Skip to main content
main-content
Top

18-12-2018 | Podotherapie | Nieuws

Opmerkelijke behandeling toeing-in bij Chinese kinderen

Chinese onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar 2 methoden om toeing-in bij kinderen aan te pakken. De eerste methode was het voorschrijven van zolen. De tweede methode was het verwisselen van de schoenen (de linkerschoen aan de rechtervoet en andersom).  Beide methoden hadden effect.  Alhoewel de laatste methode ook weer bijdraagt aan het ontstaan van een hallux valgus.


Toeing-in, het naar binnen gedraaid neerzetten van de voeten, wordt veelal veroorzaakt door endorotatie van de tibia of femur. Tot ongeveer het derde levensjaar hoort toeing-in bij de fysiologische ontwikkeling van kinderen. Wanneer toeing-in ook na het derde levensjaar aanhoudt kan behandeling raadzaam zijn. In China worden onder meer de volgende behandelingen toegepast: braces, semi-rigide geprefabriceerd orthesen, en wiggen. Onderzoekers hebben nu 2 methoden nader onderzocht: het effect van voorgeschreven zolen en het effect van het verwisselen van de schoenen (linkerschoen aan rechtervoet en vice versa) op toeing-in. Het verwisselen van de schoenen is zowel bij artsen als ouders een populaire interventie in China.

Methode
In totaal deden 337 kinderen mee aan dit onderzoek. De kinderen ondergingen 12 maanden lang één van de twee behandelingen: 138 kinderen kregen de schoeninterventie en 198 kinderen kregen orthopedische zolen. Gedurende de diverse meetmomenten in dit onderzoek werd de Foot Progression Angle (FPA) gemeten, de hoek tussen de longitudinale as van de voet en de richting waar in het kind daadwerkelijk afwikkelt. Daarnaast werd er gekeken of er sprake was van een hallux valgus en zo ja, in welke mate.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de FPA scores in beide interventiegroepen na 6 maanden significant verbeterde, wat inhield dat de voeten minder naar binnen werden neergezet dan voor de interventie. De onderzoekers raden aan om toeing-in te behandelen wanneer er binnen een termijn van twee jaar geen verbetering in het looppatroon te zien is. Zowel andersom dragen van schoenen als orthopedische zolen lijken een effectieve behandelmethode, maar andersom dragen van schoenen heeft een significante bijdrage in het ontstaan van een hallux valgus. Het is helaas onbekend uit welke elementen de orthopedische zolen in dit onderzoek werden opgebouwd, waardoor het lastig is om na te gaan of deze resultaten ook van toepassing zijn op podotherapeutische zolen.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Li Y. et al. Reverse-shoe wearing method for treating toe-in gait. Med Sci Monit, 2018; 24: 6157-6164

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten