Skip to main content
main-content
Top

23-05-2017 | Psychologie | Nieuws

Nieuwe therapie versnelt werkhervatting bij werknemers met psychische klachten

Psychische klachten vormen een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Reguliere behandeling vanuit de GGZ levert niet of nauwelijks een bijdrage aan werkhervatting na ziekte. Reden voor promovenda Suzanne Lagerveld om voor haar promotieonderzoek een nieuwe therapie te ontwikkelen, en te evalueren: de werkgerichte cognitieve gedragstherapie (W-CGT).  


Kostenbesparing

Uit haar onderzoek komt naar voren dat werknemers met psychische klachten die haar werkgerichte therapie ontvingen, 65 dagen eerder terugkeerden naar het werk, zonder dat dit hun klachtenherstel belemmerde. De kostenbesparing hiervan voor een werkgever wordt geschat op ruim 4.000 euro per werknemer.

Bij Lagervelds W-CGT worden werkaspecten tijdig en systematisch in de behandeling geïntegreerd. De effecten van W-CGT werden vergeleken met reguliere therapie. Aan haar onderzoek deden 168 ziekgemelde werknemers mee die kampten met veel voorkomende psychische klachten, zoals milde depressie, angst en burn-out.

Effecten W-CGT

De effecten van W-CGT op werkhervatting waren positief onafhankelijk van de ernst van de psychische klachten. Voor mensen met een lage self-efficacy (competentiebeleving t.a.v. werkhervatting) leidde W-CGT echter niet tot snellere volledige werkhervatting. Een toename van self-efficacy en een bepaald niveau van self-efficacy bleken een belangrijke rol te spelen bij de snelheid van werkhervatting.

Gezien de positieve effecten en de relatief lage additionele uitvoeringskosten van W-CGT is deze interventie aan te bevelen voor werknemers met veel voorkomende psychische klachten. Toekomstige interventies zouden tevens gericht moeten zijn op het versterken van werkgerelateerde self-efficacy. Daarnaast kan het monitoren van self-efficacy concrete handvatten bieden voor maatwerk in de begeleiding.

Promotie Suzanne Lagerveld, Universiteit Utrecht, 2 juni 2017 

Proefschrift Mastery Matters. The impact of self-efficacy and work-focused therapy on return to work among employees with common mental disor
Promotor(es) Roland BlonkWilmar Schaufeli, Veerle Brenninkmeijer 

Bron: Universiteit Utrecht

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-01-2015 | Artikelen | Uitgave 1/2015

Waarom duurt burn-out zo lang?

In dit artikel wordt een biopsychologische theorie van burn-out gepresenteerd en kritisch vergeleken met de op dit moment dominante, niet door evidentie onderbouwde, psychologische visie. Enkele relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden …

Aanbevolen

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Ik en de ander. Van testen naar problemen oplossen

In dit hoofdstuk kijken wij van wat grotere afstand kritisch naar de psychodiagnostiek, waarvan de inzet van psychologische tests, het thema van dit boek, een onderdeel is. We schetsen daarbij de ontwikkelingen in de psychodiagnostiek in het licht …

Aanbevolen

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt zelf veel doen aan CVS-klachten. CVS is medisch nog onvoldoende verklaard en welke therapie het beste werkt is ook nog niet helemaal bekend. Maar dat wil nog niet zeggen dat je helemaal geen invloed kunt uitoefenen op je klachten. In dit hoofOnze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten