Skip to main content
main-content
Top

12-03-2014 | Nieuws

Professioneel tolken in de fysiotherapiepraktijk

Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De vandaag gepubliceerde Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg biedt zorgverleners hulp bij het maken van deze keus.

De Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg is opgesteld door diverse zorgpartijen en patiënten- en cliëntenorganisaties*. Deze norm helpt hulpverleners om een zorgvuldige afweging te maken over de inzet van professionele tolken.

 

 

Zorg in begrijpelijke taal
Om patiënten goed te kunnen behandelen is het cruciaal dat een zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Als een zorgverlener een anderstalige patiënt tegenover zich heeft, zal hij inschatten of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Zo ja, dan schakelt de zorgverlener een tolk in. Dat kan een informele tolk zijn, maar soms is de inzet van een professionele tolk noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Bij het maken van deze keus spelen allerlei afwegingen een rol. Het hangt af van het werkveld, de omstandigheden en van de zorgvraag. En natuurlijk van de wens van de patiënt. Wil die zelf iemand meenemen om te tolken en is deze persoon voldoende in staat om de klachten van de patiënt te verwoorden? De kwaliteitsnorm brengt dit soort afwegingen in kaart aan de hand van een aantal praktische vragen. Dit helpt zorgverleners om gepast en doelmatig met tolkeninzet om te gaan. De betrokken organisaties zullen zich de komende tijd inzetten voor de implementatie van deze kwaliteitsnorm onder de beroepsbeoefenaars en patiënten.

 

Onderzoek Tolkenvergoeding
Op 1 januari 2012 schafte minister Schippers de financiering voor de tolkendienst af. Zorgorganisaties vrezen dat dit de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloedt. Het Nivel is gevraagd een offerte uit te brengen om te onderzoeken in welke situaties het noodzakelijk is om professionele tolken bij zorg aan anderstaligen in te zetten en wat de gevolgen zijn als er geen tolk wordt ingezet.

 

Ga voor het downloaden van de pdf naar Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg.

 

*De kwaliteitsnorm is opgesteld door: KNMG, KNOV, LHV, NHG, NIP, NPCF, NVvP op initiatief van Pharos.

 

Bron: knmg.artsennet.nl

 

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen.

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.