeeld, reden waarom via Zorginstituut Nederland een procedure werd gestart die moet leiden tot een voorwaardelijke toelating van het apparaatje vanaf najaar 2016. Op dit moment wordt de SoundBite nog niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Voorlopig staat alles echter 'on hold', omdat dat fabrikant Sonitus Medical sinds begin 2015 in financiële moeilijkheden is beland, waardoor levering niet mogelijk is. Het MUMC verwijst patiënten met eenzijdig gehoorverlies nu daarom weer naar andere manieren om mogelijk beter te gaan horen, zoals een zogenoemd CROS-toestel, waarbij achter het goede en het slechte oor een hoorapparaatje gedragen wordt, ook wordt gewezen op het eerdergenoemde BCD, dat een operatie vereist.

Bij slechthorendheid blijkt de inzet van kaakbot en schedel als middel om trillingen te tranporteren hoe dan ook van grote waarde. In die zin zullen we daar in de nabije toekomst zeker meer over 'horen'.

Bronnen: MUMC, Maastricht, doof.nl, gehoortest.nl, gezondheidsnet.nl

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.