Skip to main content
main-content
Top

11-07-2019 | Podotherapie | Nieuws

Slimme inlegzolen dragen: het moet diabetespatiënten vooral niet te veel moeite kosten

Er zijn verschillende factoren die bepalen of diabetespatiënten wel of niet te bewegen zijn om slimme inlegzolen te gebruiken. Een publicatie in het Journal of Foot and Ankle Research heeft deze factoren in kaart gebracht.

Er bestaat tegenwoordig allerlei draagbare technologie om gegevens over het menselijk lichaam te monitoren en aan de drager terug te koppelen. Een voorbeeld daarvan zijn smart inlegzolen die biofeedback kunnen geven over bijvoorbeeld de drukken onder de voeten. Dit zou mensen met diabetes kunnen helpen bij het in de gaten houden van de gezondheid van hun voeten. In de praktijk blijkt het echter niet altijd makkelijk om mensen te bewegen om hier gebruik van te maken. De factoren die bijdragen aan het wel of niet gebruik maken van dit soort technologieën zijn echter nog niet onderzocht. Daarom hebben een aantal Australische onderzoekers een studie gedaan naar de psychosociale factoren die voorspellen of iemand bereid zou zijn om zulke smart inlegzolen te dragen.

Om dit te onderzoeken hebben ze onderzoek gedaan bij 53 volwassenen die ze de ‘Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) vragenlijst hebben laten invullen. Deze is geanalyseerd om een model te maken wat op basis van psychosociale factoren kan voorspellen hoe bereid iemand zal zijn om smart inlegzolen te dragen. Om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van deze bereidwilligheid om smart inlegzolen te dragen is hier kwalitatief onderzoek naar gedaan via een focusgroep.

De belangrijkste factoren die voorspelden of mensen smart inlegzolen zouden dragen waren: Het vertrouwen dat mensen hadden in zichzelf met betrekking tot het kunnen omgaan met de apparatuur en de algemene attitude ten opzichte van het gebruik van het systeem. Daarnaast waren er nog twee factoren die ook van invloed waren, namelijk de verwachtte hoeveelheid werk die het gebruiken van het systeem met zich mee zou brengen en de verwachting over hoe goed het systeem problemen zou kunnen voorkomen.

Wilt u het besproken artikel nalezen: https://doi.org/10.1186/s13047-019-0340-3

Macdonald EM, Perrin BM, Hyett N, Kingsley MIC. Factors influencing behavioural intention to use smart shoe insole in regionally based adults with diabetes: a mixed methods study. Journal of Foot and Ankle Research 2019; 12:29

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.