Skip to main content
main-content
Top

16-06-2021 | Podotherapie | Nieuws

Gebruik musculoskeletale echografie door podotherapeuten zou sleutelvaardigheid moeten worden in musculoskeletale voet- en enkeldiensten

De uitkomsten van een internationale studie naar het gebruik van musculoskeletale echografie door podotherapeuten laten zien dat de inzet van dit diagnostisch middel veel voordelen biedt. Het blijkt niet alleen gunstig te werken voor het stellen van een diagnose, maar ook voor de levering van en toegang tot de zorg, en op de voorlichting, betrokkenheid en empowerment van de patiënt. En zelfs voor de status van de podotherapeut.

Naar aanleiding van de uitkomsten van een internationaal onderzoek naar het gebruik van musculoskeletale echografie (MSUS) door podotherapeuten zien de onderzoekers de mogelijkheid voor een nieuw model van podotherapeutische praktijk. Daarin zien ze mogelijkheden voor een holistische benadering met behulp van technologie om de diagnose en het beheer van musculoskeletale aandoeningen of pathologieën te verbeteren en tevens de voorlichting, betrokkenheid en empowerment van patiënten te vergemakkelijken.  Zij stellen voor om verder onderzoek te doen naar de ervaringen van patiënten en om het model te testen dat het gebruik van MSUS door podotherapeuten incorporeert als een sleutelvaardigheid in musculoskeletale voet- en enkeldiensten.

Om dit te bereiken wordt samenwerking tussen beroepsverenigingen en accreditatieregisters voor echografie internationaal aanbevolen. Er is behoefte aan toekomstig onderzoek naar het bepleiten van agenda's met betrekking tot MSUS in de podotherapie. Dit zal op zijn beurt de hoge normen en waarde die het beroep hoog in het vaandel heeft staan ​​verder bevorderen in termen van het leveren van kwaliteit, veilige en tijdige zorg aan patiënten die in andere landen zou kunnen worden gerepliceerd

Onderzoek

Aan het internationale onderzoek namen 232 podotherapeuten deel die musculoskeletale echografie al in de praktijk toepasten. De meeste deelnemers kwamen uit het Verenigd Koninkrijk (86) en Spanje (73). Daarnaast namen podotherapeuten deel uit Canada (29), Nederland (27), Australië (8), Malta (3), Italië (2), Ierland (1) , Kenia (1) en Zuid-Afrika (1). Van de deelnemers werkte 92% in een klinische setting.

Scholing

Het merendeel van de deelnemers (81%) had de toepassing van MSUS geleerd door middel van  informele trainingen (bijscholing, mentoring, supervisie of professionele activiteiten). 62% meldde het bijwonen van formele trainingsevenementen in MSUS, gecategoriseerd als een gestructureerd lesprogramma, gegeven door getrainde professionals voor een onderwijsinstelling zoals een universiteit of hogeschool.

De meeste podotherapeuten meldden dat ze MSUS 1-5 jaar gebruiken (77%) en minder podotherapeuten gebruiken MSUS 6-10 jaar (13%), 11-20 jaar (9%) en één podotherapeut gaf aan het tussen de 21 en 30 jaar te hebben gebruikt (0,7%).

Inzet musculoskeletale echografie

Uit de enquête kwam naar voren dat MSUS het vaakst werd gebruikt om te helpen bij de diagnose van letsel/pathologie (84%), voor het meten van de dikte en breedte van lineair zacht weefsel (bijv. spieren, pezen, zenuwen) (76%), voor het begeleiden van percutane procedures (bijv. acupunctuur, dry needling, naaldgeleiding enz.) (69%), als indicator voor Doppler-activiteit (67%) en voor het evalueren van de spierstructuur (bijv. vorm, spierbundellengte, vetinfiltratie enz.) (60%). MSUS gebruikt voor de beoordeling van trauma van zacht weefsel (59%), monitoring van genezing (59%) en monitoring van behandelresultaten (bijv. door vergelijking van een baselineparameter met dezelfde parameter bij follow-up) (57%) kwam minder vaak voor.

Voor het onderzoeken van de structuren werd MSUS vooral gebruikt voor bursa/fat pad (89%), ligamenten (84%), bot (83%), zenuw (81%), spieren (77%), vasculair systeem (69%) en andere te onderzoeken structuren (inclusief cysten, kenmerken van jicht, plantaire peesplaat, littekenweefsel, tumoren) (11%). Vier deelnemers gaven aan dat ze niet waren getraind om andere weefsels van de onderste ledematen dan pezen of fascia in beeld te brengen. Voor pees-/fasciaweefsel waren de drie meest afgebeelde structuren de fascia plantaris (98%), de achillespees (94%) en de tibialis posterieure pees (91%).

Veel voordelen

De podotherapeuten melden dat het gebruik van MSUS om voetpathologie te definiëren die niet detecteerbaar was door klinisch onderzoek alleen, hen in staat stelde beter 'geïnformeerde' verwijzingen te maken. Hierdoor werden de verwijzingsroutes efficiëntier. Vervolgens werden ook de zorgpaden voor patiënten en de toegang tot zorg verbeterd. Met name het gebruik van MSUS-beeldvorming door podotherapeuten, als een middel om patiënten beter te informeren en voor te lichten over hun diagnose, is een nieuwe bevinding die naar voren kwam als een belangrijk thema uit het onderzoek.

Het meest opvallend was dat 57% van de respondenten aangaf dat er een consequente hoge positieve impact was op hun praktijk vanwege hun vermogen om MSUS-beeldvorming te gebruiken op het punt van zorg met hun patiënten.

Podotherapeuten rapporteerden ook positieve feedback van hun patiënten. Die krijgen meer begrip van wat de reikwijdte van kennis en praktijk van podotherapeuten is.

Lees alle onderzoeksresultaten en ook de antwoorden van de respondenten op de open vragen in het oorspronkelijke onderzoek.

Dando, C., Ellis, R., Carroll, M. et al. Exploring the use of musculoskeletal ultrasound imaging by podiatrists: an international survey. J Foot Ankle Res 14, 39 (2021). https://doi.org/10.1186/s13047-021-00478-4


Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten