Skip to main content
main-content
Top

12-11-2020 | Podotherapie | Nieuws

Veranderingen in kniepijn en -kinematica na gewichtsverlies bij knieartrose en obesitas

Gewichtsverlies leidt tot een grotere bewegingsvrijheid en vermindering van pijn aan het kniegewricht. Dat is wat onderzoekers uit Boston hebben geconcludeerd. Een directe relatie tussen een grotere bewegingsvrijheid van het kniegewricht en pijn is niet gevonden.


Invloed van gewichtsverlies op bewegingen in de knie


Twaalf partcipanten (9 vrouwen en 3 mannen) met een BMI hoger dan 35 en een gemiddelde leeftijd van 45 jaar hebben deelgenomen. Vier van de twaalf hebben een maagverkleining gehad. Gemiddeld hebben de participanten 10.4% van hun lichaamsgewicht verloren gedurende de doorlooptijd van de studie van 1 jaar.

De range van flexie-extensie, endorotatie-exorotatie en inferieure-superieure translatie zijn significant toegenomen (p=0.02; p=0.04; p=0.01). Tevens is de pijn significant (p=0.04) verminderd. Er zijn geen significante verschillen gevonden in de andere vrijheidsgraden (figuur 1) en paslengte, -ritme en -duur. 

Figuur 1. Relatie tussen verandering van kinematica in de knie en verandering van pijn.

Daarnaast is een relatie gevonden tussen de hoeveelheid gewichtsverlies en de verandering in range of motion bij flexie-extensie (r=-0.75, p=0.005), abductie-adductie (r=0.60, p=0.04) en pijnscore (VAS) (r=0.62, p=0.04) tijdens gaan. Hoe meer gewicht er is verloren, des te groter is de toename in flexie-extensie en de afname in abductie-adductie.

Hoewel de vergrootte flexie-extensie en endo-/exorotatie range kunnen zorgen voor een betere verdeling van krachten in de mediale en laterale componenten van het kniegewricht. Hierdoor komt er minder spanning op de knie, maar er is geen significante relatie gevonden tussen de verandering in gewrichts-bewegingsruimte en de pijnscore (figuur 2).

Conclusie


Gewichtsverlies leidt tot verbeteringen in bewegingen in het sagittale (flexie-extensie) en frontale-vlak (abductie-adductie) van de knie en een vermindering van pijn. Er is echter geen significante relatie tussen de verandering van looppatroon en de pijnscore, wanneer gewichtsverlies buiten beschouwing wordt gelaten.

Wilt u de artikelen nalezen? (gratis voor abonnees op Gait and Posture)

Li, J., Tsai, T., Clancy, M.M., Guoan, L., Lewis, C.L. & Felson, D.T. Weight loss changed gait kinematics in inviduals with obesity and knee pain. Gait and Posture 2019 (68), 461-465

doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.031

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten