Skip to main content
main-content
Top

07-08-2019 | Podotherapie | Nieuws

Multimorbiditeit heeft een ongunstig effect op de ervaren voetgezondheid en -functie

Multimorbiditeit heeft een negatief effect op voetgezondheid en voetfunctie. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde PROMFoot studie. De onderzoekers adviseren podotherapeuten hier extra alert op te zijn.

Het doel van de studie was om te onderzoeken of er een verschil in voetgezondheid is tussen mensen met en zonder multimorbiditeit en om te evalueren of de aan- of afwezigheid van multimorbiditeit invloed heeft op de ervaren verandering in voetgezondheid.

Methode

In deze prospectieve cohort studie werden volwassenen onderzocht die met een nieuwe pijnepisode de podotherapeut bezochten. De volgende data werden onderzocht; medische comorbiditeit (geen aandoening, één aandoening, meer dan één aandoening), longitudinale data over voetgezondheid gemeten met de Foot Health Status Questionnaire (FHSQ) en patiënt gerapporteerde scores over de verandering in pijn. De data werd gemeten bij baseline en drie en zes maanden na podotherapeutische interventie. Vervolgens werd de data vergeleken tussen de verschillende morbiditeitsgroepen.
 

Resultaten

In totaal werden 115 participanten geïncludeerd (59% vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Bij 61 participanten was er sprake van multimorbiditeit. 28 participanten rapporteerden één aandoening en 26 participanten rapporteerden geen aandoening. De aandoeningen varieerden van depressie en longziekten tot reuma en chronische rugpijn. De groep met participanten met multimorbiditeit had een significant slechtere voetgezondheid in alle FHSQ domeinen bij baseline, drie maanden en zes maanden.

Multimorbiditeit was daarnaast onafhankelijk geassocieerd met een slechtere voetfunctie bij drie en zes maanden.

Ook de ervaren verbetering in pijnscores was lager in de multimorbiditeit groep dan in de andere groepen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat mensen met multimorbiditeit doorgaans een verscheidenheid aan klachten hebben in het lichaam, waardoor zij minder gefocust zijn op pijnvermindering in de voeten. Onderzoekers geven daarom aan dat podotherapeuten voldoende aandacht moeten hebben voor multimorbiditeit omdat dit van invloed kan zijn op de effectiviteit van de (zelf-gerapporteerde) behandeleffecten.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

GJ Hendry. The impact of multimorbidity on foot health outcomes in podiatry patients with musculoskeletal foot pain: a prospective observational study. Journal of Foot and Ankle Research. 2019. 12, (36). doi: 0.1186/s13047-019-0346-x


Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Beeldrechten