Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2014 | Kopwerk

Rechtszaak schept helderheid

Auteur: Bohn Stafleu van Loghum

Gepubliceerd in: SynthesHis | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In juli van dit jaar is de uitspraak geweest in de rechtszaak die de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) heeft aangespannen tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De VPH voerde aan dat de VZVZ door een elektronisch uitwisselingssysteem in te voeren, het Landelijk schakelpunt (LSP), dat zulke ernstige onvolkomenheden vertoont dat huisartsen bij deelname hun beroepsgeheim en de privacy van hun patiënten schenden. De rechter stelt echter dat het systeem voldoet aan geldende wetgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het medisch beroepsgeheim. De privacy en de beveiliging zijn volgens de rechter goed geborgd in het systeem, dat ook voldoet aan de NEN-normen over beveiliging. De rechter oordeelt dat de toestemmingsprocedure voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. De toestemming is vrijwillig en voldoende specifiek. Ook is er sprake van geïnformeerde toestemming zoals de wet vereist. Het informatiemateriaal voldoet aan alle eisen.

Metagegevens
Titel
Rechtszaak schept helderheid
Auteur
Bohn Stafleu van Loghum
Publicatiedatum
01-10-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
SynthesHis / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 1570-2693
Elektronisch ISSN: 1876-5548
DOI
https://doi.org/10.1007/s12494-014-0039-6

Andere artikelen Uitgave 3/2014

SynthesHis 3/2014 Naar de uitgave

Thema elektronische postverwerking

De dagelijkse post in MIRA/CGM huisarts